česky  español 

rozšířené vyhledávání

Projekty ekonomické diplomacie, tzv. PROPED

Ministerstvo zahraničních věcí každoročně finančně a organizačně podporuje projekty k prezentaci českého podnikatelského sektoru v perspektivních sektorech ve vztahu k dané zemi.

Ty jsou definovány v tzv. Mapě oborových příležitostí.

Projekty následně probíhají v gesci našeho zastupitelského úřadu a jsou koordinovány s exportéry, investory, asociacemi, komorami, svazy a dalšími partnery.

Cílem projektů je propagovat Českou republiku v zahraničí, vyzdvihnout kvalitu českého zboží a služeb, získat kontakty, na které by se při jiných příležitostech nedosáhlo a uchopit možnosti obchodní spolupráce.

PROPED v roce 2015

Ve dnech 14. - 17. května 2015 proběhla na základě projektu ekonomické diplomacie účast českých firem na mezinárodním obranném veletrhu SITDEF. Celkem více než 40 000 domácích i zahraničních návštěvníků z řad vládních institucí, ozbrojených sil, vedení policie a obchodní komunity mělo příležitost, se v rámci české expozice seznámit s českými technologiemi a inovacemi v sektoru. Česká expozice byla tvořena stánkem firmy Česká zbrojovka Uherský Brod a kontaktním stánkem českého velvyslanectví, který prostřednictvím katalogů, vzorků aj. propagačního materiálu prezentoval AOBP a přední české firmy z širokého spektra obranného a bezpečnostního průmyslu. Přidanou hodnotou bylo vystavení historického československého tanku LTP-38, který pro akci poskytly peruánské pozemní síly.

PROPED v roce 2017

Na základě tohoto projektu ekonomické diplomacie proběhl dne 18. května v prostorách české rezidence v Limě odborný seminář, obsahující prezentace firem obranného průmyslu, přičemž zastoupena byla celá řada oblastí, zahrnujících obranu, bezpečnost, vojenské letectví, ICT a prevenci přírodních katastrof. Po odborném semináři následoval matchmaking. Účastníky byli jednak vystavovatelé na mezinárodním obranném veletrhu SITDEF 2017, kdy společná česká účast na veletrhu byla letos připravena v gesci CzechTrade. Druhou skupinu účastníků semináře tvořili peruánští zástupci českých firem, které do Peru pravidelně dodávají či zde mají rozjednány obchodní případy. Přítomno bylo více než 60 zástupců. Za Peru bylo zastoupeno vedení jednotlivých složek ozbrojených sil (vojenské letectvo, námořnictvo a pozemní síly) včetně jejich útvarů v rámci sekce logistiky (kompetence v oblasti nákupů) a státních podniků (SEMAN, SIMA aj.). Další hosté byli z řad místních podniků, ředitelé příslušných útvarů MZV a Ministerstva zahraničního obchodu, specialisté magistrátu hlavního města Limy pro management rizik přírodních katastrof a zástupci dalších institucí v prezentovaném sektoru.