česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čeští podnikatelé v Peru mohou nově využít nástroj PROPEA

Peru je jednou z deseti zemí, kde od 4. dubna do 31. října 2020 mohou čeští exportéři a investoři využít nový nástroj na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí: PROPEA. Jeho cílem je poskytnout českým firmám kvalitní služby spojené se vstupem na tento poměrně náročný trh a to za pouze třetinu obvyklé ceny. Firmám se tak významně sníží riziko spojené s rozvojem podnikání v zahraničí.

PROPEA byla spuštěna se záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR,  Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy a využívá financování z meziresortních prostředků na podporu ekonomické diplomacie.

PROPEu v Peru realizuje advokátní kancelář Estudio Zevallos (estudiozevallos.pe/en), zastoupená panem Vladislavem Michalčíkem, který má bohaté zkušenosti s podporou českých firem na peruánském trhu, je zakladatelem podnikatelské platformy Czech – Peru Alliance for Business Innovation a disponuje řadou kontaktů v podnikatelské, akademické i výzkumné oblasti. Pana Michalčíka jej kontaktovat na: lima@czechinnovation.pe a admin@estudiozevallos.pe

Služby, které mohou české firmy v rámci PROPEA využít, zahrnují:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb,
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí,

 

Z rozpočtu PROPEA je přitom dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % spolufinancují zainteresované české firmy.

V aktuální ztížené situaci v souvislosti s COVID-19 mohou navíc české firmy využít realizátora PROPEA např. i k tomu, aby jim pomohl zajistit kontinuitu obchodních vztahů a vyřešit různé logistické či komunikační problémy. Jelikož nástroj má termín dokončení v říjnu 2020, doporučujeme zájemcům z řad českých podnikatelů, aby tento unikátní projekt využili co nejdříve.

Pro více informací se, prosím, obraťte na Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Peru: radka_sibille@mzv.cz.

Autorka: Ing. Radka Sibille, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Peru