česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí PROPEA – výzva k předložení návrhů pro rok 2020! Termín podání: 6. 11. 2019

Projekty PROPEA, které letos nově spustilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, mají za cíl posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Díky snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy může PROPEA podpořit i české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají i investiční charakter.

ZÚ Lima nyní vyhlašuje výzvu k předložení návrhů projektů PROPEA v Peru a Ekvádoru pro rok 2020, s termínem podání 6. 11. 2019. Projekty budou realizovány od 1. 1. – 31. 10. 2020. Maximální finanční podpora pro jeden projekt PROPEA realizovaný v jednom kalendářním roce je 500 tis. Kč.

Návrhy mohou podávat lokální subjekty působící v Peru či Ekvádoru, které mají právní subjektivitu podle místních předpisů. Přihlášky je nutno podávat v češtině ve standardizovaném identifikačním formuláři. Součástí přihlášky je i kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad potvrzující právní subjektivitu realizátora (v souladu s jeho právní formou) a doklad osvědčující oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek v zemi realizace projektu.

Návrhy PROPEA je nutné dodat do 6. 11. 2019 v listinné podobě na adresu ZÚ Lima (calle Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima, Peru) a současně v elektronické podobě (naskenované) na e-mailovou adresu Vedoucí ekonomické sekce ZÚ Lima paní Radky Sibille: radka_sibille@mzv.cz.

Přílohy:

Standardizovaný identifikační formulář

Pravidla pro výběr a realizaci projektů PROPEA

Způsobilé výdaje

Objednávka služeb

Výkaz činnosti a odpracovaných hodin

přílohy

Pravidla výběru a realizace PROPEA 32 KB DOC (Word dokument) 18.10.2019

Standardizovaný identifikační formulář 83 KB DOC (Word dokument) 18.10.2019

Způsobilé výdaje 32 KB DOC (Word dokument) 18.10.2019

Objednávka služeb 23 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 18.10.2019

Výkaz činnosti 22 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 18.10.2019