česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PROPEA 2021 – výzva k předkládání projektů pro podporu ekonomických aktivit v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů pro podporu českých ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) pro rok 2021. Cílem PROPEA je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a podpořit zde jejich trvalou přítomnost. Návrhy pro Peru mohou podávat potenciální realizátoři z řad místních subjektů řádně zaregistrovaných v Peru, kteří mají zkušenosti v oblasti podpory zahraničního obchodu. Termín pro podávání návrhů je do 18. 10. 2020.

Hlavní náplní realizátora PROPEA bude poskytování služeb českým firmám se zájmem o vstup či posílení své pozice na peruánském trhu. Tyto služby budou českým firmám poskytovány pouze za třetinovou cenu. Zbylých 70 % bude dotováno právě z fondů PROPEA.

Mezi služby, které zájemcům bude realizátor PROPEA nabízet, patří:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb,
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí

Schválené projekty budou moci být realizovány od 1. 1. – 31. 10. 2021. Maximální finanční podpora pro jeden projekt PROPEA realizovaný v jednom kalendářním roce je 500 tis. Kč.

Přihlášky je nutno podávat v češtině ve standardizovaném identifikačním formuláři (v příloze). Součástí přihlášky je i kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad potvrzující právní subjektivitu realizátora (v souladu s jeho právní formou) a doklad osvědčující oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek v zemi realizace projektu.

Návrhy PROPEA je nutné dodat do 18. 10. 2020 v listinné podobě na adresu ZÚ Lima (calle Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima, Peru) a současně v elektronické podobě (naskenované) na e-mailové adresy:

přílohy

Identifikační formulář 84 KB DOC (Word dokument) 21.9.2020

Pravidela pro výběr a realizaci projektu 33 KB DOC (Word dokument) 21.9.2020

Výkaz činnosti 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.9.2020

Způsobilé výdaje 33 KB DOC (Word dokument) 21.9.2020

Objednávka služeb 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.9.2020