česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vývoj vzájemné obchodní bilance mezi ČR a Ekvádorem

Statistika vzájemné obchodní výměny v r. 2018

Dovoz do ČR z Ekvádoru: 48,771 mil. USD (= nárůst o 11,1 % oproti 2017)

Vývoz z ČR do Ekvádoru: 17,157 mil. USD (= nárůst o 9,7 % oproti 2017)

Obchodní výměna: 65,928 mil. USD (= nárůst o 10,7 % oproti 2017)

Vývoj obchodu za posledních pět let

 

Zdroj: ČSÚ

 

Komoditní struktura vývozu dle údajů ČSÚ (2018)

Nejdůležitější (61 %) vývozní komoditu z ČR do Ekvádor tvořily v r. 2018 stroje a dopravní prostředky (osobní automobily, stroje a přístroje pro flexografický tisk, části a součásti pro stroje a přístroje, turbovrtulové pohony a vypínače), významnou složku (20 %) tvořil také vývoz tržních výrobků (kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti nebo prefabrikované konstrukční díly pro stavebnictví). Dalšími důležitými položkami pro vývoz byly např. umělá střívka párků, skleněné perly aj.

Komoditní struktura dovozu dle údajů ČSÚ (2018)

Jednoznačné první místo ekvádorského dovozu do ČR loni obsadil dovoz banánů (44 %), následovaný importem tuňáka a dalších typů ryb (24 %). Další významnou položku ekvádorského vývozu (12 %) loni tvořila káva a výtažky a koncentráty z ní. Dále se z Ekvádoru do České republiky vyvážely řezané květiny (především růže), kakao a ovoce, například ananas, papája, mango nebo fíky.

Více informací viz pravidelně aktualizovaná sekce věnovaná vzájemnému obchodu Souhrnné teritoriální informace k Ekvádoru.