česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přehled platných dohod mezi ČR a Ekvádorem

ČR má s Ekvádorem bilaterální smluvní základnu. Celkem se jedná o 5 dokumentů, přičemž v současnosti probíhají snahy s cílem uzavření smluv či memorand o porozumění v dalších praktických momentech naší spolupráce:

1/ Dohoda o vědeckotechnické spolupráci - podepsána 15. 9. 1971, v platnost vstoupila 1. 3. 1973. V současné době jde o formální dokument, překonaný vývojem.

2/ Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci - podepsána 13. 9. 1983, v červenci 1994 navrhl Ekvádor revizi dohody a aktualizaci dokumentu v souladu s novými předpisy.

3/ Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót 13. 7. 1994 v Quitu.

4/ Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky, sjednaná při návštěvě ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby v červnu 2012, platná od 18. 6. 2012. Jedná se o rezortní smlouvu v oblasti hospodářské, průmyslové a technické spolupráce.

5/ MOU mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru (taktéž podepsáno při příležitosti návštěvy bývalého ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby v červnu 2012).