česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzájemná obchodní bilance ČR - Peru

Statistika vzájemné obchodní výměny v r. 2018

Statistika vzájemné obchodní výměny ČR - Peru v r. 2018

Vývoz z ČR do Peru: 44,121 mil. USD (= nárůst o 17 % oproti 2017)

Dovoz do ČR z Peru: 23,637 mil. USD (= nárůst o 43 % oproti 2017)

Obchodní výměna: 67,758 mil. USD (= nárůst o 25% oproti 2017)

 

Vývoj obchodu za posledních pět let

Zdroj: ČSÚ

 

Komoditní struktura vývozu dle údajů ČSÚ (2018)

Hlavní (38%) vývozní komoditu do Peru tvořily v r. 2018 stroje a dopravní prostředky (kancelářské stroje, zařízení k automatickému zpracování dat, elektrické přístroje a spotřebiče), následované nepoživatelnými surovinami (20% - textilní vlákna, hnojiva) a materiálem (18% - kovové výrobky, textilní příze, železo a ocel). Dalšími vývozními komoditami jsou např. plastické hmoty, odborné a vědecké přístroje a zařízení, krmiva pro zvířata aj.

Komoditní struktura dovozu dle údajů ČSÚ (2018)

Jednoznačně největší podíl (61%) peruánského dovozu do ČR tvořilo loni ovoce, čerstvé i sušené. Jedná se zejména o hroznové víno, citrusové plody, banány, ořechy a melouny. Druhou příčku (18%) obsadily tkaniny a výrobky z nich, a třetí (8%) textilní vlákna a jejich odpad.

Více informací viz pravidelně aktualizovaná sekce věnovaná vzájemnému obchodu Souhrnné teritoriální informace k Peru.