česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Limě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva náměstka ministra životního prostředí V. Many v Peru a účast na mezinárodní konferenci EIDESEA

Ve dnech 9. - 10.11.2017 navštívil Peru náměstek ministra životního prostředí ČR V. Mana, který se zúčastnil mezinárodního setkání o obraně, bezpečnosti a životním prostředí - EIDESEA 2017

Akci pořádala peruánská armáda ve spolupráci s Papežskou katolickou univerzitou Peru - PUCP. Cílem akce byla diskuse o možnostech zapojení ozbrojených složek do prevence proti přírodním katastrofám, klimatickým změnám a do ochrany životního prostředí.

Kromě zástupců peruánských institucí z oblasti životního prostředí na akci vystoupili pozvaní hosté z Brazílie, Kostariky, USA, Kanady, SRN, Španělska, Itálie a ČR. Přínos zahraničních delegací spočíval zejména v předání zkušeností z oblasti ochrany životního prostředí a řešení krizových situaci při ohrožení přírodními katastrofami.

Náměstek V. Mana ve svém vystoupení vysvětlil krizový environmentální management v ČR včetně organizace při řešení krizových situací. Zdůraznil fungování integrovaného záchranného systému a významnou roli armády.

Prezentaci náměstka ministra V. Many vhodně doplnilo vystoupení zástupce české společnosti Georespect s.r.o. M. Rajchla, který přiblížil účastníkům české zkušenosti z využití aplikované geomorfologie k vyhodnocování geologických rizik, organizaci vodohospodářství, sanaci povodňových škod atd. nejen v ČR, ale také přímo v Peru. Aktuálně Georespekt s.r.o. realizuje v Peru studii proveditelnosti v uvedené oblasti v rámci B2B podpory ze strany ČRA.  

Účast ČR na této akci potvrdila zájem o spolupráci s Peru v oblasti životního prostředí, jak vyplývá z uzavřeného MOU mezi oběma ministerstvy.

Vystoupení náměstka ministra V. Many

Vystoupení náměstka ministra V. Many

Vystoupení M. Rajchla z Georespekt s.r.o.

Vystoupení M. Rajchla z Georespekt s.r.o.

Jednání EIDESEA

Jednání EIDESEA