česky  español 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace pro cizince

Občané Peru nepodléhají vízové povinnosti pro krátkodobé a nevýdělečné pobyty v schengenském prostoru do 90 dnů. Dne 15. 3. 2016 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty - do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů - pro držitele všech druhů cestovních pasů Peru. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výdělečné činnosti.
Občané Ekvádoru mají pro krátkodobé cesty do zemí Schengenu vízovou povinnost.
Občané Peru a Ekvádoru podléhají vízové povinnosti, pokud má doba jejich plánovaného pobytu překročit období 90 dnů nebo je účel pobytu jiný než nevýdělečný.
 

Podání žádosti o vízum

K podání žádosti o vízum pro občany Peru a Ekvádoru je příslušné Velvyslanectví ČR v Limě. Při podání žádosti o vízum je nutná osobní přítomnost žadatele, který se musí osobně dostavit na velvyslanectví za účelem zahájení vízového procesu.

Obecné informace k podání žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů.

Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní vízum. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

Předkládá se:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • fotografie 3,5 x 4,5 cm
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek – 60 EUR
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel cesty 
  • ubytování
  • finanční prostředky
  • záměr opustit území ČR /schengenského prostoru (rezervace letenek)
 • cestovní zdravotní pojištění

Informace k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu opravňují ke vstupu a pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů.

Současně opravňují ke krátkodobému pobytu (do 90 dnů) v dalších státech schengenského prostoru za nevýdělečným účelem. Žádost o udělení dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu se podává vždy a pouze osobně na Velvyslanectví ČR.

Dlouhodobé vízum se uděluje jako vícenásobné s dobou platnosti nejvýše 1 rok.

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje za účelem převzetí povolení k dlouhodobému (i trvalému) pobytu s dobou platnosti 60 dnů.  Po příjezdu na území ČR cizinec na příslušném oddělení Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra požádá o vydání průkazu povolení k dlouhodobému (či trvalému) pobytu.

Náležitosti žádosti:

 • formulář
 • cestovní doklad (pas)
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel pobytu
  • ubytování
  • finanční prostředky
 • cestovní zdravotní pojištění
 • rejstřík trestů domovské země s apostilní doložkou

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li aktuální podobě. Podpůrné doklady a doklad o cestovním zdravotním pojištění musí být předloženy v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Na úřední dokumenty se může vztahovat požadavek na vyšší ověření.

Rozhodnutí o vízu

O udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu rozhoduje Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Lhůty pro vyřízení se liší podle typu víza a účelu pobytu.

Neudělení víza

V případě neudělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu lze podat odvolání přímo Ministerstvu vnitra, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení. Ministerstvo vnitra odvolání posoudí ve lhůtě 60 dnů.

 

Informace o způsobu hlasování na zastupitelském úřadu

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020. Voličem je… více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na ZÚ Lima - 7. a 8. října 2021. Termín k zápisu do seznamu voličů je 29. srpna 2021

thumb

Dne 28. 12. 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/… více ►

Konzulární sekce: pozastavení přijímání žádostí o víza

thumb

Od 27. dubna 2021 aktuálně dle nového Ochranného opatření až do 31. července 2021, velvyslanectví ČR v Limě pozastavuje přijímání žádostí o víza. více ►

Na konzulátu nově možno hradit poplatky platební kartou

thumb

Od 3. 5. 2021 je možno na konzulární sekci Velvyslanectví České republiky v Limě hradit konzulární úkony platební/kreditní kartou. více ►

Nizozemsko/KLM: od 23.1. zákaz letů z jihoamerických států

Nizozemsko zavádí s platností od 23. 1. 2021 zákaz osobní letecké přepravy do Nizozemska z UK, JAR, Kapverd a následujících zemí Jižní Ameriky: Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana,… více ►

Informace pro cizince: povinnost absolvování adaptačně-integračních kurzů v ČR

Informujeme o povinnosti cizinců v ČR absolvovat od 1. 1. 2021 adaptačně-integrační kurz. více ►

Projekt Czech.global propojuje české krajany ve světě

thumb

Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, kdo jste, odpoví, jsem Čech nebo mám české kořeny. Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z doby komunismu, ale také vědci, studenti nebo podnikatelé, kteří se rozhodli v… více ►

Omezení volného pohybu osob v ČR

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. více ►

Částečné znovuotevření konzulárního úseku

Informujeme, že je částečně obnoven provoz konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Limě v omezeném režimu. více ►

Vízová a pobytová agenda na ZÚ Lima nadále pozastavena

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí vlády České republiky zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty a pouze na zastupitelských úřadech v těch zemích,… více ►

Přijímání nových žádostí o vízum a úhrady poplatků

Ačkoli postupy pro opětovné zahájení činnosti vízového úseku ZÚ Lima jsou předčasné a termíny nejasné, předběžně uvádíme následující informace. více ►

Aktualizujeme: Povinnost Čechů oznamovat návrat do ČR končí 11. 5. 2020

Vláda uložila s účinností ode dne 7. 4. 2020 po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi,… více ►

Aktualizujeme: Doporučení ZÚ Lima pro české turisty v Peru a Ekvádoru

Informace s ohledem na situaci uzavření hranic Peru a Ekvádoru a následného postupu. Kdo má zájem o návrat do ČR, ať kontaktuje naše velvyslanectví. více ►

Otázky a odpovědi k vyhlášení nouzového stavu v ČR: Doporučujeme návrat z rizikových zemí

Česká vláda vyhlásila nouzový stav v ČR. Zde naleznete praktické informace a odpovědi na často kladené otázky. více ►

Pozastavení vízových řízení na zastupitelském úřadu ČR v Limě

Vláda České republiky přijala dne 12. 3. 2020 krizové opatření, kterým, mimo jiné, zastavuje přijímání žádostí o schengenská víza a dlouhodobá pobytová oprávnění na všech zastupitelských úřadech České republiky. více ►

SITUACE V PERU: Prezident vyhlásil nouzový stav, 15 denní povinnou karanténu a uzavřel hranice. Nejsou povoleny žádné lety

Prezident Peru Martín Vizcarra vyhlásil v projevu k národu dne 15. 3. nouzový stav, který zahrnuje povinnou celostátní karanténu na 14 dní a úplné uzavření hranic. více ►

Mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky

Ministr zdravotnictví vydal dne 10. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. více ►

Předkládání rejstříku trestů

Velvyslanectví ČR v Limě žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům, aby spolu se svými žádostmi předkládali doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož jsou občanem a dále… více ►

Uzavírání manželství na ZÚ

Zákon připouští možnost uzavření manželství na zastupitelském úřadě v zahraničí. Této možnosti mohou občané ČR využít ve výjimečných případech. více ►

Příští zastávka: Česká republika - informace pro cizince k dlouhodobému pobytu v ČR

Ministerstvo vnitra ČR vydalo pro cizince ze třetích zemí, kteří plánují dlouhodobý pobyt v ČR, infomační film a brožuru „Příští zastávka ČR“. více ►

UPOZORNĚNÍ NA CESTY - platnost pasu minimálně 6 měsíců pro vstup do Peru

V souladu s odstavcem a) článku 24 Nařízení legislativního dekretu o migraci schváleného Nejvyšší vyhláškou č. 0072017-IN Peru, která vstoupila v platnost dne 25. 3. 2017, všichni cizí státní příslušníci, kteří chtějí cestovat do Peru, musí mít… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Podpis bezvízové dohody mezi EU a Peru

thumb

Dne 15. 3. 2016 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty - do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů - pro držitele všech druhů cestovních pasů Peru. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za… více ►

Zákon o státním občanství ČR

thumb

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR nabyl účinnosti dne 1.1.2014. Zákon opouští princip jediného státního občanství a naopak se přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro státní občany ČR. V nové právní… více ►

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí

drozd

Informace o aplikaci, která českým občanům umožňuje poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v zahraničí více ►

Ztráta nebo krádež cestovního dokladu a vystavení náhradního cestovního průkazu

Informace pro turisty jak postupovat při ztrátě nebo krádeži cestovního dokladu více ►