česky  español 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky

Leden / enero 2022

Položka
Árticulo

Název položky
Nombre del árticulo

Poplatek
Tarifa (USD)

150a Ověření podpisu / Legalización firma 12
150e Apostille 14
151a Ověření fotokopie (1strana) / Legalización - copia (x pagina) 14
151b Ověření fotokopie pro zvláštní matriku v Brně (1 strana) / Legalización BRNO - copia (x copia) 7
151c Ověření správnosti překladu (1 strana) / Legalización traducción (x pagina) 14
151d Ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana) / Legalización traducción BRNO (x pagina) 7
153a Vystavení rodného / oddacího / úmrtního listu
Gestión de partita de nacim., matrimonio ó defunción
14
157 Vydání biometrického cestovního pasu ČR / Pasaporte biométrico checo con MRZ 54
157a
(do 15 let)
Vydání biometrického cestovního pasu ČR pro osobu mladší 15 let
Pasaporte biométrico checo noc MRZ menores de 15 aňos
18
157b Vydání náhradního cestovního dokladu / Pasaporte de Emergencia (ETD EU) 18
156
 
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině / Gestión del Certificado de Solteria 23
159a Vydání osvědčení o státním občanství ČR / Gestión del Certificado de Ciudadania Checa 14
159b Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství ČR / Gestión del Certificado de Ciudadania 23
154 Změna příjmení / Cambio del apellido 47
162c výpis z rejstříku trestů ČR / Gestión de antecedentes no penales checos 9
163 žádost o zápis narození / sňatku / úmrtí do zvláštní matriky Brno
Gestión de los RR.CC. en Brno
9