česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ztráta nebo krádež cestovního dokladu a vystavení náhradního cestovního průkazu

Informace pro turisty jak postupovat při ztrátě nebo krádeži cestovního dokladu

Tato informace popisuje postup při ztrátě nebo krádeži cestovního dokladu v zemích akreditace Velvyslanectví  ČR v Limě, v Peru a Ekvádoru.

V případě ztráty nebo krádeže cestovního dokladu existují 2 možnosti, jak občan ČR získá náhradní cestovní doklad k pokračování cesty nebo pro návrat do ČR:

1) Cestovní průkaz ČR vystavovaný velvyslanectvím ČR - vzor

2) Náhradní cestovní dokument (Emergency Travel Document) vystavovaný velvyslanectvími členských zemí EU - vzor

Cestovní průkaz ČR vystavuje pouze Velvyslanectví ČR v Limě, nikoliv honorární konzuláty v zemích akreditace. Proto se jedná o možnost, kterou lze využít především při ztrátě nebo odcizení dokladu v Peru. Tento dokument lze vystavit i při ztrátě nebo odcizení dokladu v Ekvádoru v součinnosti s honorárním konzulátem, ale tento způsob je časově a finančně nákladnější. Rychlejší je v tomto případě požádat o vystavení ETD na velvyslanectví některé z členských zemí EU v příslušné zemi. Oba doklady, byť se od sebe formálně liší, mají identické využití. Platnost je zpravidla maximálně 6 měsíců. Rozdíl Cestovního průkazu ČR je pouze v tom, že má více stran k vylepení případných víz nutných k pokračování v cestě či k návratu do ČR.  

V případě ztráty nebo krádeže cestovního dokladu informuje občan ČR neprodleně Velvyslanectví ČR v Limě.  Předtím provede oznámení krádeže cestovního dokladu místní policii a zajistí si vystavení policejního protokolu. Pokud nemá občan ČR jiný doklad totožnosti, sdělí v předstihu Velvyslanectví ČR v Limě (např. telefonicky nebo mailem) nezbytné osobní údaje potřebné pro tzv. ztotožnění (ověření státního občanství prostřednictvím MV ČR):  jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a místo trvalého bydliště. Tyto údaje velvyslanectví potřebuje k tomu, aby mohlo zajistit ztotožnění osoby v dostatečném předstihu. Zároveň je při ohlášení dohodnuta osobní návštěva velvyslanectví za účelem vystavení cestovního průkazu ČR. Při této návštěvě je nutno předložit zmíněný policejní protokol, 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm a vyplnit formulář žádosti a oznámení o ztrátě/krádeži cestovního dokladu. Vystavení NCD je zpoplatněno.

Náhradní cestovní dokument (ETD) vystavuje většina velvyslanectví  členských států EU pro všechny občany EU, které v dané zemi nemají zastupitelský úřad na základě osobní žádosti. V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v místě, kde není velvyslanectví ČR ( Ekvádor), se občané ČR obracejí na nejbližší velvyslanectví EU např. – Polska, Śpanělska, Holandska, Itálie, Francie, SRN atd., většinou na doporučení honorárního konzulátu ČR v místě. Je třeba si předem dohodnout schůzku za účelem vystavení ETD. Zároveň je potřeba o ztrátě cestovního dokladu uvědomit Velvyslanectví ČR v Limě nebo nejbližší honorární konzulát ČR – důležité kvůli ztotožnění. V tomto případě se velvyslanectví poskytují nezbytné osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a místo trvalého bydliště. Tyto údaje velvyslanectví potřebuje k tomu, aby mohlo zajistit ztotožnění osoby v ostatečném předstihu. Na velvyslanectví ČR v Limě nebo na nejbližší honorární konzulát ČR v Ekvádoru by mělo být odesláno oznámení o ztrátě cestovního dokladu a kopie policejního protokolu.

Velvyslanectví členských států EU vydávájí ETD na základě vlastních časových možností. K vydání ETD občan ČR musí předložit policejní protokol o ztrátě cestovního dokladu, 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm a vyplnit formulář žádosti o vydání ETD. Poté toto velvyslanectví členského státu EU kontaktuje Velvyslanectví ČR v Limě s žádostí o ztotožnění občana ČR (proto nutno sdělit osobní údaje pro ztotožnění v předstihu) a o souhlas s vystavením ETD. Bez souhlasu velvyslanectvi ČR v Limě nelze ETD vystavit. Po souhlasném vyjádření Velvyslanectví ČR v Limě vystaví příslušné velvyslanectví EU občanu ČR Náhradní cestovní dokument (ETD). Vystavení ETD je zpoplatněno.

přílohy

vzor___pas 101 KB PDF (Acrobat dokument) 28.1.2011