česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PERU - STAV BEZPEČNOSTNÍ NOUZE - UPOZORNĚNÍ NA CESTY

Velvyslanectví ČR v Limě upozorňuje české občany cestující do Peru - konkrétně do oblastí Lima a Callao - na rizika spojená se značnou kriminální činností organizovaných skupin a pouličních gangů. Vláda Peru dne 3. 2. 2022 vyhlásila bezpečnostní stav nouze v hlavním městě a v přístavu Callao a nasadila armádu na pomoc policii. Stav nouze byl opakovaně prodlužován. Naposledy byl prodloužen dne 18. 6. 2022 o dalších 45 dnů. Dále ve spojitosti s nepokoji díky extrémnímu růstu cen PHM byl dne 28. 6. 2022 vyhlášen na dobu 30 dnů celoplošný stav bezpečnostní nouze na pozemních komunikacích. Mohou se vyskytovat blokády pozemních komunikací a způsobovat velká zdržení v dopravě. Doporučujeme vyhýbat se opuštěným místům, omezit pohyb venku v nočních hodinách a nenosit s sebou cennosti, velké částky v hotovosti či originály cestovních dokladů.
 

Lima a Callao neustále zaznamenávají silný nárůst kriminality. Jedná se nejen o loupeživá přepadení, ale také o nájemné vraždy, k nimž dochází zejména při vyřizování účtů kriminálních gangů v průmyslovém Callao a v chudších okrajových částech Limy. Trestné činy jako loupeže, krádeže aut a přepadení za použití násilí jsou v Peru běžné a může k nim docházet během dne i přes přítomnost svědků. Důrazně doporučujeme českým občanům se těmto oblastem vyhnout.

Dále doporučujeme necestovat do departmentu LORETO na hranicích s Kolumbií a Ekvádorem a do údolí řek APURÍMAC, ENE a MANTARO z důvodu výskytu terorismu.

Rovněž upozorňujeme na případy turistů, kteří se stali oběťmi znásilnění a zdravotních problémů při účasti na obřadech experimentování s AYAHUASCOU, domorodým nápojem s halucinogenními účinky.

Po dobu vyhlášeného nouzového stavu jsou omezena některá práva osob, a to zejména právo na volný pohyb po území, právo na volné shromažďování a právo na zachování osobní bezpečnosti, která jsou zakotvena v peruánské ústavě. Stav nouze umožňuje policii a ozbrojeným silám dle svého uvážení volně zasahovat do zmíněných svobod všech osob na území.

Žádáme české občany plánující cestovat do Peru, aby důkladně přehodnotili nezbytnost své cesty. V případě, že se v Peru již nachází, aby byli maximálně obezřetní.

V případě bezprostřední nouze nebo ohrožení kontaktujte nouzovou linku velvyslanectví ČR v Limě: +51 998 736 567.

Doporučujeme všem cestovatelům před cestou se zaregistrovat do systému

 DROZD