česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - termín prodloužen do 11. 5. a další možnosti sečtení

Na základě informace Českého statistického úřadu (ČSÚ) Velvyslanectví ČR v Limě poskytuje informace o sčítání lidu, domů a bytů.
 

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.

Cizinci žijící v ČR

Účastnit se sčítání jsou povinni i cizinci, kteří mají v České republice trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dní. Dále pak fyzické osoby, kterým byl udělen v České republice azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana. Pro uvedené osoby existují různé jazykové verze online formulářů, případně listinných sčítacích formulářů.

Osoby v zahraničí

Sečíst se musejí i osoby v zahraničí (občan ČR nebo cizinec), které měly k rozhodnému okamžiku trvalý či přechodného pobyt na dobu delší než 90 dnů v ČR. Sčítání online umožňuje osobám v zahraničí splnit svoji povinnost prakticky kdekoli.

Pro bližší informace viz přiloženýLeták ČSÚ ke Sčítání lidu 2021 (PDF, 513 KB)a webové stránky www.czso.cz.

Přečtěte si pozorně dopis předsedy Českého statistického úřadu o prodloužení termínu online sečtení do 11. 5. a dalších možnostech sečtení:

Dopis CSU (PDF, 302 KB)

 

přílohy

Leták ČSÚ ke Sčítání lidu 2021 512 KB PDF (Acrobat dokument) 3.3.2021