česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19 Peru - aktuální informace pro vstup do Peru

Velvyslanectví ČR v Limě informuje veřejnost o podmínkách vstupu na území Peru v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19 a o aktuální situaci v Peru

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ PERU:

Nouzový stav v Peru je vyhlášený do 31. 3. 2021.

POVINNÁ 14 DENNÍ KARANTÉNA PRO VŠECHNY PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO PERU

Ministerstvo zahraničních věcí Peru od 15. 3. 2021 modifikovalo stará a zavedlo nová opatření v boji proto koronaviru týkající se vstupu na území Peru. 

Všichni peruánští občané, rezidentní cizinci i všichni ostatní cestující z ciziny se musí podrobit povinné karanténě po dobu 14 kalendářních dnů počítaných ode dne příjezdu na území Peru, a to bez ohledu na zemi, ze které přijíždějí. Karanténu lze uskutečnit u cestujícího doma, ve sportovní vesnici Panamerických her nebo v jiném dočasném izolačním středisku či ubytovacím zařízení, vždy však po předchozí koordinaci s hygienickým úřadem Peru.

Tuto karanténu lze však nahradit negativním antigenním testem, který si cestující nechá udělat přímo při vstupu do země (na letišti jsou stany, kde je možné si test udělat. Cena: 160 PEN). 

Článek 2, odst. 2 Vládního nařízení Peru uvádí, že osoby, jejichž výsledek testu bude pozitivní, vykonají povinnou 14 denní karanténu v Panamerické sportovní vesnici či jiném dočasném izolačním středisku.

Existuje také možnost molekulárního testu po 6 dnech od příletu; pokud vyjde negativní, dotyčný nemusí absolvovat zbytek karantény. 

Pokud dotyčný cestuje z Limy do nějakého jiného regionu v Peru, je možné vykonat karanténu tam. Na letišti vyplní formulář, kde uvede přesnou adresu, na níž bude karanténu vykonávat. Je možné, že ho tam bude peruánská policie kontrolovat. Vždy pomáhá předem zakoupená letenka/jízdenka rovnou do cílové stanice. 

MZV Peru rovněž připomíná, že všechny požadavky, které byly pro vstup do Peru stanoveny dříve, zůstávají nadále v platnosti. Jedná se o negativní výsledek molekulárního nebo antigenního testu do 72 hodin před cestou, potvrzení o epidemiologické nezávadnosti, čestné prohlášení a použití dvojité ochranné roušky či respirátoru a obličejového štítu po celou dobu cesty a na letišti. 

Tato opatření jsou povinná pro všechny cestující. 

Tyto informace jsou rovněž dostupné ve španělštině na Facebooku Lima Airport Partners, koncesní společnosti mezinárodního letiště Jorge Chávez: https://www.facebook.com/1455843647992437/posts/2833374780239310/

Cestující, kteří opouštějí Peru, a ti, kteří vstupují do země, musí leteckým společnostem předložit negativní výsledek molekulárního testu Covid-19, který byl proveden nejméně 72 hodin před cestou. Takový diagnostický test je třeba předložit při nástupu cesty. Pokud je však zjištěna osoba s příznaky Covid-19, jako je horečka, bude zabráněno jejímu vstupu na letiště a bude okamžitě odeslána ke zdravotnímu klinickému vyšetření. Personál letiště kontroluje zaznamenávání tělesné teploty cestujících u vchodů do terminálů.

Cestující rovněž musí do 72 hodin před cestou vyplnit online formulář „Elektronické zdravotní prohlášení a závazek izolovat nebo umístit cestujícího do karantény“, který je umístěn na webových stránkách Národní dozorčí rady pro Migrační záležitosti (https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/), jehož cílem je monitoring po skončení cesty zdravotnickými úřady.

Cestující během pobytu na letišti musí udržovat sociální odstup, neustále mít nasazenou roušku a obličejový štít, dodržovat pravidla neustálé hygieny a vyhýbat se pojídání jídla nebo nápojů uvnitř letadel, stejně jako pohybu v něm.

ZASTAVENÍ LETŮ Z ANGLIE, BRAZÍLIE a JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY

Jsou povoleny lety z Evropy, ale stále platí zákaz letů z Anglie, Jihoafrické republiky a Brazílie. Rovněž je zakázán vstup nerezidentů z Anglie, Jihoafrické republiky a Brazílie, a také těch, kteří měli mezipřistání v některém z těchto států v předchozích 14-ti dnech.

Cesty z Peru do Evropy fungují pravidelně (KLM i AF), byť je třeba počítat s výpadky a změnami letů.


3. DOPRAVA:

Vnitrostátní letecká doprava funguje normálně, byť se sníženými frekvencemi.

U pozemní dopravy je situace obdobná. U meziměstských spojů nad 5 hod musí cestující předložit molekulární nebo antigenní test s negativním výsledkem na COVID-19. Tento doklad musí být vystaven maximálně 72 hodin před nástupem cesty. U cest trvajících méně než 5 hodin nejsou tyto testy vyžadovány.

Autobusoví dopravci zveřejnili místa, kde si jejich cestující mohou udělat příslušné testy:

https://elcomercio.pe/lima/transporte/viajes-interprovinciales-estos-son-los-puntos-en-lima-donde-puede-hacerte-una-prueba-de-descarte-de-covid-19-civa-cruz-del-sur-tepsa-terminal-de-yerbateros-nndc-noticia/

Všude platí přísné hygienické protokoly. Během cesty všude platí povinnost nasazené roušky a obličejového štítu.


4. OPATŘENÍ:

Nadále platí nouzový stav v Peru.

Přísná karanténa byla ukončena 28. 2. 2021. Od 1. 3. do 14.3. došlo k mírnému rozvolnění.

Platí zákaz vycházení od 21 do 04 hod a o nedělích nelze používat soukromá vozidla. 
Regiony Peru jsou rozděleny do 4 skupin podle stupně výstrahy na mírnou, vážnou, velmi vážnou a extrémní.
Hl. m. Lima patřilo do sk. „extrémní“, nově patří do skupiny „velmi vážná“: 
-supermarkety, banky - max. kapacita 50%
-dochází k otevření kadeřnických a kosmetických salonů a restaurací, knihoven, muzeí, kulturních center, botanických zahrad a zoo (kapacita 40%)
-dochází k otevření divadel a kulturních scén v otevřených prostorách (kapacita 30%)
Lékárny otevřeny 24 hod. denně. Delivery funguje denně od 4:00 do 23:00.

Dříve zavedená opatření platí nadále:
- zákaz rodinných a společenských oslav a akcí typu karnevaly apod.
- povinné nošení roušek na veřejnosti a zachovávání sociálního odstupu na 1,5 metru
- pláže jsou zavřeny 


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Nejdůležitější informace ke Covid-19 v Peru lze nalézt zde:

https://www.gob.pe/9862-coronavirus-medidas-y-recomendaciones-para-viajes-interprovinciales-terrestres-durante-la-emergencia-nacional

https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/344247-ejecutivo-oficializa-inmovilizacion-social-en-lima-callao-y-otras-22-provincias-con-riesgo-sanitario-extremo-del-1-al-14-de-marzo

Oficiální vládní věstník „El Peruano“:

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-008-2021-pcm-1923103-1/

Letiště v Limě:

https://www.lima-airport.com/esp/Paginas/noticias-detalle.aspx?idelemento=196

https://www.lima-airport.com/eng/for-passengers/covid-19-protocol/before-you-travel

Informace Velvyslanectví Peru v ČR (Požadavky pro cestování do Peru):

Requisitos para viajar al Perú | Gobierno del Perú (www.gob.pe)

 

6. NÁVRAT DO ČR

ČR zařadila Peru na seznam zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (označeno tmavě červenou). Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit RT-PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku.  Toto potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu (tj. nejdříve 6. den) a nejpozději 14. den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu), tj. karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve 6. den po příjezdu. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.