česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 32

V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32, sídlo: Teplice, vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 23/2020 Sb., doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky v tomto obvodu a stanovil jejich konání na pátek 27. března a sobotu 28. března 2020.

 

Hlasování probíhá pouze ve volebním obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích. Na velvyslanectvích ČR v zahraničí hlasování probíhat nebude.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 20. března 2020) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. do 25. března 2020 do 16.00 hod.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního volebního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Písemnou žádost o vyškrtnutí ze zvláštního volebního seznamu je třeba doručit osobně zastupitelskému úřadu do 25. března 2020.

Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu 3. a 4. dubna 2020 ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb. Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.