português  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Fit for 55 - zkáza nebo spása portugalského automobilového průmyslu?

thumb

Automobilový průmysl má pro portugalskou ekonomiku dlouhodobě velký význam, zemi se historicky podařilo přilákat několik přímé investice několika světových výrobců motorových vozidel. Nedávno představený balíček Evropské komise s názvem… více ►

DPHvoucher - Neotřelý portugalský nástroj na podporu odvětví postižených pandemií

thumb

Portugalská vláda spustila dne 1. 6. 2021 zajímavý nástroj na podporu odvětví, která byla v rámci domácí ekonomiky celosvětovou pandemií nemoci covid-19 postižena nejvíce. Jedná se o oblasti pohostinství, ubytovacích služeb a kultury. více ►

Ekonomické priority portugalského předsednictví v Radě EU

thumb

Dne 1. ledna 2021 bylo zahájeno předsednictví Portugalska v Radě Evropské unie (PT PRES). Vzhledem k situaci, kterou EU kvůli koronavirové krizi zažívá, je logické, že PT PRES klade primární důraz na obnovu ekonomik členských států. Nezapomíná… více ►

Portugalsko bude dekarbonizovat ekonomiku vodíkem

thumb

Nejvýznamnější sázkou portugalské vlády v rámci snahy o dekarbonizaci ekonomiky a vyhovění cílům plynoucích z Green Deal na unijní úrovni jsou masivní investice do výroby vodíku, kterým by země ráda v dohledné době nahradila energii získávanou… více ►

Obchodování s Portugalskem v době pandemie Covid-19

thumb

V souvislosti s bojem proti celosvětové pandemii nemoci Covid-19 přistoupilo Portugalsko k přijetí řady opatření, která mají nemalý vliv na domácí ekonomiku. Jeho snahou je však i přes určité restrikce, a to zejména na společné hranici se… více ►

Významné investice do zdravotnictví v Portugalsku

thumb

V portugalském veřejném i soukromém zdravotnickém sektoru jsou pro léta 2020 až 2023 plánovány investice ve výši 1,75 mld. EUR. Největší část je určena na výstavbu zcela nových nemocnic, ale zároveň dochází i k rozšiřování a modernizaci… více ►

Czech Startup Night 2019

thumb

Dne 6. listopadu 2019 se v prostorách rezidence velvyslance ČR v Portugalsku Petra Šelepy konal projekt na podporu ekonomické diplomacie s názvem Czech Startup Night. Akce proběhla u příležitosti účasti sedmi českých startupů na letošním ročníku… více ►

Modernizace na portugalské železnici příležitostí pro české podniky

thumb

Vláda v Lisabonu schválila v červenci 2019 strategický plán pro železniční sektor, jehož naplnění by mělo zásadním způsobem modernizovat a zefektivnit provoz na portugalských železnicích. Mezi prioritami plánu je i budoucí vlastní výroba vlaků a… více ►

První Předchozí
1 2 3 4
Další Poslední