português  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

DPHvoucher - Neotřelý portugalský nástroj na podporu odvětví postižených pandemií

thumb

Portugalská vláda spustila dne 1. 6. 2021 zajímavý nástroj na podporu odvětví, která byla v rámci domácí ekonomiky celosvětovou pandemií nemoci covid-19 postižena nejvíce. Jedná se o oblasti pohostinství, ubytovacích služeb a kultury. více ►

Ekonomické priority portugalského předsednictví v Radě EU

thumb

Dne 1. ledna 2021 bylo zahájeno předsednictví Portugalska v Radě Evropské unie (PT PRES). Vzhledem k situaci, kterou EU kvůli koronavirové krizi zažívá, je logické, že PT PRES klade primární důraz na obnovu ekonomik členských států. Nezapomíná… více ►

Portugalsko bude dekarbonizovat ekonomiku vodíkem

thumb

Nejvýznamnější sázkou portugalské vlády v rámci snahy o dekarbonizaci ekonomiky a vyhovění cílům plynoucích z Green Deal na unijní úrovni jsou masivní investice do výroby vodíku, kterým by země ráda v dohledné době nahradila energii získávanou… více ►

Obchodování s Portugalskem v době pandemie Covid-19

thumb

V souvislosti s bojem proti celosvětové pandemii nemoci Covid-19 přistoupilo Portugalsko k přijetí řady opatření, která mají nemalý vliv na domácí ekonomiku. Jeho snahou je však i přes určité restrikce, a to zejména na společné hranici se… více ►

Významné investice do zdravotnictví v Portugalsku

thumb

V portugalském veřejném i soukromém zdravotnickém sektoru jsou pro léta 2020 až 2023 plánovány investice ve výši 1,75 mld. EUR. Největší část je určena na výstavbu zcela nových nemocnic, ale zároveň dochází i k rozšiřování a modernizaci… více ►

Czech Startup Night 2019

thumb

Dne 6. listopadu 2019 se v prostorách rezidence velvyslance ČR v Portugalsku Petra Šelepy konal projekt na podporu ekonomické diplomacie s názvem Czech Startup Night. Akce proběhla u příležitosti účasti sedmi českých startupů na letošním ročníku… více ►

Modernizace na portugalské železnici příležitostí pro české podniky

thumb

Vláda v Lisabonu schválila v červenci 2019 strategický plán pro železniční sektor, jehož naplnění by mělo zásadním způsobem modernizovat a zefektivnit provoz na portugalských železnicích. Mezi prioritami plánu je i budoucí vlastní výroba vlaků a… více ►

Portugalsko inovačním lídrem v jižní Evropě

thumb

V posledních letech dochází v Portugalsku k dynamickému rozvoji inovačních podniků a země tak postupně stoupá v žebříčku inovátorů v rámci EU, ve kterém zaujímá nejlepší postavení ze všech jihoevropských členských států. více ►

První Předchozí
1 2 3 4
Další Poslední