português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Creative Commons
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Portugalskému hospodářství se v roce 2017 dařilo

Po dlouhé krizi a období slabého růstu Portugalsko v roce 2017 překvapilo slušným ekonomickým růstem ve výši 2,7 % HDP. Ten doprovází pokles nezaměstnanosti i schodku vládních financí. Rostoucí chuť Portugalců utrácet a rostoucí vládní i soukromé investice přinášejí nové příležitosti i pro české exportéry.
 

Ekonomický růst 2,7 % HDP dosažený v roce 2017 je nejvyšší od roku 2000. Hlavním zdrojem pozitivního vývoje je růst investic, který vyplývá mimo jiné z větší důvěry ekonomických aktérů v další vývoj portugalské ekonomicky. Důležitý však byl i příspěvek domácí poptávky a neustále rostoucího turistického ruchu. V roce 2017 stoupl počet hostů ubytovacích zařízení o 8,9 % na 20,6 mil. a celkové příjmy z turismu se zvýšili o 16,6 %. Zlepšení ekonomických podmínek v Portugalsku dokládá i pokles nezaměstnanosti na 7,8 %. Ekonomický růst pozitivně působil i na výběr daní, což vedlo ke snížení schodku státního rozpočtu na 1,2 % HDP.

Pozitivní vývoj hospodářství se očekává i v následujících letech, vláda předpokládá pro rok 2018 ekonomický růst ve výši 2,2 % a 1,9 % v roce 2019. I nadále by mělo pokračovat snižování nezaměstnanost a schodku státního rozpočtu. Zlepšující se ekonomická situace bude dále stimulovat nejenom soukromé investice, ale i zvyšování platů ve státním sektoru a hlavně velmi potřebné státní investice do oborů jako jsou zdravotnictví a dopravní infrastruktura. Na lokální úrovni se chystají investice například do rozšiřování a modernizace městské hromadné dopravy.

Na zlepšení stavu portugalského hospodářství reagovali i mezinárodní ratingové agentury, které postupně zlepšují své hodnocení Portugalska. V polovině září agentura S&P zvedla portugalský rating na investiční úroveň BBB- a v polovině prosince zvýšila agentura Fitch rating rovnou o dvě úrovně na BBB. Poslední agenturou považující PT dluhopisy za spekulativní je tak Moody’s, která má svou pozici revidovat v dubnu, přičemž výhled je rovněž pozitivní. Agentury v odůvodněních svých revaluací citují zejména setrvalý ekonomický růst, snižování deficitu státního rozpočtu, poměru státního dluhu k DPH a pozitivní vývoj na trhu práce.

František Fleišman, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Lisabonu