português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shuttestock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Portugalsko bude dekarbonizovat ekonomiku vodíkem

Nejvýznamnější sázkou portugalské vlády v rámci snahy o dekarbonizaci ekonomiky a vyhovění cílům plynoucích z Green Deal na unijní úrovni jsou masivní investice do výroby vodíku, kterým by země ráda v dohledné době nahradila energii získávanou spalováním zemního plynu. Vodíkový sektor a návazné průmyslové a obchodní aktivity tak budou v příštích letech představovat zajímavou příležitost spolupráce mezi portugalskými a českými společnostmi, které působí v tomto odvětví

Evropská komise nedávno revidovala své střednědobé cíle týkající se zeleného vodíku a stanovila nový cíl spočívající v instalované kapacitě elektrolyzérů o výkonu 6 GW v roce 2024. Zároveň vyzdvihla strategii portugalské vlády, která na podporu investic a výroby vodíku hodlá alokovat do roku 2030 až 900 mil. EUR z unijních fondů. Vzhledem k tomu, že v současnosti stále neexistuje dostatečná poptávka, která by umožnila výrazné zrychlení investic do výroby, hodlá vláda pomoci s financováním nových vodíkových projektů přibližně 400 až 450 mil. EUR z národních zdrojů v rámci programů Portugalsko 2020 a Portugalsko 2030. V této souvislosti schválila v květnu 2020 Národní vodíkovou strategii, ve které jsou promítnuta velká očekávání spojená s rozvojem tohoto odvětví a jeho příspěvku k dynamizaci ekonomiky.

Vzhledem k tomu, že náklady na výrobu čistého vodíku budou vyšší, než kolik činí náklady na nahrazovaný zemní plyn, vláda navrhuje přidělit formou aukce 500 až 550 mil. EUR z Fondu životního prostředí výrobcům, a to v průměru cca 50 mil. EUR ročně. Cílem je finančně podpořit cenový rozdíl mezi zeleným vodíkem a zemním plynem tak, aby měli výrobci zajištěnu přiměřenou návratnost investic. Zároveň by tak měla být zajištěna nákladová neutralita pro spotřebitele, kteří budou mít povinné kvóty spotřeby.

Jednou z velkých výhod Portugalska je kapacita výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (primárně solárních) s nízkými náklady, jež bude využita při výrobě zeleného vodíku elektrolýzou vody, což zajistí vysokou konkurenceschopnost finálního produktu. Kromě zásadního příspěvku k dekarbonizaci domácí ekonomiky je v souvislosti s postupným růstem výrobní kapacity plánován vývoz vodíku z přístavu Sines na trhy dalších zemí s rozvinutým průmyslem. K formalizaci budoucí spolupráce již Portugalsko dospělo s Nizozemskem. Obě země uzavřely dne 23. září 2020 dohodu s cílem koordinace společného plánu, který předpokládá vytvoření obchodního modelu výroby zeleného vodíku v Sines a jeho následného vývozu do Rotterdamu.

Portugalská vláda předpokládá, že země bude schopná do vodíkového řetězce v příštím desetiletí mobilizovat investice ve výši přes 7 mld. EUR, které vytvoří až 12 tisíc pracovních míst. Země plánuje do roku 2030 instalaci elektrolyzérů s výrobní kapacitou ve výši 2 až 2,5 GW, přičemž 1 GW bude generovat hlavní projekt v Sines, na kterém budou spolupracovat firmy EDP, Galp, REN, Martifer a Vestas.

V poptávkovém řízení, které vláda vypsala v červenci 2020, projevily o vodíkový sektor zájem i další státní i soukromé podniky, které představily celkem 74 projektů zaměřených na výrobu, přepravu a výzkum v hodnotě 16 mld. EUR. Vládní komise 37 z nich v hodnotě 9 mld. EUR po úvodní analýze doporučila do dalšího kola posuzování. Národní vodíková strategie předpokládá, že podíl vodíku na konečné spotřebě energie v zemi vzroste na 2 %, v případě spotřeby průmyslu a silniční a vnitrostátní námořní dopravy až na 5 %. V plánu je rovněž vybudování 50 až 100 čerpacích stanic na vodík.

V souvislosti s rozvojem výroby a užívání vodíku se očekává, že Portugalsko ušetří až 740 mil. EUR na dovozech zemního plynu a až 180 mil. EUR na dovozech amoniaku. Země bude zároveň schopná snížit emise CO2 o 6 až 8 mil. tun ročně.

Vodíkový sektor bude v nadcházejících letech jednoznačně nejvýznamnějším cílem portugalských investic v oblasti energetiky. Vzhledem k existenci nemalých komparativních výhod vláda věří, že se země stane v tomto sektoru lídrem a jedním z největších producentů zeleného vodíku v Evropě.

Ing. Petr Klíma, zástupce velvyslance