português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Frantisek Fleisman
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace „Czech is Nano“ v Portugalsku

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 proběhly na portugalských univerzitách dvě prezentace z cyklu „Czech is Nano“.
 

Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, a Luboš Komárek, manažer nanotechnologického clusteru Nanoprogres, uskutečnili v Portugalsku dvě prezentace z cyklu „Czech is Nano“. Konference věnované nanotechnologiím, které společně organizovaly České centrum v Madridu a Velvyslanectví České republiky v Lisabonu, proběhly na univerzitě v Aveiro a na Vysoké škole technické v Lisabonu. Cílem českých prezentací bylo navázání spolupráce s portugalskými výzkumnými ústavy a přestavení revolučních výsledků, jichž dosáhli čeští vědci i firmy při výzkumu a využívání nanotechnologií. Získané kontakty s nejvyšší pravděpodobností povedou k navázání konkrétní spolupráce mezi českými a portugalskými výzkumnými centry.

První prezentace se uskutečnila dne 14. 11. na Univerzitě Aveiro, která je, přestože byla založena až v roce 1973, jednou z nejdůležitějších portugalských technických univerzit v oblasti výzkumu. Konferenci nazvanou „Výzvy nanotechnologie“ společně zahájili vice-rektor pro zahraniční vztahy Fernando Mendes a velvyslanec České republiky v Portugalsku Stanislav Kázecký. Kromě obou českých odborníků vystoupili i tři portugalští profesoři, kteří představili výzkum probíhající v každém ze tří vědeckých pracovišť, které se v Aveiru věnují nanotechnologiím a novým materiálům. Po přednáškách následoval neformální networking, který umožnil hlubší diskuzi o možnostech další spolupráce.

Následující den proběhla prezentace Czech is Nano na Vysoké škole technické v Lisabonu, která je největší institucí tohoto druhu v Portugalsku. Akce byla opět zahájena úvodními projevy velvyslance Stanislava Kázeckého, prorektora pro mezinárodní otázky Luise Silveiry a tentokráte i ředitele Českého centra v Madridu Stanislava Škody. Pokračovala prezentacemi dvou portugalských výzkumných center věnujících se nanotechnologiím a následně obou českých zástupců, po jejichž příspěvcích následovala živá diskuze a navazování kontaktů.

V návaznosti na akci v Lisabonu publikoval deník Diario de Noticias článek, ve kterém na základě rozhovoru s Jiřím Kůsem a Martinem Komárkem informoval čtenáře o uskutečněných prezentacích, o aktivitách obou českých organizací a jejich záměru spolupracovat s portugalskými výzkumnými středisky, stejně jako o úspěších zaznamenaných českými vědci i firmami v oblasti nanotechnologií.

Obě prezentace se setkaly s velkým zájmem zúčastněných, kteří vysoce hodnotili zejména praktické aplikace nanotechnologií, které již české firmy uvádějí na trh. „Kromě navázané vědecké spolupráce existují příležitosti i pro české firmy zabývající se nanotechnologiemi,“ uvedl velvyslanec Stanislav Kázecký. „Z tohoto důvodu byl dohodnut předběžný záměr uskutečnit návaznou prezentaci českých nanotechnologických firem, která by byla zaměřena na navázání komerční spolupráce s portugalskými partnery."

František Fleišman, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Lisabonu

Galerie


Nano