português  česky 

rozšířené vyhledávání

Stáž na velvyslanectví

Zastupitelský úřad Lisabon přijímá stážisty dle aktuálních potřeb a možností  na zpravidla tříměsíční stáže.

Náplň stáže:

 • účast na aktivitách ZÚ Lisabon spojených s informováním o politické a ekonomické situaci v Portugalsku včetně pořizování záznamů z jednání
 • zpracování návrhů zpravodajství a spolupráce na přípravě akcí ZÚ Lisabon v ekonomické
  a kulturní oblasti
 • spolupráce na prezentaci aktivit ZÚ Lisabon včetně návrhů pro správu internetové stránky velvyslanectví
 • archivace dokumentů velvyslanectví
 • plnění dalších úkolů v návaznosti na náplň práce velvyslanectví.

Požadavky na uchazeče:

 • nezbytná znalost portugalštiny alespoň na úrovni B2, znalost angličtiny
 • schopnost samostatného, včasného, přesného, systematického a kreativního plnění zadaných úkolů
 • základní orientace v zahraniční politice
 • časová flexibilita
 • dobrá znalost práce s internetovými a kancelářskými aplikacemi (Excel, Word, Office) a schopnost provádění podrobných rešerší na internetu.

Zájemci o stáž musí být českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia, či absolventy vysoké školy nejpozději do 4 měsíců po ukončení studia a dále musí být trestně bezúhonní. V případě zájmu o stáž na ZÚ Lisabon zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis (v rozsahu jedné normostrany) na adresu lisbon@embassy.mzv.cz (do předmětu zprávy uveďte: „Stáž na ZÚ Lisabon“). V případě, že budete k absolvování stáže vybrán/a, bude nutné dodatečně předložit ještě následující dokumenty: kopii občanského průkazu, výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), potvrzení o studiu, prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti, souhlas se zpracováním osobních údajů. Před nástupem na stáž je potřeba předložit ještě fotokopii dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění platném pro Portugalsko.

Na stáž nevzniká právní nárok, její umožnění je dáno zájmem, potřebou a možnostmi ZÚ Lisabon.  Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže si stážista hradí náklady spojené se stáží (včetně cestovného) ze svých vlastních prostředků. Zájemci mohou požádat o  příspěvek na stáž v rámci programu Erasmus. V souvislosti se stáží nevzniká nárok na ubytování.