português  česky 

rozšířené vyhledávání

Velvyslanec České republiky v Portugalsku

CURRICULUM VITAE

Osobní údaje

Mgr. Petr Šelepa

Narozen 16. 2. 1980 v Kyjově

Petr Šelepa

Petr Šelepa

Studium

1991-1998           Gymnázium Uherské Hradiště

1998-2004           Katedra romanistiky Univerzity Palackého v Olomouci (portugalská, francouzská filologie)

1999-2002           Katedra aplikované lingvistiky Univerzity Palackého v Olomouci (anglický jazyk)

2000, 2003          stáž na Universidade de Évora, Portugalsko        

Pracovní zkušenosti

2004-2005           Katedra romanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, asistent (přednášky Úvod do lingvistiky, Francouzská morfologie)

2004-2010           překlady z francouzského jazyka (Český svaz chovatelů, CK, JŠ Interlingua Přerov)

2004-2010           Střední škola služeb, s. r. o. Olomouc, pedagog (francouzský, anglický jazyk), zástupce  ředitele

2008-2010           Katedra biochemie LF Univerzity Palackého v Olomouci, konzultant přípravy přednášek pro zahraniční studenty

2010-2014           Poslanecká sněmovna PČR (poradce místopředsedy PS PČR, poradce předsedy Mandátového a imunitního výboru)

2014-2016           Úřad vlády ČR, vedoucí sekretariátu předsedy vlády

2015-dosud        Ministerstvo zahraničních věcí ČR, vedoucí kanceláře náměstka Sekce bezpečnostní a multilaterální, vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Portugalské republice

Jazykové znalosti

francouzština (C1), portugalština (C1), angličtina (C1), španělština (A1), němčina (A1)