português  česky 

rozšířené vyhledávání

Rodný list, oddací list, osvědčení o státním občanství ČR

Žádost o zápis uzavření manželství a vydání českého oddacího listu - manželství uzavřené v Portugalsku

Informace pro české občany, kteří žádají o zápis o uzavření manželství, k němu došlo v Portugalsku (případně jinde v cizině). více ►

Žádost o zápis narození dítěte, rodný list a osvědčení o státním občanství - dítě narozené v Portugalsku

Informace pro české občany, kteří žádají o zápis narození dítěte, rodný list a osvědčení o státním občanství pro dítě narozené v Portugalsku. více ►

Žádost o duplikát matričního dokladu vydaného v ČR

Duplikát rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu více ►

Uzavření sňatku v Portugalsku

Obecné informace pro občany ČR k uzavření sňatku před portugalskými orgány. více ►

Uzavření sňatku na velvyslanectví

Zákony ČR připouštějí možnost uzavření manželství před zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí. Velvyslanectví ČR v Lisabonu nicméně nedisponuje vhodnými reprezentačními prostorami ani dostatečnou personální kapacitou k pořádání… více ►