português  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace o Portugalsku

Základní informace o zemi

  • informace o rozloze, počtu obyvatel, správním členění země, národnostním a náboženském složení obyvatelstva, hlavě státu a složení vlády

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

  • bilance vzájemné obchodní výměny, nejvýznamnější položky českého dovozu a vývozu z/do Portugalska

Zahraniční obchod a investice

  • obchodní bilance portugalského zahraničního obchodu, jeho teritoriální a komoditní struktura, přímé zahraniční investice, podmínky vstupu zahraničních kapitálu

Vztahy Portugalska se zeměmi EU

  • zastoupení EU v zemi, portugalský rohraniční obchod s členskými zeměmi EU, rozvojové fondy a nástroje

Kontakty a informační zdroje

  •  kontakty na významné instituce

Velvyslanectví Portugalské republiky v Praze

  • odkaz na webové stránky Velvyslanectví Portugalské republiky v Praze