português  česky 

Pesquisa avançada

Links úteis: Informações gerais e instituições da República Checa

OBECNÉ INFORMACE /Informações gerais/

http://www.czechtourism.com/ Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism / Central Checa de Turismo Czech Tourism

http://www.czech.cz/ Česká republika - oficiální web ČR provozovaný Ministerstvem zahraničí /República Checa – Web oficial da República Checa do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Checa

http://www.kudyznudy.cz/ - Portál České centrály cestovního ruchu /Portal da Central Checa de Turismo

http://www.czecot.com/ Turistický portál České republiky CZeCOT / Portal Turístico da República Checa CZeCOT

http://www.czechatlas.com/ - Atlas Česka - jeden z nejvyhledávanějších informačních portálů o turistice a ubytování v ČR / Atlas da República Checa – um dos mais procurados portais sobre turismo e alojamento na República Checa

 

Praha /Praga/

http://www.praha.eu/jnp/en/home/index.html - Mapa Prahy s vyhledáváním ulic v Praze včetně Google Street View / Mapa de Praga com busca de ruas em Praga, incluindo o Google Street View

http://www.cokdyvpraze.cz/ - Kulturní a informační měsíčník Co kdy v Praze / Agenda de Cultura e Informações de Praga

http://www.praguewelcome.cz/ - Portál Pražské informační služby hlavního města Prahy / Portal do Serviço de Informações de Praga da Câmara Municipal de Praga

http://stovezata.praha.eu/homepage.html - Praha stověžatá - virtuální prohlídky z pražských věží / Praga das Cem Torres – Visitas virtuais a partir das torres de Praga

http://www.360globe.net/prague.html - Virtuální prohlídky pražských lokalit / Visitas virtuais das localidades de Praga

http://www.prague-life.com/culture/culture.php - Culture in Prague / Cultura em Praga

http://www.festival.cz/ - Hudební festival Pražské jaro / Festival de Música Primavera de Praga

http://www.praguecard.biz/c-index.php - Jednotná vstupenka do hlavních pražských památek a kulturních zařízení Prague Card / Bilhete de entrada único aos principais monumentos e equipamentos culturais de Praga Prague Card

http://www.praha.cz/mapa-prahy/ - Mapa Prahy s vyhledáváním ulic v Praze včetně Google Street View / Mapa de Praga com busca de ruas em Praga, incluindo o Google Street View

http://wgp.praha-mesto.cz/tms/projects_a/turist/#c=-740223%252C-1045983&z=0&l=zm,pop&p=k,vt,poi& - Turistická mapa Prahy /Mapa turístico de Praga/

http://wgp.praha-mesto.cz/tms/projects_a/cyklo/index.php#c=-740223%252C-1045983&z=5&l=zm,cak,pop&p=ckl_u,ckl_s,ckl_kr& - Cyklistická mapa Prahy / Ciclovias em Praga

 

Ubytování /Alojamento/

http://www.praguewelcome.cz

http://www.a-praga.com/pt/

http://www.ubytovani.atlasceska.cz/

http://www.hotel.cz/accommodation/

http://www.phl.cz/

http://www.hotelyvpraze.com/

http://www.travelguide.cz/cz/ubytovani

 

Vstupenky /Bilhetes/

http://www.ticketpro.cz/jnp/home/index.html

http://www.bohemiaticket.cz/WBS/cz/

 

Handicapovaní občané / Informações para pessoas portadoras de deficiência/

http://www.praguecityline.cz/rubrika/pro-handicapovane - Bezbariérové trasy / Percursos sem barreiras/

http://www.dpp.cz/en/barrier-free-travel/ - Bezbariérové cestování Praha /Viajar em Praga sem barreiras/

 

Restaurace /Restaurantes/

http://www.restaurace.atlasceska.cz/

http://www.squaremeal.cz/index.php?language=cz

 

Jízdní řády /Horários de comboios e autocarros/

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

 

Meteorologie /Meteorologia/

http://www.meteopress.cz/

 

Směnárna /Câmbio/

www.cnb.cz

 

Lázně /Spas/

http://www.spas.cz/indexen.php

 

Sport /Desporto/

http://www.cgf.cz/ -Česká golfová federace /Federação Checa de Golfe/

http://www.caves.cz/ - Správa jeskyní České republiky /Administração das Grutas da República Checa/

http://www.horosvaz.cz/ - Český horolezecký svaz /União Checa de Alpinismo/

 

Unesco

http://en.czech-unesco.org/

 

Folklór /Folclore/

http://www.folklornisdruzeni.cz/en/

 

 

INSTITUCE /Instituições/

Hrad /Presidência da República Checa/

http://www.hrad.cz/

 

Vláda České republiky /Governo da República Checa/

http://www.vlada.cz/

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky /Câmara de Deputados do Parlamento da República Checa/

http://www.psp.cz

 

Senát Parlamentu České republiky /Senado do Parlamento da República Checa/

http://www.senat.cz/

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR /Ministério dos Negócios Estrangeiros /

http://www.mzv.cz/

http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html

 

Ministerstvo vnitra /Ministério da Administração Interna /

http://www.mvcr.cz/

http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

 

Policie ČR /Polícia /

http://www.policie.cz/

http://www.policie.cz/clanek/oddeleni-pobytovych-agend.aspx

 

Česká správa sociálního zabezpečení /Segurança Social da República Checa/

http://www.cssz.cz/cz

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR /Ministério da Indústria e do Comércio/

http://www.mpo.cz/

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/

 

Nevládní organizace /Organizações não governamentais que facultam apoio gratuito/

http://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-nevladni-organizace.aspx