česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář „25. výročí Visegradské skupiny – minulost a budoucnost“

Dne 13. 6. 2016 zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Lublani v rámci českého předsednictví ve V4 a ve spolupráci se zastupitelskými úřady zemí V4 seminář, jehož cílem bylo seznámit slovinskou odbornou i laickou veřejnost s fungováním visegradské spolupráce a Mezinárodního visegradského fondu a zároveň připomenout a oslavit 25. výročí spolupráce České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska v rámci V4.
 

Seminář se konal od 10.00 hod. do 12.30 v prostorách jednacího sálu horní komory slovinského parlamentu (Národní rady).

Na úvod akce vystoupila velvyslankyně České republiky ve Slovinsku paní Věra Zemanová, která ve svém projevu shrnula důvody a historii vzniku V4 a cíle, které si země V4 na počátku své spolupráce vytyčily, tj. zejména začlenění do euroatlantických struktur a prohloubení vzájemné spolupráce.

Role hlavního řečníka semináře se ujal předseda Národního shromáždění Slovinské republiky pan Milan Brglez, který ve svém projevu zdůraznil přirozenou blízkost Slovinska s jednotlivými zeměmi V4 danou společnou historií a sounáležitostí s regionem střední Evropy.

Jednotlivé státy V4 svými cca 20 minutovými exposé na téma visegradské spolupráce i během následné diskuze s publikem reprezentovali:

za  Českou republiku politický tajemník a ředitel kabinetu ministra MZV ČR prof.  Petr Drulák, který ve svém vystoupení prezentoval zprávu eminentních osobností, navázal na tuto zprávu a rozvinul její závěry,

za Maďarsko státní tajemník pro mezinárodní a evropské záležitosti  Ministerstva pro lidské zdroje Gergely Prőhle, který se zaměřil na téma spolupráce V4 s ostatními ČS EU v politické a ekonomické oblasti,

 za Polsko odborný asistent Ústavu politologie Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě pan Piotr Bajda, který ve své prezentaci připomněl historické mezníky V4 a fungování Mezinárodního visegradského fondu,

za Slovensko výzkumný pracovník z výzkumného centra Asociace pro zahraniční politiku v Bratislavě pan Vladimír Bilčík, jehož vystoupení se zabývalo možnostmi spolupráce V4 z perspektivy nadcházejícího slovenského předsednictví v Evropské radě.

Seminář moderoval ředitel odboru evropských států Ministerstva zahraničních věcí Slovinské republiky pan Milan Jazbec.

Na závěr vystoupil pan Jiří Sýkora, koordinátor Mezinárodního visegradského fondu, který publikum seznámil s úlohou, zaměřením a financováním této instituce V4.

Galerie


seminar