česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Český profesor techniky Alois Král (1884-1969) a jeho odkaz ve Slovinsku

Významnou a velmi úspěšnou českou osobností, která zanechala bohatý odkaz ve Slovinsku v oblasti techniky a stavitelství, je prof. Alois Král (1.12.1884 – 23.4.1969). Tento český stavební inženýr se postupně stal profesorem, děkanem a rektorem Univerzity v Lublani.

A. Král již během svých studií na České vysoké škole technické v Brně pracoval v Lublani, kde zastával místo stavebního praktikanta Státní stavební služby. Převážná část jeho profesního života v zahraničí je ovšem nerozlučně spjata s lublaňskou univerzitou.

Alois Král byl v roce 1920 jmenován mimořádným profesorem technické fakulty univerzity v Lublani a v roce 1922 řádným profesorem na téže fakultě. Později se stal také jejím děkanem a v této funkci působil opakovaně v letech 1924–1925, 1931–1933 a 1944–1945.

V rámci Ústavu technické mechaniky zasadil také o rozvoj laboratoře pro testování materiálů a konstrukcí, kde provedl několik stovek výzkumů. V roce 1956 mu byl za jeho přínos udělen čestný doktorát na Univerzitě v Lublani.

Vrcholem akademické dráhy na půdě lublaňské univerzity bylo jeho zvolení rektorem v roce 1945. Nominaci A. Krále údajně podpořil také slovinský architekt Jože Plečnik, který se proslavil mimo jiné řadou architektonických projektů v Praze. A. Král se tímto stal prvním zahraničním rektorem Univerzity v Lublani. Funkci nicméně složil již po prvním roce, důvodem byla výzva československé vlády k návratu českých a slovenských emigrantů do vlasti.

A. Král byl významným technickým odborníkem své doby a podílel se na projektování řady staveb po celém dnešním Slovinsku; od průmyslových staveb (textilní továrny, papírny, koželužny atp.), přes mostní konstrukce po vodní elektrárny a další díla v oblasti vodohospodářství. Do povědomí slovinské veřejnosti se A. Král dostal například díky realizaci mostu sv. Jakuba přes řeku Lublanici v Lublani.

Za druhé světové války byl prof. Král také aktivním členem odbojové organizace „Osvobodilna fronta“ v Jugoslávii. Po svém návratu do Československa v roce 1946 působil jako profesor na České vysoké škole technické v Brně.

 

Zdroje:

Archiv Vysokého učení technického v Brně, Sbírka biografických dokumentů, Král Alois

Mojmír CIGÁNEK, Prof. inž. dr. Alois Král osmdesátníkem, Pozemní stavby 13, č. 2, 1965, s. 87;

Mojmír CIGÁNEK, Za profesorem Ing. Dr. Aloisem Králem, DrSc., Pozemní stavby 17, č. 12, 1969, s. 364.

Galerie