česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní den lidských práv - ochrana lidských práv v České republice a ve Slovinsku

Dne 10. 12. si každoročně připomínáme den lidských práv. Česká republika i Slovinsko jsou aktivní v podpoře dodržování lidských práv doma i ve světě.

Česká republika se svojí dlouhou tradicí lidských práv v zahraniční politice byla již třikrát členem Rady pro lidská práva OSN v letech 2006 - 2007, 2011 - 2014 a 2019 - 2021. Mezi hlavní priority jejího působení v této oblasti patří rovná politická a veřejná participace a svoboda shromažďování a sdružování,  které jsou základními pilíři svobodné společnosti a k níž ČR připravila ve spolupráci s dalšími státy rezoluce OSN. ČR se na mezinárodní úrovni daří dosahovat úspěchů. V říjnu 2021 přijala Rada pro lidská práva OSN rezoluci k rovné účasti na politických a veřejných záležitostech, jejíž text navrhovala rovněž Česká republika. Ve spolupráci se Slovinskem a dalšími státy poté ČR podporuje zapojování mládeže do debaty o lidských právech.


Pro úspěšné prosazování politiky lidských práv je nezbytné jít příkladem. Česká republika i Slovinsko se pravidelně umisťují na vysokých příčkách v indexech lidských práv a svobod. V nejznámějším indexu demokracie a svobody Freedom House získala ČR 91 bodů ze 100 a Slovinsko dokonce 95. Obě země tak patří ke světové špičce z hlediska práv a svobod svých občanů. I z dalších mezinárodních srovnání vyplývá, že obě země se po roce 1989 úspěšně proměnily ve stabilní demokracie s vysokou úrovní dodržování lidských práv. Americký Cato Institute zařadil obě země do kategorie „nejvíce svobodných“, přičemž Slovinsko obsadilo 33. pozici ze zemí světa, Česká republika poté 24. příčku. Česká republika rovněž podle poslední národní zprávy v rámci Univerzálního periodického přezkumu Rady pro lidská práva OSN z roku 2017 splnila 129 ze 136 doporučení OSN v oblasti lidských práv.

Rok 2020 byl z hlediska lidských práv velmi složitým obdobím, neboť obě země, tak jako většina států mezinárodního společenství čelily pandemii COVID-19, která s sebou přinesla řadu nových výzev i v této oblasti. Slovinský ombudsman lidských práv na podzim tohoto roku vydal každoroční zprávu o stavu lidských práv ve Slovinsku za rok 2020, v níž konstatoval, že během pandemie COVID-19 se klíčovými hodnotami staly proporcionalita, rovnost a zákonnost přijatých restriktivních opatření, jakož i dialog se všemi skupinami epidemií postižených obyvatel . Rada vlády pro lidská práva ČR poté ve své shrnující zprávě za rok 2020 poukázala mj. na nezbytnost ochrany zranitelných skupin.

Velvyslanectví ČR v Lublani podporuje spolupráci ČR a Slovinska na posilování ochrany lidských práv doma i ve světě. Obě země sdílející historické zkušenosti z totalitní minulosti a demokratizace a vycházející z podobných kulturních, geografických, politických i ekonomických podmínek mohou benefitovat z výměny zkušeností a koordinace svých aktivit za účelem dalšího prohlubování demokratických standardů a ochrany práv jednotlivců a skupin.