česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Krajánek ve světě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do přípravných tříd předškolního vzdělávání


Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci distanční výuky, kterou organizuje Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací, se zahajuji zápisy do přípravných tříd předškolního vzdělávání.
 

Projekt distanční online výuky českého jazyka je uzpůsoben specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Výuka je zaměřena především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Na podzim roku 2021 za ni obdrželi Evropskou jazykovou cenu LABEL, ocenění udílené výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání. V rámci České republiky ji organizuje Dům zahraniční spolupráce v kooperaci s MŠMT ČR.

PŘEDŠKOLÁCI – jarní kurz 2022

Cílem dvouměsíčního kurzu bude rozvoj řečových dovedností v českém jazyce. Bude se věnovat správnému pojmenovávání věcí a situací, které nás obklopují. Zaměří se na samostatné a smysluplné vyjádření myšlenek, nápadů a pocitů, a to ve vhodně zformulovaných větách. Povedou se rozhovory, budou se tvořit otázky a odpovědí. V neposlední řadě bude pokračovaná verbální domluva a porozumění poslechu. Témata budou vybírána tak, aby obsahovala to, s čím se děti každodenně setkávají. Zmapování a prohloubení znalostí pomohou děti připravit na nultou či první třídu celoročního kurzu, který bude zahájen na podzim 2022.

Zájemci se mohou přihlásit zde: https://forms.gle/aLttadWBLeHYL6678

Hodinový fond: 1x týdně 45 minut

Termíny výuky: 20. dubna až 14. června 2022 (8 výukových týdnů)

Maximální počet dětí ve třídě: 5

Dny a časy výuky (časy jsou uváděny v časovém pásmu ČR):

středa 16:00 – 16:45

středa 18:00 – 18:45

středa 21:30 – 22:15

čtvrtek 17:00 – 17:45

sobota 9:30 – 10:15

Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích naleznete na www.krajanekvesvete.cz/vyuka.