česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19: Souhrnné informace pro české občany

OBSAH:

1. Otázky a odpovědi při cestování do Slovinska

 • ♦  Mohu do Slovinska přicestovat bez udání důvodu?
 • ♦  Potřebuji pro vstup do Slovinska negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?
 • ♦  Jaké jsou podmínky průjezdu Slovinskem? Jak dlouho mohu ve Slovinsku pobývat?
 • ♦  Mohu do Slovinska přijet za prací?
 • ♦  Na co si mám dát pozor?
 • ♦  Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Slovinsku?

2. Vycestování z České republiky

3. Vstup na území Slovinska

4. Tranzit přes území Slovinska

5. Doprava a cestování ve Slovinsku

6. Opatření ve Slovinsku

7. Odkazy na místní instituce


1. OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘI CESTOVÁNÍ DO SLOVINSKA

1. Mohu do Slovinska přicestovat bez udání důvodu?

Ano, do Slovinska lze přicestovat bez udání důvodu, nicméně v takovém případě platí povinnost předložit negativní PCR (nesmí být starší 48 hodin od odebrání vzorků) nebo antigenní test (nesmí být starší než 24 hodin od odebrání vzorků) nebo podstoupit 10-denní karanténu. 

 

Upozorňujeme:

Upozorňujeme cestující, že možnosti ubytování v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních jsou výrazně omezené (viz opatření ve Slovinsku)

Pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka,...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.  Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.

 

2. Potřebuji pro vstup do Slovinska negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Pro cestující z České republiky po příjezdu do Slovinska platí povinnost nastoupit 10-ti denní karanténu nebo předložit negativní PCR nebo antigenní test, kterým lze karanténu nahradit. Některé skupiny osob mohou využít zvláštní výjimky, na jejichž základě lze do Slovinska přicestovat bez povinnosti nastoupit karanténu a bez povinnosti předložit negativní test na COVID-19.

 • ♦  Podrobnosti o vstupu do Slovinska, včetně platných výjimek naleznete v části vstup na území do Slovinska a v samostatném článku o podmínkách vstupu do Slovinska
 • ♦  Předkládaný PCR test nesmí být starší více než 48 hodin od odebrání vzorků, antigenní test nesmí být starší více než 24 hodin od odebrání vzorků; oba typy testů musí být provedeny v zemi EU nebo Schengenského prostoru. V případě, že na dokumentu s výsledky testu není uveden čas odebrání vzorků, počítá se lhůta od data vydání výsledku. Předkládané testy mohou být v českém jazyce, za podmínky, že je z dokumentu patrné, kdy, komu a s jakými výsledky byl proveden.

 

3. Jaké jsou podmínky průjezdu Slovinskem? Jak dlouho mohu ve Slovinsku pobývat?

Slovinskem lze tranzitovat za předpokladu, že doba tranzitu nebude delší více než 6 hodin. Při tranzitu se povolují pouze nezbytné zastávky.

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost dodržovat předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. Podrobnosti naleznete v samostatné kapitole DOPRAVA. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

 

4. Mohu do Slovinska přijet za prací?

Ano, pokud osoba předloží egativní PCR (nesmí být starší 48 hodin od odebrání vzorků) nebo antigenní test (nesmí být starší než 24 hodin od odebrání vzorků) nebo podstoupí 10-denní karanténu.   

 

5. Na co si mám dát pozor?

Ve Slovinsku je od vyhlášen stav epidemie a platí řada omezení s cílem zabránění šíření pandemie COVID-19.

 • ♦  Platí například zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 06:00, zákaz cestování mezi jednotlivými občinami (jednotlivé slovinské oblasti) se stanovenými výjimkami, zákaz shromažďování, povinné nošení roušek na veřejnosti, omezené možnosti ubytování a prodeje zboží a služeb v obchodech. Podrobnosti uvádíme níže v části opatření ve Slovinsku.

V případě nákazy  na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu je třeba neprodleně kontaktovat nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).

Povinnost dodržovat minimální rozestupy platí také pro cestující ve veřejných dopravních prostředcích a hromadných dopravních prostředcích tranzitujících přes území Slovinska. Jejich nedodržení může v případě mezinárodní přepravy osob vést k nevpuštění vozidla do země. Podrobnosti naleznete v  části doprava

 

Upozorňujeme:

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení. Doporučení na cesty pro české turisty shrnujeme v samostatném článku zde.

 

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Slovinsku?

Od 18. 12. 2020 se zpřísňují podmínky vstupu od ČR pro všechny cestující ze Slovinska, v důsledku zařazení Slovinska mezi rizikové země z hlediska nákazy COVID-19 (tzv. červený seznam).

Určitá omezení platí  také pro vycestování ze Slovinska do zahraničí. Cestování do zahraničí je možné za stejných podmínek, za kterých je možné cestovat mezi jednotlivými slovinskými občinami. Jednotlivé důvody a další podmínky cestování do zahraničí uvádíme níže v části OPATŘENÍ VE SLOVINSKU.


2. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

V současné době neplatí žádná omezení vycestování z České republiky. Z hlediska podmínek následného návratu ze zahraničí do ČR je Slovinsko hodnoceno jako země s vysokým rizikem nákazy COVID-19. 

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 

Upozorňujeme:

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad. 

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.  Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.


3. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA 

Vstup na území Slovinska

Podmínky vstupu do Slovinska pro české občany a občany s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR naleznete v samostatném článku o podmínkách vstupu do Slovinska.

Vstup do Slovinska je možný pouze přes vyhrazené hraniční přechody:

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • ♦  Karavanke – Karawankentunnel
 • ♦  Ljubelj – Loibltunnel
 • ♦  Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)  

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • ♦  Vrtojba ‒ St. Andrea
 • ♦  Fernetiči ‒ Fernetti
 • ♦  Škofije ‒ Rabuiese
 • ♦  Krvavi potok ‒ Pesse 

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem. Seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE. Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden také na webových stránkách slovinské policie ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

 • ♦  Letiště Jože Pučnika Lublaň
 • ♦  Letiště Edvarda Rusjana Maribor
 • ♦  Letiště Portorož
 • ♦  Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Piranu
 • ♦  Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Koperu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

Upozorňujeme:

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy, nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení  - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.


4. TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Tranzit z jedné země do druhé přes Slovinsko je pro české občany a rezidenty ČR možný za následujících podmínek:

 • ♦  Osobě bude umožněn vstup do sousední země a osoba tak bude moci opustit území Slovinska.
 • ♦  Tranzit nebude trvat déle než 6 hodin.
 • ♦  Osoba v tranzitu se nebude na území Slovinska zbytečně zdržovat a neopustí trasu tranzitu. Povolené jsou nezbytné zastávky např. za účelem doplnění paliva. Není dovoleno ve Slovinsku v rámci tranzitu přenocovat.
 • ♦  Osoba v tranzitu musí mít při sobě platný cestovní doklad (příp. také vízum nebo dovolení k pobytu).
 • ♦  Osoba v tranzitu, která není rezidentem EU, musí předložit listinu prokazující, že cílem cesty je tranzit do další země.

Dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 6 hodin.

 • ♦  Pro podrobnosti o tranzitu přes Rakousko kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Vídni. Při případné kontrole při tranzitu Rakouskem se vyplní nebo předloží již vyplněný formulář, který je ke stažení prostřednictvím webových stránek Velvyslanectví ČR ve Vídni.

5. DOPRAVA A CESTOVÁNÍ VE SLOVINSKU

Od 15.12.2020 je na území Slovinské republiky obnovena veřejná pravidelná osobní doprava, stálá nepravidelná osobní doprava, příležitostná osobní doprava a veřejná železniční osobní doprava. Hromadná veřejná doprava funguje podle nedělního / svátečního jízdního řádu. Vozidla hromadné dopravy mohou být naplněna nejvýše do poloviny své kapacity. Uvnitř vozidel platí povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou. Funguje rovněž osobní doprava a taxislužby.

Ve Slovinsku byly stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob.

 • ♦  Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ze dne 12. 6. 2020 - ZDE 
 • ♦  Podrobné informace o zvláštních hygienických pravidlech, která je třeba dodržovat při provozování příležitostné veřejné přepravy osob a autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob a vlakové dopravy naleznete v samostatném článku ZDE.

 

Ve Slovinsku platí zákaz cestování (překračování hranic) mezi slovinskými občinami

Povoleno je 14 následujících výjimek:

 1. příjezd do práce a odjezd z práce a plnění pracovních úkolů,
 2. provádění hospodářských, zemědělských a lesnických činností,
 3. vyloučení bezprostředního ohrožení zdraví, života a majetku,
 4. ochrana a pomoc osobám, které potřebují podporu, nebo z důvodu péče o rodinné příslušníky nebo v případě rodičovské péče a kontaktu rodiče s dítětem,
 5. přístup k lékárnám, zdravotním a hygienickým službám a k lázeňské léčbě,
 6. přístup na zahraniční diplomatické a konzulární mise,
 7. přístup k pohotovostním službám,
 8. v souvislosti s plněním úkolů souvisejících s činností soudních, správních a donucovacích orgánů,
 9. přístup ke službám pro lidi se zvláštními potřebami,
 10. provádění údržbářských prací nebo sezónních prací na soukromém zařízení nebo na pozemku pro členy stejné domácnosti,
 11. cestování osob, které vstoupily do Slovinské republiky za účelem tranzitu přes území Slovinské republiky do sousední země nebo do místa jejich bydliště ve Slovinské republice,
 12. přístup do obchodů nebo k službám v jiné obci, pokud jsou blíže od místa bydliště než obchody nebo služby nacházející se v občině bydliště osoby nebo pokud v občině nejsou vůbec,
 13. naléhavá údržba hrobu, přičemž jednotlivec musí prokázat oprávnění hrob udržovat, a to dokladem o pronájmu hrobu nebo jinými příslušnými důkazy.
 14. cesta za účelem rekreace nebo sportu v přírodě, pokud osoba zároveň nepřekročí hranice svého statistického regionu.

Výjimky se vztahují také na blízké členy rodiny a členy společné domácnosti, pokud cestují společně.

 

Při přestupu hranic mezi občinami kromě výjimek 1 - 3 musí mít  jednotlivec při sobě příslušný důkaz prokazují oprávněnost uplatnění výjimky a vlastnoručně podepsané čitelné prohlášení obsahující následující informace:

 • ♦  jméno a příjmení,
 • ♦  adresa bydliště,
 • ♦  adresa nebo oblast cílové destinace,
 • ♦  uvedení důvodu, který opravňuje k cestě a pobytu v jiné občině,
 • ♦  údaj o tom, že se s ním cestují blízcí členové rodiny nebo členové společné domácnosti,
 • ♦  údaj o tom, že on nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci nebo členové společné domácnosti, kteří s ním cestují, nedostali příkaz k izolaci nebo karanténě,
 • ♦  údaj, že si je vědom trestní odpovědnosti nebo odpovědnosti za škodu za nedodržování předpisů, nařízení nebo opatření k potlačování nebo prevenci infekčních nemocí u lidí,
 • ♦  uvedení, že si je vědom omezení stanovených v tomto nařízení a že je bude respektovat.

Na požádání musí osoba předložit důkaz a prohlášení inspektorovi zdravotní inspekce Slovinské republiky nebo policistovi. Vzor prohlášení je ke stažení zde.

Cestující má povinnost v případě kontroly policií nebo ze strany hygienické (zdravotní) inspekce doložit důvod cestování mezi občinami a předložit prohlášení o cestování, které je ke stažení zde.

 

Upozorňujeme:

Omezení a podmínky cestování mezi občinami, popř. statistickými regiony platí také pro cestování do zahraničí.

 

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad. 

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.  Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem. - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.


6. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

Ve Slovinsku platí od 19. 10. 2020 stav epidemie a byla přijata řada restriktivních omezení s cílem zabránění šíření nakažlivé nemoci COVID-19.

I. Protiepidemická opatření ve Slovinsku

S účinností od 20. 10. platí ve Slovinsku zákaz vycházení v čase 21:00 - 06:00 s následujícími výjimkami:

 1. ochrana života, zdraví a majetku,
 2. cesta do a z práce, popř. plnění urgentních pracovních úkolů,
 3. přístup k urgentním službám (lékař, apod.)
 4. poskytování dodávek potravin a léků (v platnosti od 27.10.2020)
 5. cestování osob, které přes Slovinsko pouze tranzitují z jedné země do jiné země (v platnosti od 27.10.2020)

Povinnost nosit roušky ve veřejných uzavřených prostorech i ve venkovních prostorech není-li možné dodržet minimální rozestupy 2m, ve veřejných hromadných dopravních prostředcích a při jízdě v autech. Rouška se nevyžaduje např. v případě dětí do věku 6 let, osob cestujících autem, je-li v autě pouze jedna osoba nebo osoby téže domácnosti.

V celém Slovinsku platí zákaz shromažďování, s výjimkou členů užší rodiny nebo společné domácnosti.

Zakázány jsou veřejné akce, včetně mší a provozování kolektivních sportů. Povoleny jsou individuální sporty (cyklistika, jóga).

 • ♦  I při sportu je třeba dodržovat základní hygienická opatření.
 • ♦  Lze-li při sportovní aktivitě nebo při procházkách na veřejných prostranstvích dodržet  rozestupy alespoň 3 metry, není povinné nosit roušku. 
 • ♦  Je zakázán provoz lyžařských vleků a lanovek (od 23. 1. 2021 je provoz povolen v regionech s lepší epidemiologickou situací - viz níže)

II. Omezení prodeje zboží a služeb

Ve Slovinsku platí zákaz prodeje zboží a služeb. Zákaz se nevztahuje na následující prodej zboží a služeb.

 1. obchody, které převážně prodávají potraviny, výrobky pro osobní péči a úklid, včetně prodeje zemědělských produktů na farmě, s výjimkou prodeje oděvů, obuvi a technického zboží v těchto obchodech
 2. lékárny
 3. obchody se zdravotnickými a ortopedickými pomůckami
 4. trhy
 5. zemědělské obchody
 6. čerpací stanice
 7. banky a pojišťovací služby
 8. doručovací služby
 9. servisní dílny pro opravy a údržbu motorových vozidel a jízdních kol (vulkanizace, automechanik, lakování automobilů nebo karoserie, opravny jízdních kol)
 10. služby kominíka
 11. stavební práce za stanovených podmínek
 12. trafiky a kiosky pro prodej novin a časopisů
 13. osobní odběr zboží nebo potravin na sběrných místech, kde je zajištěn minimální kontakt se spotřebiteli, mezi 6:00 a 21:00; konzumace jídla a pití ve veřejných prostorách není povolena
 14. další pohotovostní služby zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví

(od 23. 1. 2021 je v regionech s lepší epidemiologickou situací nabídka zboží a služeb rozšířena - viz níže)

 

Uvolnění některých opatření ve vybraných regionech

S účinností od 23. 1. 2020 jsou v 9 regionech Slovinska s lepší epidemiologickou situací (Hornokraňský region, Korutanský, Pobřežně-krasový, Středoslovinský, Podrávský, Přímořsko-vnitrokraňský, Zasávský, Pomurský a Savinjský) uvolněna některá opatření:

 1. Povolen provoz lyžařských vleků a lanovek, jejichž užívání je podmíněno prokázáním se negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu, které není starší než 24 hodin (většina lyžařských středisek s výjimkou střediska Krvavec nabízí testování antigenními přímo na místě). Jeden vůz lyžařské lanovky nesmí využívat najednou více než 2 osoby, které nejsou ze společné domácnosti. Během jízdy na lanovce je povinné nošení roušky či ochranné masky.
 2. Otevřeny jsou obchody s dětským zbožím, mobilní stánky pro prodej zemědělských produktů, servisní dílny, ve kterých jsou prováděny opravy a údržba motorových vozidel a jízdních kol (vulkanizace, automechanici, lakovny nebo karosářské dílny, cykloservisy)
 3. Otevřeny jsou knihovny, muzea a galerie

 

III. Omezení poskytování ubytovacích služeb

Od 24.10. 2020 se dočasně omezuje nabídka a poskytování ubytovacích služeb s výjimkou následujících případů:

 • ♦  osoby, které vykonávají hospodářskou činnost a potřebují ubytování
 • ♦  osoby vykonávající činnost veřejné služby ve Slovinsku
 • ♦  cizinci, kteří přicházejí do Slovinska z obchodních důvodů, jsou zástupci diplomatických misí nebo členové státních delegací
 • ♦  osoby přicházející za účelem léčby na základě doporučení lékaře
 • ♦  osoby vyslané poskytovatelem zdravotní péče k výkonu zdravotní péče v ubytovacím zařízení
 • ♦  sportovci, sportovní profesionálové a osoby vykonávající doplňkovou odbornou práci v souladu se zákonem o sportu

Hosté, kteří jsou v době vstupu tohoto nařízení vlády v platnost již ubytovaní ve veřejném ubytovacím zařízení, mohou svůj pobyt dokončit.

 

IV. Zákaz cestování mezi jednotlivými občinami - viz doprava a cestování ve Slovinsku

 

Přiměřenost výše uvedených opatření bude přezkoumávána každý týden. Sankce za porušení uvedených opatření se řídí slovinským zákonem o nakažlivých nemocech.

V případě nákazy SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo podezření na tuto nákazu je třeba neprodleně kontaktovat nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom). Slovinská republika nestanovila jednotně způsob výkonu karantény pro cizince, u nichž se nákazy SARS-CoV-2 projeví v průběhu jejich pobytu ve Slovinsku.

 

Upozornění:

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad. 

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku


7. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

 • ♦  Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI. Aktuální informace o epidemii a souvisejících opatřeních naleznete také na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ) nebo na speciální telefonické bezplatné lince 080 1404 (pro telefony ze zahraničí volejte +386 1 478 7550), která je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod.
 • ♦  Informace o aktuální dopravní situaci, včetně jednotlivých omezení (anglicky a slovinsky) - PROMET.SI.

 

 

Upozornění

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad. 

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy 1.5 m, nošení roušek aj.), a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.  Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem.