česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19: Informace pro české občany, podmínky cestování

Velvyslanectví ČR v Lublani níže informuje o situaci ve Slovinsku v souvislosti s pandemií COVID-19, o podmínkách vycestování z České republiky, podmínkách vstupu  a tranzitu přes Slovinsko, fungování veřejné dopravy, karanténních a hygienických opatřeních aplikovaných na osoby, které vstoupí na území Slovinska a užitečných odkazech a telefonních kontaktech na odpovědné instituce a orgány

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

MZV doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. 


Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Podrobnosti o podmínkách vycestování z ČR jsou dostupné na webu Ministerstva vnitra ČR a webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Doporučení MZV k cestám do zahraničí jsou dostupné na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.


VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Slovinská vláda na svém zasedání v pondělí 25.5.2020 rozhodla o uvolnění režimu vstupu a pobytu ve Slovinsku a rozšířila okruh osob, které mohou vstoupit do Slovinska bez povinnosti 14-ti denní karantény. Výjimky se vztahují mj. na turisty a vlastníky nemovitostí ve Slovinsku. Další podrobnosti o vstupu a pobytu ve Slovinsku naleznete v samostatném článku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA PRAVIDEL PRO VSTUP DO SLOVINSKA OD 26.5.2020.

Slovinsko umožňuje také tranzit do Chorvatska a Itálie. Ohledně vstupu a podmínek pobytu v Chorvatsku a Itálii, prosíme, navštivte webové stránky příslušných českých velvyslanectví: Velvyslanectví ČR v Záhřebu a Velvyslanectví ČR v Římě.

 

Hraniční přechody mezi Slovinskem a sousedními státy

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
 • Holmec – Grablach,
 • Karavanke – Karawankentunnel,
 • Vič – Lavamund,
 • Ljubelj – Loibltunnel,
 • Trate – Mureck,
 • Radlje – Radlpass,
 • Svečina ‒ Berghausen,
 • Gederovci – Sicheldorf,
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (Autobahn),
 • Šentilj (magistrála) – Spielfeld (Bundesstrasse),
 • Korensko sedlo – Wurzenpass,

Hraniční přechody určené pouze pro malý pohraniční styk (pendleři, návštěva rodiny, obhospodařování zemědělských nemovitostí)

 • Kuzma – Bonisdorf
 •  Jurij – Langegg
 • Jezersko ‒ Seebergsattel,
 • Pavličevo sedlo – Paulitschattel,
 • Kramarovci ‒ St. Anna am Aigen,
 • Gerlinci ‒ Pölten,
 • Cankova – Zelting.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

 • Dolga vas – Redics
 • Pince (dálnice) – Torniyszentmiklos (Országút)
 • Pince (místní silnice) – Torniyszentmiklos (Helyi út)

Hraniční přechody určené pouze pro malý pohraniční styk (pendleři, návštěva rodiny, obhospodařování zemědělských nemovitostí)

 • Hodoš – Bajansenye
 • Čepinci – Ketvolgy

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ‒ St. Andrea
 • Fernetiči ‒ Fernetti
 • Škofije ‒ Rabuese
 • Krvavi potok ‒ Pesse

Hraniční přechody určené pouze pro malý pohraniční styk (pendleři, osoby se zvláštním povolením z důvodu hospodářské činnost a návštěvy rodinných příslušníků)

 • Robič ‒ Stupizza
 • Rateče ‒ Fusine
 • Predel – Predil
 • Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele)
 • Neblo ‒ Vallico di Venco
 • Gorjansko - San Pelagio

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

 • Letiště Jože Pučnika Lublaň
 • Letiště Edvarda Rusjana Maribor
 • Letiště Portorož
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Piranu
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Koperu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

 

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 


DOPRAVA

Veřejná a hromadná doprava ve Slovinsku

Ve Slovinsku byla obnovena veřejná hromadná doprava - informace o možnostech dopravy ve Slovinsku naleznete ZDE. 

Slovinské úřady zatím nezveřejnily informaci o tom, kdy a za jakých podmínek bude obnovena mezinárodní hromadná doprava ve Slovinsku. Provoz již obnovilo letiště J. Pučnika v Lublani, Letiště Edvarda Rusjana Maribor a Letiště Portorož. Pro mezinárodní námořní dopravu jsou otevřeny přístavy v Koperu a Piranu.

 

Možnosti návratu ze Slovinska do ČR

Podmínky vstupu na území ČR a karanténní opatření se po ukončení nouzového stavu řídí ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

Ochranným opatřením přijatým 25.5.2020 se rozšiřuje okruh osob, které mohou cestovat do ČR. Na území ČR mohou nově vstoupit také občané EU (nebo cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU), kteří vstupují na území ČR za účelem návštěvy osoby, ke které mají prokazatelnou rodinnou vazbu, včetně trvalého partnerského vztahu a doloží adresu, na které se budou zdržovat, a předloží již při vstupu do ČR lékařské potvrzení o absolvování testu na přítomnost SARS-CoV-2.

Přehled pravidel pro vstup českých občanů a osob majících trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR je zpracován v dokumentu Ministerstva vnitra ČR Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR, který je uveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců jsou uvedena v dokumentu Ministerstva vnitra ČR Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR, tedy bez předchozího bydliště na území ČR, který je uveřejněn na webu Ministerstva vnitra ČR.

Informace o karanténních opatřeních a o provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou poskytovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Informace o odběrových místech, kde lze požádat o provedení testu na přítomnost SARS-CoV-2, naleznete na následující webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR.  Ve Slovinsku testování na SARS-CoV-2 provádí fakultní nemocnice UKC Ljubljana za poplatek 93 EUR. Více podrobností naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Od 11.5. 2020 byla zrušena povinnost občanů ČR a příslušných kategorií cizinců předem oznámit datum a způsob repatriace vyplněním online formuláře Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zrušen byl také zákaz nevyužívat po překročení státní hranice ČR při cestě do místa bydliště veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

 

Při tranzitu přes Rakousko není vyžadováno potvrzení o neinfikovanosti, pokud osoba zemi pouze tranzituje. Úmysl tranzitu se prokazuje mj. osobními doklady občana a např. dostatkem paliva v nádrži. Více informací je uvedeno na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Vídni. 

V ČR je obnovena mezinárodní drážní a autobusová přeprava osob. V mezinárodní letecké dopravě je možné využívat pouze veřejné letiště Václava Havla Praha. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva dopravy.


OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

Vláda odvolala epidemiologický stav, který byl ve Slovinsku vyhlášen 12.3.2020, epidemiologická opatření zůstávají i nadále v platnosti.

V platnosti stále zůstávají zejména tato opatření a doporučení:

 • Dodržovat hygienické standardy, zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech, kde jsou rozestupy mezi lidmi menší než 1,5 m a ve veřejných dopravních prostředcích.
 • Platí zákaz shromažďování nad 50 osob.
 • Uzavřeny zůstávají wellness a fitness centra, bazény, lázeňské ubytovací kapacity a ubytovací kapacity nad 30 pokojů, noční kluby a diskotéky. Zakázány jsou také vodní aktivity.

Od pondělí 1.6.2020 proběhne další vlna uvolňování:

 • Budou opět otevřena i ubytovací zařízení s kapacitou nad 30 pokojů, která byla dosud zavřena, včetně lázeňských a sportovních zařízení.
 • Budou povolena shromáždění osob do 200 lidí.

 

Od pondělí 18.5.2020 jsou v platnosti následující uvolnění:

Otevření všech obchodů, které byly dosud zavřeny (tj. obchody s výměrou nad 400 m2, obchody v obchodních centrech, některé specializované obchody), včetně ukončení vyhrazených hodin pro nákup rizikových skupin.

Otevření restaurací a barů s možností sezení uvnitř těchto zařízení. Doposud bylo možné využívat pouze terasy a venkovní zahrádky. Zavřeny i nadále zůstávají noční kluby a diskotéky.

Zahájení provozu v ubytovacích zařízení s kapacitou do 30 pokojů. Dle vyjádření slovinského ministerstva hospodářství nicméně probíhají přípravy směřující k otevření dalších ubytovacích kapacit.

 

Níže uvádíme přehled dalších vybraných uvolnění, ke kterým bylo přistoupeno s ohledem na pozitivní epidemiologický vývoj v zemi.

Zákaz pohybu mezi jednotlivými slovinskými občinami byl zrušen 30.4.2020 ( v platnosti byl od 30. 3. 2020.).

Veřejná hromadná doprava byla obnovena 11.5.2020. Informace o možnostech dopravy ve Slovinsku naleznete ZDE. Slovisnké úřady zatím nezveřejnily informaci o tom, kdy a za jakých podmínek bude obnovena mezinárodní hromadná doprava ve Slovinsku.

Retailové obchody, kadeřnictví, kosmetické salóny, galerie, knihovny, muzea a v omezené míře také restaurační zařízení obnovily svůj provoz v týdnu od 4.5.2020.

Podmínkou provozu a využívání nabízených služeb je dodržování hygienických standardů (např. použití ochranných roušek, dezinfekce prostor, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů atp.).

 

Podrobnosti o aktuální opatřeních v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 naleznete na webových stránkách slovinské vlády www.gov.si.


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Infolinka COVID-19 ve Slovinsku: Informace o pandemii COVID-19 ve Slovinsku můžete získat v anglickém jazyce na infolince +386 (0) 80 14 04, která je v provozu denně od 8:00 do 20:00 hod 

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

 • Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI.
 • Informace o aktuální dopravní situaci, včetně jednotlivých omezení (anglicky a slovinsky) - PROMET.SI.
 • Informace o průběhu epidemie ve Slovinsku, hygienická a bezpečnostní doporučení (převážně ve slovinském jazyce, část rovněž v angličtině) - Národní institut pro veřejné zdraví.