česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19: Aktualizované souhrnné informace pro cestující (ČR a Slovinsko), do Slovinska pouze s RT-PCR testem od 26.3.2021

Slovinsko je od pondělí 29.3.2021 opět zařazeno mezi tmavě červené země a pro příjezd do ČR se bude vyžadovat výhradně RT-PCR test (ne starší více než 72 hodin), ostatní podmínky vstupu (on-line registrace, samoizolace, testování po příjezdu do ČR a další) se nemění.

Od 5. 4. 2021 vstupuje v platnost nové Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které upravuje podmínky vstupu do ČR, mj. umožňuje českým občanům a jejich rodinným příslušníkům a rezidentům v ČR vstup s antigenním testem, který není starší než 24 hod. a umožňuje vstup občanům s pozitivním testem na COVID-19, pokud se podrobí následné karanténě.

Rozšiřuje se seznam výjimek pro cestování do Slovinska bez povinnosti předkládat negativní RT-PCR test / potvrzení o prodělání COVID-19 / potvrzení o vakcinaci - nově platí možnost vstoupit do Slovinska z nezbytných obchodních důvodů (nejdéle na 12 hodin); délka tranzitu se prodlužuje z 6 na 12 hod.; osoba vstupující za účelem denního nebo příležitostného vzdělávání již není omezena věkem. Mění se znění některých dalších výjimek.

Mezi uznávané vakcíny pro vstup do země bez karantény a testu nebo za účelem přecházení mezi regiony se nově zařazuje rovněž Johnson&Johnson a Sputnik V.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. Bližší informace ZDE.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Mimořádná opatření a usnesení vlády MZd naleznete ZDE

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 


2. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT

Vstup na území Slovinska

Vzhledem ke stále měnící se situaci doporučujeme  sledovat také oficiální stránky slovinské vlády.

Pro cestující z České republiky po příjezdu do Slovinska platí povinnost nastoupit 10-ti denní karanténu nebo předložit negativní PCR (ne starší než 48 hodin od odebrání vzorku), kterým lze karanténu nahradit. Test musí být proveden v zemi EU nebo Schengenského prostoru, USA nebo Velké Británie. V případě, že na dokumentu s výsledky testu není uveden čas odebrání vzorků, počítá se lhůta od data vydání výsledku. Předkládané testy mohou být v českém jazyce, za podmínky, že je z dokumentu patrné, kdy, komu a s jakými výsledky byl proveden.

 • předložení negativního výsledku testu možné nahradit potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 nebo o obdržení dvou dávek vakcíny, a to následujícím způsobem:

1. Předložením pozitivního výsledku testu PCR na COVID-19, který je starší více než 21 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzením od lékaře, které není starší než 6 měsíců;
2. Předložením potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že od podání druhé dávky přípravku Biontech / Pfizer uplynulo nejméně 7 dní, přípravku Moderna nejméně 14 dní, alespoň 21 dní od podání první dávky přípravku AstraZeneca, alespoň 21 dní od první dávky přípravku Johnson&Johnson nebo alespoň 21 dní od první  dávky vakcíny Sputnik V.

Některé skupiny osob mohou využít zvláštní výjimky, na jejichž základě lze do Slovinska přicestovat bez povinnosti nastoupit karanténu a bez povinnosti předložit negativní test na COVID-19 (viz níže).

Upozorňujeme:

Slovinské úřady v současné chvíli nemají jednotný výklad přijatých nařízení a praxe jejich uplatňování se může lišit. Slovinská policie může zvolit přísnější postup a požadovat udání důvodu cesty, popř. posuzovat další okolnosti. Doporučujeme proto, aby čeští občané cestovali do Slovinska pouze v nezbytných případech a měli s sebou dokumenty, kterými jsou schopni prokázat účel cesty, popř. ubytování.

 

Slovinská policie nedoporučuje cestovat do Slovinska za účelem turismu či rekreace. Ve Slovinsku je zakázáno poskytovat ubytovací služby hostům, kteří přijeli za účelem turistiky nebo rekreace - viz ZDE

 

Na české občany a rezidenty v ČR vstupující do Slovinska na základě níže uvedených výjimek  neplatí povinnost předkládat negativní výsledek PCR testu na COVID-19 a nemusí se podrobit následné karanténě:

1. osoba vyslaná zaměstnavatelem k výkonu činnosti v odvětví mezinárodní dopravy nebo vracející se z ní;

2. osoba, která provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska v obchodní dopravě nebo pro přepravu zboží nebo osob v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do 8 hodin po vstupu do Slovinska, a osoba, která provádí přepravu zboží nebo osob ze Slovinské republiky v komerční dopravě a vrátí se zpět do Slovinska do 8 hodin po opuštění Slovinska;

3. osoba cestující tranzitem přes Slovinsko a opouštějící Slovinsko nejpozději 12 hodin po vstupu;

4. osoba s diplomatickým pasem;

5. osoba, která denně nebo příležitostně překračuje hranici z důvodu vzdělávání nebo výzkumu a doloží to příslušnými důkazy;

6. zástupce zahraničního bezpečnostního orgánu (policie nebo soudnictví), který vykonává úřední úkoly a opustí Slovinsko co nejdříve po splnění úkolu, a zástupce slovinského bezpečnostního orgánu (policie nebo soudnictví), který vykonává úřední úkol a vrátí se z druhé země co nejdříve po dokončení úkolu;

7. osoba, která byla přepravena sanitkou a doprovázející zdravotnický personál;

8. příslušník slovinských ozbrojených sil vracející se z vyslání za prací do zahraničí nebo ze zahraniční služební cesty;

9. příslušník policie nebo zaměstnanec státního úřadu vracející se z práce v zahraničí, jakož i státní zaměstnanci a akreditovaní novináři na zahraničních pracovních cestách (taková osoba musí být po příjezdu do Slovinska testována na přítomnost SARS-CoV-2 testem PCR, podmínky izolace stanoví zaměstnavatel až do obdržení výsledku zkoušky);

10. osoba, která ještě nedovršila 15 let a vstupuje do Slovinska v doprovodu dospělého člena rodiny, kterému nebyla nařízena karanténa ani zamezeno ve vstupu do země;

11. osobě zaměstnané v záchranné službě, zdravotnictví, policii, hasičském záchranném sboru apod., pokud realizuje humanitární převoz nebo poskytuje nutnou pomoc při záchranných pracech a odstraňování následků nehod, pokud opustí Slovinsku do 24 hod. od vstupu;

12. vlastníci a nájemníci pozemků v pohraničí, pokud se vrátí nejpozději do 10 hodin od překročení hranice;

13. osoby, které překračují hranici do Slovinska z nezbytných důvodů v souvislosti se záchranou života, ochranou zdraví a majetku (zabránění bezprostředním materiálním škodám), nebo nezbytných obchodních důvodů, pokud opustí Slovinsko do 12 hodin od vstupu. 

14. osoba, která přiváží do Slovinska osobu podle výjimky č. 5 a vrací se zpět obratem po převozu.

 

Osoby, které přichází z ČR a spadají do některé z níže uvedených výjimek mohou vstoupit do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě, pokud předloží negativní výsledek PCR testu, který není starší než 7 dní od odběru vzorků:

1. přeshraniční denně pracující migrant, který má pracovní vztah v jednom z členských států Evropské unie nebo schengenského prostoru, a podpůrné dokumenty nebo podepsané prohlášení, aby odůvodnil důvod překročení hranice jako denně pracující migrant, a vrátí se do 14 hodin od překročení hranice;

2. osoba, která poskytuje služby v některé ze zemí EU nebo Schengenského prostoru, je schopná to prokázat odpovídajícími úředními dokumenty a vrátí se do Slovinska nejpozději do 5 dnů od opuštění země;

3. osoba, která je objednána k výkonu lékařského zákroku ve Slovinsku a opustí zemi obratem po jeho výkonu. Pokud je na lékařský zákrok objednána nezletilá osoba, platí tato výjimka i pro její dospělý doprovod;

4. osoba, která přichází do Slovinska z rodinných důvodů za účelem péče o staré osoby, kontaktu s dítětem, kontaktu osob v manželství nebo registrovaném partnerství, pokud osoba opustí Slovinsko do 72 hodin od vstupu.

 

Vstup do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě je povolen rovněž občanům států Evropské unie nebo schengenského prostoru, kteří přichází ze státu EU nebo schengenského prostoru,  kde vykonávali činnosti spojené s ochranou nebo péčí o potřebné osoby, členy rodiny, prováděli udržovací práce na vlastním nebo pronajatém pozemku nebo jiném nemovitém majetku, vrátí-li se zpět do 48 hodin od přechodu hranice, pokud předloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo antigenního testu, který není starší než 72 hodin od odběru vzorků.

 

Do Slovinska mohou čeští občané vstoupit POUZE na vybraných kontrolních hraničních přechodech. Vláda stanovila dvě kategorie hraničních přechodů: A a B.

Hraniční přechody A:

Přechody typu A mohou využívat všichni cestující, otevřeny  jsou 24 hod. denně

- hraniční přechody A s Itálií:  Vrtojba, Fernetiči a Škofije
- hraniční přechody A s Rakouskem: Karavanke, Ljubelj, Šentilj (dálnice), Gornja Radgona, Gederovci
- hraniční přechody A s Maďarskem: Dolga vas a Pince

Hraniční přechody B:

Přeshraniční přechod B mohou využít občané Slovinska, státní příslušníci sousední země (Itálie, Rakousko, Maďarsko) a občané jiných členských států Evropské unie nebo schengenského prostoru. Podmínkou je, že mají bydliště ve Slovinsku v obci sousedící se sousední zemí nebo ve správních jednotkách sousední země (provincie v Itálii, spolková země Rakouska, statistický region v Maďarsku) sousedící se Slovinskem. A dále osoby, které přicestují v režimu výjimky.

- hraniční přechody B s Itálií: Krvavý potok (mezi 5:00 a 23:00), Robič (mezi 5:00 a 23:00, zavřeno v neděli a svátky), Predel (mezi 6:00 a 9:00 a mezi 15:00 a 18:00, zavřeno v neděli a svátky), Nova Gorica -Solkan (mezi 6:00 a 21:00), Neblo (mezi 05:00 a 9:00 a mezi 16:00 a 19:00) a Rateče (mezi 6:00 a 21:00).

-hraniční přechody B Rakouskem: Holmec (mezi 5:00 a 23:00), Vič (mezi 5:00 a 23:00), Šentilj - magistrála (mezi 5:00 a 7:00 a 17:00 a 19:00), Trate (mezi 4:30 a 7:30 a 16:00 a 20:00), Jurij (mezi 6:00 a 7:30 a 16:00 a 18:00) a Kuzma (mezi 16 a 23 hod.).

- hraniční přechody B s Maďarském: Hodoš (od 6 do 8 hodin, od 14 do 15 hodin a od 19 do 20 hodin) a Čepinci (mezi 6:00 a 8:00 a mezi 14:00 a 16:00).

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu (kategorie A).

 • Letiště Jože Pučnika Lublaň
 • Letiště Edvarda Rusjana Maribor
 • Letiště Portorož
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Piranu
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Koperu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

Potvrzení o karanténě vydává Národní ústav veřejného zdraví (NIJZ), obvodní lékař nebo slovinská policie přímo na slovinských hranicích. Při vstupu do Slovinska policie zapíše osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného pobytu nebo místo pobytu, kde bude karanténa ve Slovinsku vykonána) a předá je slovinskému Ministerstvu zdravotnictví, které vydá rozhodnutí o karanténě. Následně jej zašle policii na dotčeném hraničním přechodu. Teprve po převzetí rozhodnutí o karanténě může být dotčená osoba vpuštěna do Slovinska.

Předložení dokumentu laissez-passer  společně s potvrzením či pozváním vydaným slovinskými úřady odpovídá v tomto případě předložení diplomatického pasu.

 

PODMÍNKY VSTUPU SLOVINSKÝCH OBČANŮ A OSOB S TRVALÝM NEBO PŘECHODNÝM POBYTEM VE SLOVINSKU

Slovinští občané a občané s trvalým nebo přechodným pobytem ve Slovinsku mohou vstoupit do Slovinska na jakémkoli hraničním přechodu i mimo kontrolní stanoviště, pokud přichází ze zemí EU nebo Schengenského prostoru.

Pokud občané a rezidenti Slovinska pobývali v zemích zařazených na červeném seznamu nebo v zemích mimo EU a Schengenský prostor, zařazených na oranžovém seznamu, musí pro vstup do Slovinska bez karantény splnit podmínky některé z výše uvedených výjimek nebo předložit negativní výsledek PCR testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin.

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie  Policija.si

 

Upozorňujeme:

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy (povinné rozestupy, nošení roušek, aj.), a další zákony a nařízení  - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.


TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Tranzit z jedné země do druhé přes Slovinsko je pro české občany a rezidenty ČR možný za následujících podmínek:

 • Osobě bude umožněn vstup do sousední země a osoba tak bude moci opustit území Slovinska.
 • Tranzit nebude trvat déle než 12 hodin.
 • Osoba v tranzitu se nebude na území Slovinska zbytečně zdržovat a neopustí trasu tranzitu. Povolené jsou nezbytné zastávky např. za účelem doplnění paliva. Není dovoleno ve Slovinsku v rámci tranzitu přenocovat.
 • Osoba v tranzitu musí mít při sobě platný cestovní doklad (příp. také vízum nebo dovolení k pobytu).
 • Osoba v tranzitu, která není rezidentem EU, musí předložit listinu prokazující, že cílem cesty je tranzit do další země.

Pro podrobnosti o tranzitu přes Rakousko kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Vídni. Při případné kontrole při tranzitu Rakouskem se vyplní nebo předloží již vyplněný formulář, který je ke stažení prostřednictvím webových stránek Velvyslanectví ČR ve Vídni.


3. DOPRAVA

Od 15.12.2020 je na území Slovinské republiky obnovena veřejná pravidelná osobní doprava, stálá nepravidelná osobní doprava, příležitostná osobní doprava a veřejná železniční osobní doprava. Hromadná veřejná doprava funguje podle nedělního / svátečního jízdního řádu. Vozidla hromadné dopravy mohou být naplněna nejvýše do poloviny své kapacity. Uvnitř vozidel platí povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou. Funguje rovněž osobní doprava a taxislužby.

Ve Slovinsku byly stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob.

 • ♦  Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ze dne 12. 6. 2020 - ZDE 
 • ♦  Podrobné informace o zvláštních hygienických pravidlech, která je třeba dodržovat při provozování příležitostné veřejné přepravy osob a autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob a vlakové dopravy naleznete v samostatném článku ZDE.
 • ♦ Při jízdě autem platí povinnost nošení ochranné roušky, pokud spolu cestují osoby, kteří netvoří užší rodinu nebo společnou domácnost!

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost dodržovat předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

 


4. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

Ve Slovinsku platí od 19. 10. 2020 stav epidemie a byla přijata řada restriktivních omezení s cílem zabránění šíření nakažlivé nemoci COVID-19.

 

I. Vybraná nová protiepidemická opatření

Povinné nošení roušek na otevřených veřejných místech, kde není možné dodržet rozestupy 1.5 m. Povinné nošení roušek v uzavřených veřejných prostorách.

Zákaz shromažďování lidí, pokud nejsou blízkými rodinnými příslušníky nebo členy společné domácnosti. Zároveň budou zakázány všechny akce, shromáždění, oslavy a svatby.

Veškeré sportovní aktivity a proces sportovního tréninku budou zakázány s výjimkou vrcholových sportovců a registrovaných sportovců ve věkových kategoriích kadetů a juniorů, kteří jsou členy národních týmů. Venkovní sportovní aktivity v regionu bydliště jsou povoleny, pokud jsou účastníky jednotlivci, blízcí rodinní příslušníci nebo členové stejné domácnosti.

Otevřeny jsou pouze určité obchody a služby. Ve všech regionech budou povoleny dodávky a prodej zboží a služeb spotřebitelům pro následující činnosti:

- lékárny, čerpací stanice, finanční služby, pošty, doručovací služby, služby kominíka za stanovených podmínek, servisní dílny, ve kterých jsou prováděny služby oprav a údržby motorových vozidel a jízdních kol (vulkanizace, autoservisy, lakovny nebo karosářské dílny, opravny jízdních kol), stavební práce, při jejichž provádění je zajištěno, že nedochází ke kontaktu se spotřebiteli, a služby poskytované venku, při kterých lze zajistit, aby nedocházelo ke kontaktu se spotřebiteli (např. vnější úpravy, zastřešení, fasádní práce), osobní odběr zboží nebo potravin, včetně prodeje zemědělských produktů na farmě, kde je zajištěn minimální kontakt se spotřebiteli, mezi 5:00 a 22:00 hod., přičemž konzumace odebraného jídla a pití na veřejných místech není povolena, další pohotovostní bezpečnostní a zdravotní služby.

Rovněž je povoleno nabízet a prodávat zboží a služby spotřebitelům na dálku.

Ve všech regionech je povoleno nabízet a prodávat zboží a služby pro následující činnosti za předpokladu, že zaměstnanci jsou testováni jednou týdně (nebo s potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 nebo očkování):

 • obchody,
 • realitní služby
 • zahradnictví, květinářství a program zahrada a zemědělství v obchodech,
 • trhy, s výjimkou prodeje oděvů a obuvi na trzích,
 • trafiky pro prodej novin a časopisů
 • individuální nelékařské poradenské a terapeutické služby

Podrobné informace o opatřeních jsou dostupné také na webových stránkách slovinské vlády zde.

II. Omezení poskytování ubytovacích služeb

Nabídka a poskytování ubytovacích služeb je zakázána, s výjimkou následujících případů:

 • osoby, které vykonávají hospodářskou činnost a potřebují ubytování
 • osoby vykonávající činnost veřejné služby ve Slovinsku
 • cizinci, kteří přicházejí do Slovinska z obchodních důvodů, jsou zástupci diplomatických misí nebo členové státních delegací
 • osoby přicházející za účelem léčby na základě doporučení lékaře
 • osoby vyslané poskytovatelem zdravotní péče k výkonu zdravotní péče v ubytovacím zařízení
 • sportovci, sportovní profesionálové a osoby vykonávající doplňkovou odbornou práci v souladu se zákonem o sportu

 

III. Zákaz cestování mezi slovinskými regiony

Cestování mezi slovinskými regiony je zakázáné.

Opustit domovský region (podle místa pobytu dané osoby) je možné na základě 13 stanovených výjimek, které je třeba doložit prohlášením:

 • příjezd do práce, odchod z práce a plnění pracovních úkolů,
 • provádění hospodářských, zemědělských a lesnických činností,
 • vyloučení bezprostředního ohrožení zdraví, života a majetku,
 • ochrana a pomoc osobám, které potřebují podporu nebo péči nebo ošetřování členů rodiny nebo v případě rodičovské péče a kontaktu s dítětem,
 • přístup k lékárnám, zdravotním a hygienickým službám a lázeňské léčbě,
 • přístup na zahraniční diplomatické a konzulární mise,
 • přístup k pohotovostním službám,
 • přístup k plnění úkolů souvisejících s fungováním soudních, správních a donucovacích orgánů,
 • přístup ke službám pro lidi se speciálními potřebami,
 • přístup ke zboží a službám, které nejsou k dispozici v domovském regionu;
 • provádění údržbářských prací nebo sezónních prací v soukromém zařízení nebo na pozemku pro členy stejné domácnosti,
 • cestování osob za účelem tranzitu přes daný statistický region, do sousední země nebo do místa jejich bydliště ve Slovinsku,
 • naléhavá údržba hrobu, přičemž jednotlivec musí prokázat způsobilost s dokladem o pronájmu hrobu nebo jinými příslušnými důkazy.

Těchto 13 výjimek se vztahuje také na blízké rodinné příslušníky jednotlivce a členy společné domácnosti při společném cestování.

Opustit domovský region je možné rovněž pokud:

 • se osoba prokáže negativním výsledkem RT-PCR testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků a byl proveden v zemi EU/Schengenského prostoru, USA nebo Velké Británie;
 • se osoba prokáže potvrzením o prodělání COVID-19, od kterého uběhlo nejméně 21 dní a ne více než 6 měsíců;
 • se osoba prokáže potvrzením o očkování proti COVID-19, pokud od podání druhé dávky přípravku Biontech / Pfizer uplynulo nejméně 7 dní, druhé dávky přípravku Moderna nejméně 14 dní nebo alespoň 21 dní od podání první dávky přípravku AstraZeneca.

Povolené je cestování mezi občinami v rámci daného regionu.

 

Prohlášení musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení
 2. adresu bydliště ve Slovinsku,
 3. adresu cíle cesty
 4. důvod, který cestovatele opravňuje k cestě mimo region
 5. seznam členů rodiny nebo společné domácnosti, kteří osobu doprovázejí,
 6. informaci zdali dané osobě či členům jeho rodiny nebo společné domácnosti, kteří osobu doprovázejí, byla nařízena karanténa,
 7. informaci, že si je osoba vědoma trestní odpovědnosti v případě nedodržování stanovených hygienických předpisů,
 8. údaj, že si je osoba vědoma stanovených omezení a že je bude respektovat.

Přechod mezi regiony na červeném seznamu a dalšími regiony  je rovněž povolen jednotlivci, který:

 • předloží negativní výsledek testu na virus SARS-CoV-2 (PCR nebo antigenní test), který není starší než 48 hodin,
 • předloží doklad o očkování proti COVID-19, aby prokázal, že od podání druhé dávky přípravku Biontech / Pfizer uplynulo nejméně 7 dní, u přípravku Moderna nejméně 14 dní nebo alespoň 21 dní od podání první dávky přípravku AstraZeneca,
 • má certifikát o pozitivním výsledku testu PCR nebo antigenního testu, který je starší více než 21 dní, ale ne starší než šest měsíců, nebo
 • má osvědčení lékaře, že prodělal COVID-19 a od nástupu příznaků neuplynulo více než šest měsíců.

Certifikát o testování musí být vydán v členských státech EU nebo schengenského prostoru, Velké Británie nebo USA nebo organizacemi nebo jednotlivci uznanými příslušnými slovinskými úřady.

 


 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

 • ♦  Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI. Aktuální informace o epidemii a souvisejících opatřeních naleznete také na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ) nebo na speciální telefonické bezplatné lince 080 1404 (pro telefony ze zahraničí volejte +386 1 478 7550), která je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod.
 • ♦  Informace o aktuální dopravní situaci, včetně jednotlivých omezení (anglicky a slovinsky) - PROMET.SI.

Informace o pravidlech cestování do zahraničí a zpět do ČR poskytuje také call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na tel. čísle +420 222 264 222.

V případě nákazy  na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu kontakttujte nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).

 


6. NAVRAT DO ČR

AKtuální informace o vstupu do ČR platné od 5. 4. 2021 naleznete v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Doporučujeme před cestou do České republiky sledovat aktuality na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, jelikož situace je velmi proměnlivá a dochází k častým změnám podmínek vstupu do České republiky.

Slovinsko je zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu jsou označeny tyto země červeně) a ze Slovinska je možné do ČR přicestovat za splnění několika podmínek.

 • Kompletní a přehledně zpracovaná pravidla vstupu na území České republiky naleznete v samostatném dokumentu Ministerstva vnitra ČR "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví", který je dostupný zde.
 • V České republice je v současné době výrazně omezeno cestování mezi okresy. Cestování mezi jednotlivými okresy je  možné pouze ze stanovených důvodů, přičemž v některých případech se vyžaduje, aby cestující předložil při překročení hranice okresu čestné prohlášení nebo jiný stanovený dokument. Podrobný přehled jednotlivých situací a požadovaných dokumentů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - zde.

Informace o pravidlech cestování do zahraničí a zpět do ČR poskytuje také call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na tel. čísle +420 222 264 222.

 

1. Pravidla pro vstup na území ČR českých občanů a občanů EU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve Slovinsku

Upozornění: vstup cizinců na území ČR je zakázán s výjimkou nezbytných cest (více na www.mvcr.cz).

 1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu (www.prijezdovyformular.cz).
 2. před vstupem na území ČR disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty,
 3. předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu při hraniční nebo pobytové kontrole,
 4. nejdříve 5. den od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a výsledek neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od vstupu. Výsledek testu bude automaticky předložen místně příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím informačního systému.
 5. Do doby výsledku testu provedeného na území ČR jít do samoizolace*. Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor** mimo domov.

 

S účinností od 5. 4. 2021 mohou občané České republiky a jejich rodinní příslušníci podle §15a odst. 1 a §15a odst. 2, písm. b) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky a cizinci s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, kteří pobývali v posledních 14 dnech ve Slovinsku alespoň 12 hodin, přicestovat do ČR s písemným potvrzením o výsledku antigenního testu, který byl proveden nejvýše 24 hodin před započetím cesty nebo RT-PCR testu, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

S účinností od 5. 4. 2021, osoba vstupující do ČR , u které test prokázal přítomnost SARS-CoV-2 méně než 14 dnů před plánovaným vstupem na území České republiky je povinna, je-li to možné, se přepravit na území České republiky a poté dále přepravovat v rámci území České republiky individuální dopravou. V případě přepravy veřejnou dopravou je povinna informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce. Bez ohledu na způsob přepravy je rovněž povinna po vstupu na území České republiky informovat zdravotnické pracovníky provádějící test na přítomnost SARS-CoV-2 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Tyto osoby jsou rovněž povinny dodržovat po vstupu na území České republiky pravidla izolace, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost SARS-CoV2, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

 

*Samoizolace: rozumí se tím zákaz pohybu s výjimkou: a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeba, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; b) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; c) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; d) cest zpět do místa svého bydliště; a e) pohřbů, a to do doby výsledku RT-PCR testu absolvovaného na území ČR.

** Respirátor nebo obdobný prostředek: bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).

Další povinnosti, které je třeba dodržovat při pobytu v ČR naleznete na www.mvcr.cz.

2. Výjimky pro určité skupiny osob

Upozornění: Podrobnosti k jednotlivým výjimkám, především přehled dokumentů, kterými je třeba doložit oprávněné využívání výjimky, jsou uvedeny v samostatném dokumentu Ministerstva vnitra ČR "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví" dostupném zde, který doporučujeme k náležitému prostudování.

 1. Pracovníci mezinárodní dopravy.
 2. Tranzit do 12 hodin přes ČR + cesta do / mimo ČR na dobu kratší než 12 hodin z nezbytných důvodů (u cizinců z důvodů uvedených v krizovém opatření k omezení volného pohybu; úplné znění ochranného opatření MZDr je dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR). Od 1.3.2021 před vstupem na území ČR platí povinnost disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.
 3. Diplomaté a úředníci mezinárodních organizací cestující za služebním účelem - pobyt na území / mimo území ČR do 72 hodin.
 4. Děti mladší 5 let.
 5. Profesionální sportovci a členové státní reprezentace členského státu EU, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné hygienicko-protiepidemické podmínky.
 6. Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti pracující nebo studující v sousedních zemích a cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo ve styku s ním.
 7. Policisté vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel.
 8. Občané EU+, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19, a absolvovali izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu, a to dle pravidel ČR nebo jiného členského státu EU, přičemž od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 90 dnů.
 9. Pracovníci servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu ČR.
 10. Rodinný příslušník, druh či družka občana ČR cestující společně s občanem ČR a mající jednorázovou diplomatickou nótu MZV ČR osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v červené nebo tmavě červené zemi v důsledku onemocnění covid-19.
 11. Přeshraniční spolupráce v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému.

Určitá omezení platí  také pro vycestování ze Slovinska do zahraničí. Cestování do zahraničí je možné za stejných podmínek, za kterých je možné cestovat mezi jednotlivými slovinskými občinami. Jednotlivé důvody a další podmínky cestování do zahraničí uvádíme v části opatření ve Slovinsku.


Testování ve Slovinsku

Testování na přítomnost SARC-CoV-2 metodou RT-PCR provádí ve Slovinsku vybrané nemocnice a polikliniky (tzv. zdravstveni dom), zejména ty nacházející se ve větších slovinských městech. Před samotným testováním je zpravidla potřeba se předem objednat (on-line nebo telefonicky). Cena RT-PCR testů se pohybuje kolem cca 100 EUR. Níže uvádíme odkazy na některá zařízení, kde lze testování PT-PCR podstoupit.

1. Gorický region

2. Hornokraňský region

3.  Jihovýchodní slovinský region

4. Korutanský region

5. Pobřežně-krasový region

6. Podrávský region

7.  Pomurský region

8. Posávský region

9.  Přímořsko-vnitrokraňský region

10. Savinjský region

11. Středoslovinský region

12. Zasávský region

Testování antigenními testy - seznam testovacích míst a rozpis časů jednotlivých testování naleznete na webových stránkách slovinské vlády.

 

 

přílohy

Tabulka - vstup do ĆR - 1.3.2021 1 MB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2021