česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska, ZMĚNA OD 16.11.2020

S účinností od 29. 9. 2020 byla ČR zařazena na červený seznam zemí, zároveň platí pro vstup do Slovinska nová pravidla. Občané a rezidenti v ČR musí pro vstup do Slovinska bez povinné karantény splnit podmínky některé z výjimek nebo předložit negativní test na COVID-19.
 

Na české občany a rezidenty v ČR vstupující do Slovinska na základě níže uvedených výjimek neplatí povinnost předkládat negativní výsledek testu na COVID-19 a nemusí se podrobit následné karanténě:

Změny od 16.11.2020: Ze seznamu výjimek vláda vyškrtla cestování z neodkladných osobních důvodů, cestování do sousedního státu za účelem návštěvy vlastní nemovitosti nebo plavidla, cestování z důvodu sezónních prací v zemědělství. Zkrátila se také doba pobytu v případě cestování za účelem obchodního jednání ze 48 na 12 hodin.

 

1.      Denní pendleři, prokazuje se potvrzením o zaměstnání, pokud se vrátí do 14-ti hodin od překročení hranice;

2.      Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy;

3.      Osoby, které provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska nebo ze Slovinska v rámci ekonomické činnosti, a nákladní a osobní přeprava v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do 12 hodin od vstupu;

4.      Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 12 hodin, povolují se pouze nezbytné přestávky po cestě, např. za účelem doplnění paliva, apod. Více podrobností k tranzitu naleznete v samostatném článku zde, v části 3. DOPRAVA;
 

5.      Držitelé diplomatických pasů;

6.     Osoba, která je členem zahraniční delegace a přichází do Slovinska na základě potvrzení nebo úředního pozvání příslušného státního orgánu nebo osoba, která je členem slovinské oficiální delegace a vrací se do Slovinska;

7.     Představitel bezpečnostních orgánů (policie nebo soudního orgánu) cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu provedení operativního úkolu, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení tohoto úkolu;

8.    Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vrací z vyslání ze zahraničí domů;

9.    Osoby vstupující za účelem vzdělávací nebo vědecké činnosti, včetně jejich doprovodu, který musí opustit Slovinsko do 24 hod + doklady potvrzující vzdělávací nebo vědeckou činnost;

10.  Osoba navštěvující Slovinsko z urgentních obchodních důvodů, pokud opustí Slovinsko co nejdříve, nejpozději však do 24 hod + dokumenty prokazující urgentní osobní nebo obchodní důvod;

11.  Osoba, která bylo do Slovinska přivezena záchranným vozem nebo sanitkou, včetně zdravotního personálu, který ji ve voze doprovází;

12.  Osoba a její doprovázející členové rodiny, která vstupuje za účelem potvrzeného nezbytného lékařské prohlídky nebo lékařského zákroku, a která se vrací obratem po jeho ukončení, či jakmile jí to zdravotní stav dovolí;

13. Osoba, která vlastní nebo si pronajímá pozemky ve slovinsklém pohraničí (na obou stranách hranice) a přechází hranice z důvodu zemědělských nebo lesnických činností;

14. Osoba, která překračuje hranici za účelem udržování styku s členy užší rodiny v rámci Evropské unie nebo schengenského prostoru, pokud se vrátí do 72 hodin po vstupu;

15. Osoba, která dosud nedovršila věk 14 let a překračuje hranici společně s členem užší rodiny, který u vstupu předloží negativní výsledek testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin.

 

Občan ČR a rezident v ČR, který nespadá do některé z výše uvedených výjimek, může vstoupit do Slovinska bez povinnosti podrobit se následné karanténě, pokud předloží negativní  výsledek PCR testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin od vystavení dokladu a byl proveden v zemi EU nebo Schengenského prostoru.

Potvrzení o karanténě vydává Národní ústav veřejného zdraví (NIJZ), obvodní lékař nebo slovinská policie přímo na slovinských hranicích. Při vstupu do Slovinska policie zapíše osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného pobytu nebo místo pobytu, kde bude karanténa ve Slovinsku vykonána) a předá je slovinskému Ministerstvu zdravotnictví, které vydá rozhodnutí o karanténě. Následně jej zašle policii na dotčeném hraničním přechodu. Teprve po převzetí rozhodnutí o karanténě může být dotčená osoba vpuštěna do Slovinska.

Předložení dokumentu laissez-passer  společně s potvrzením či pozváním vydaným slovinskými úřady odpovídá v tomto případě předložení diplomatického pasu.

 

Osobě, která nesplňuje některé z výše uvedených kritérií, bude nařízena na hranicích 10-denní karanténa. Pokud se nechá v průběhu karantény otestovat a následně předloží negativní test na COVID-19.

Pobývala-li osoba posledních alespoň 14 dní v zemi EU nebo Schengenského prostoru, která je zařazena na zeleném seznamu, může vstoupit do Slovinska bez omezení. Tuto skutečnost musí ovšem hodnověrně dokázat.

 

VSTUP DO SLOVINSKA JE NADÁLE MOŽNÝ POUZE NA VYHRAZENÝCH HRANIČNÍCH PŘECHODECH:

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou vstoupit do Slovinska a opustit Slovinsko pouze na vybraných hraničních přechodech. Rakousko oznámilo, že zesílí kontroly na hranicích se Slovinskem, cestovatelé mířící do Slovinska tak musí počítat s větším zdržením na hranicích.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)  

 

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

 • UPOZORNĚNÍ. Z důvodu uzavření maďarských hranic mohou čeští občané, kteří  tranzitují Maďarskem na cestě do Slovinska nebo ze Slovinska, od 1.9.2020 využívat pouze hraniční přechod Pince (dálnice) – Torniyszentmiklos (dálnice), nikoliv hraniční přechod Dolga vas – Redics. Více informací naleznete na webových stránkách českého velvyslanectví v Budapešti a na webových stránkách maďarské policie. Aktuální situaci si ověřte přímo u českého velvyslanectví v Budapešti.

 

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ‒ St. Andrea
 • Fernetiči ‒ Fernetti
 • Škofije ‒ Rabuiese
 • Krvavi potok ‒ Pesse 

 

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem:

 

seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE. Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden také na webových stránkách slovinské policie ZDE.

 

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

 • Letiště Jože Pučnika Lublaň
 • Letiště Edvarda Rusjana Maribor
 • Letiště Portorož
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Piranu
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Koperu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

PODMÍNKY VSTUPU SLOVINSKÝCH OBČANŮ A OSOB S TRVALÝM NEBO PŘECHODNÝM POBYTEM VE SLOVINSKU

Slovinští občané a občané s trvalým nebo přechodným pobytem ve Slovinsku mohou vstoupit do Slovinska na jakémkoli hraničním přechodu i mimo kontrolní stanoviště, pokud přichází ze zemí EU nebo Schengenského prostoru.

Pokud občané a rezidenti Slovinska pobývali v zemích zařazených na červeném seznamu nebo v zemích mimo EU a Schengenský prostor, zařazených na oranžovém seznamu, musí pro vstup do Slovinska bez karantény splnit podmínky některé z výše uvedených výjimek nebo předložit negativní výsledek testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin.

 

Rozdělení zemí do jednotlivých seznamů (zelený, oranžový, červený) naleznete v anglickém jazyce ZDE

 

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie  Policija.si