česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu

Potřebujete-li nový rodný list, oddací list, úmrtní list nebo doklad o partnerství, můžete si jej obstarat prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Lublani.

O duplikát matričního dokladu je oprávněna požádat osoba, které se zápis týká, příp. též člen její rodiny ( tj. manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), zmocněnci těchto osob. Dále mohou o vydání duplikát matričního dokladu požádat například osoby, které prokáží právní zájem na jeho vydání.

Náležitosti žádosti o vystavení duplikátu matričního dokladu:

1) žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu

2) kopie platného dokladu totožnosti

3) příp. plná moc zmocněnce

4) pokud žadatel požaduje vydání matričního dokladu jiné osoby, předloží doklad prokazující jeho oprávnění požadovat vystavení duplikátu matričního dokladu jiné osoby

Duplikát matričního dokladu je zpravidla vystaven ve lhůtě 6 až 8 týdnů.

Výše konzulárního správního poplatku je přibližně 12 EUR. Přesná výše konzulárního poplatku závisí na výši měsíčního směnného kurzu.

 

Důležité upozornění týkající se překladů matričních dokladů do slovinštiny:

Od 16. února 2019 lze, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1991 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012, požádat o připojení tzv. vícejazyčného formuláře k vydanému duplikátu matričního dokladu, který bude obsahovat překlad základních údajů obsažených v matričním dokladu do slovinského jazyka. Vícejazyčný formulář nahradí dosud vyžadované úřední překlady matričních dokladů do slovinského, resp. českého jazyka.

Vícejazyčný formulář bude vydáván pouze na žádost žadatele a jeho vydání nepodléhá správnímu poplatku.

přílohy

Žádost o duplikát matričního dokladu 31 KB DOC (Word dokument) 1.4.2019

Źádost o duplikát matričního dokladu 27 KB DOC (Word dokument) 10.1.2019