česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis rozvodu manželství do matriční knihy v ČR

Pokud bylo manželství rozvedeno ve Slovinsku, je třeba požádat o zápis této skutečnosti do matriční knihy vedené českým matričním úřadem. O zápis rozvodu lze požádat prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Lublani.

Pro účely zápisu rozvodu do české matriky se vyžadují tyto podklady:

1) platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní pas ČR

2) český oddací list

3) originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, který je v právní moci, včetně jeho úředního překladu do českého jazyka

4) originál nebo ověřenou kopii osvědčení podle čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, ze dne 27. listopadu 2003, které na žádost žadatele vydá slovinský soud, který rozhodl o rozvodu manželství. Ve slovinštině se uvedené osvědčení jmenuje potrdilo iz člena 39 o sodnih odločbah v zakonskih sporih. Vydané potvrzení je nutné opatřit úředním překladem do českého jazyka.

Upozornění:

Bylo-li manželství rozvedeno před 1.5.2004, je třeba namísto osvědčení podle čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 požádat o uznání slovinského rozhodnutí o rozvodu u Nejvyššího soudu ČR. Podrobnosti o návrhu na uznání cizího rozhodnutí ve věcech manželství naleznete v příloze nebo Vám je sdělí pracovníci konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Lublani.

Změna příjmení po rozvodu bez správního poplatku

Do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství můžete matričnímu úřadu oznámit, že přijímáte zpět své původní příjmení. Žádost o přijetí dřívějšího příjmení lze podat i prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Lublani. Změna příjmení není v tomto případě zpoplatněna správním poplatkem.

 

přílohy

Uznávací řízení 149 KB PDF (Acrobat dokument) 15.1.2019