česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Doklad vydává matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR.

Náležitosti žádosti

  1. formulář žádosti
  2. platný doklad totožnosti ČR žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  3. kopie dokladu totožnosti snoubence
  4. rodný list žadatele
  5. úřední doklad o bydlišti v cizině a prohlášení o stavu, zdržuje-li se občan ČR trvale v cizině. Uvedené skutečnosti lze doložit příslušným dokladem totožnosti vydávaným slovinskými orgány.
  6. event. doklad o zániku předchozího manželství s úředním překladem do českého jazyka, jde-li o cizozemskou listinu (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list zemřelého manžela)

_________________________________________________________________________________

Upozornění:

Doba vyřízení je minimálně 6 až 7 týdnů.

Platnost vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je 6 měsíců.

Výše správního poplatku je cca 25 eur, přesná výše se odvíjí od platného směnného kurzu při podání žádosti.

přílohy

Formulář - vysvědčení 181 KB PDF (Acrobat dokument) 30.10.2019