česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis úmrtí a vydání úmrtního listu České republiky

K žádosti o zápis úmrtí do matriční knihy vedené zvláštní matrikou v Brně a vydání úmrtního listu České republiky je třeba předložit zejména následující dokumenty:

1) žádost o zápis úmrtí

2) cizozemský úmrtní list

Cizozemský úmrtní list je třeba předložit v originále. Cizozemský úmrtní list musí být také opatřen překladem do českého jazyka nebo vícejazyčným standardním formulářem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191, který by k úmrtnímu listu měl připojit na žádost žadatele ten orgán, který úmrtní list vydal. Ve Slovinsku se uvedený formulář označuje jako večjezični standardni obrazec.

3) doklad o státním občanství České republiky zesnulého, tj. např. občanský průkaz zesnulého, jeho cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství

4) rodný list zesnulého, pokud byl svobodný, příp. oddací list zesnulého, rozsudek o rozvodu, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.

5) občanský průkaz zemřelého, má-li jej žadatel k dispozici.

 

přílohy

Žádost o zápis úmrtí 34 KB DOC (Word dokument) 15.2.2019