česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vrácení ČR na seznam bezpečných zemí (zelený seznam) - od 17. 7. 2020 je zařazena na seznamu bezpečných zemí celá ČR, včetně Moravskoslezského kraje

S účinností od 17. 7. 2020 je celá Česká republika včetně Moravskoslezského kraje zařazena na seznamu bezpečných zemí s možností vstupu bez povinnosti podrobit se následné karanténě.

VSTUP ČESKÝCH OBČANŮ A REZIDENTŮ, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ NEBO PŘECHODNÝ POBYT V ČR DO SLOVINSKA 

Osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, které přicházejí do Slovinska z ČR, mohou do Slovinska vstoupit bez omezení.

Čeští občané mohou do Slovinska vstoupit pouze přes vybrané hraniční přechody.

Upozorňujeme, že Chorvatsko je v současné době zařazeno na seznamu tzv. žlutých zemí. Pro všechny osoby přicházející do Slovinska z Chorvatska proto platí i nadále povinnost 14-ti denní karantény s možností využití některé z vládních výjimek (viz níže). Povinnost karantény se netýká případů, kdy osoby navracející se z Chorvatska Slovinskem pouze tranzitují. Tranzit nesmí přesáhnout dobu 12 hod a jsou přípustné pouze nezbytné zastávky. 

Upozorňujeme, že osoby vstupující do Slovinska jsou povinny mít s sebou platné doklady.

Apelujeme na naše občany, aby se chovali zodpovědně, aby především tyto podmínky plně respektovali, abychom se nedostali do nějakých problémů v budoucnu.

 

VSTUP DO SLOVINSKA A VÝSTUP ZE SLOVINSKA NA VYHRAZENÝCH HRANIČNÍCH PŘECHODECH

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou i od 7.7.2020 vstoupit do Slovinska a opustit Slovinsko pouze na vybraných hraničních přechodech. Rakousko oznámilo, že zesílí kontroly na hranicích se Slovinskem, cestovatelé mířící do Slovinska tak musí počítat s větším zdržením na hranicích.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)  

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

 • Dolga vas – Redics
 • Pince (dálnice) – Torniyszentmiklos (dálnice)

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ‒ St. Andrea
 • Fernetiči ‒ Fernetti
 • Škofije ‒ Rabuiese
 • Krvavi potok ‒ Pesse 

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem: seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE. 

Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden také na webových stránkách slovinské policie ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

 • Letiště Jože Pučnika Lublaň
 • Letiště Edvarda Rusjana Maribor
 • Letiště Portorož
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Piranu
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Koperu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

VÝJIMKY Z KARANTÉNY PŘI VSTUPU DO SLOVINSKA V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBY PŘICHÁZÍ ZE ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU NA SEZNAMU BEZPEČNÝCH ZEMÍ (NETÝKÁ SE TRANZITU) - aktuální seznam je k dispozici ZDE.


1. Pendleři + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19) v případě týdenních pendlerů

2. Osoby vstupující za účelem ekonomické činnosti + speciální potvrzení o ekonomické činnosti + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo opuštění Slovinska do 24 hod

3. Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy 

4. Tranzit nákladní dopravy, doba tranzitování nesmí přesáhnout 12 hod po vstupu do Slovinska

5. Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 12 hodin; povolují se pouze nezbytné přestávky po cestě

Pozn: dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 12 hodin.

6. Držitelé diplomatických pasů

7. Osoby vykonávající zvláštní činnost na základě povolení příslušného ministerstva + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

8. Policisté, hasiči, záchranné složky a humanitární konvoje + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

9. Osoba, která vstupuje za účelem potvrzeného lékařského zákroku + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

10. Osoby vstupující za účelem vzdělávací nebo vědecké činnosti, včetně jejich doprovodu, který musí opustit Slovinsko do 24 hod + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

11. Osoba navštěvující pohřeb příbuzného nebo osoby, s níž žila ve společné domácnosti, pokud opustí Slovinsko do 24 hod; vyžaduje se také důkaz o datu a hodině konání pohřbu+ potvrzení o negativním testování

SARS-CoV-2 (COVID-19)

12. Osoba vstupující z rodinných důvodů, pokud opustí Slovinsko do 24 hodin + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19) 

13. Osoba navštěvující Slovinsko z důvodu urgentních osobních záležitostí, pokud opustí Slovinsko do 24 hod. + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

14. Vlastníci a nájemci pozemků na obou stranách hranice, kteří vykonávají zemědělské činnosti + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)+ potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

15. Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vrací z vyslání ze zahraničí domů + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

16. Karanténa se neuloží občanům zemí pocházejících ze zemí, které byly v době rezervace na seznamu bezpečných zemí, pokud si v té době zajistili ubytování ve Slovinské republice, ačkoliv byly tyto země ze seznamu bezpečných zemí vyřazeny, což prokáží potvrzením rezervace. Osoba žádající o tuto výjimku musí při překročení hranice předložit negativní výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2 (COVID-19), který není starší více než 36 hodin a který byl proveden ve členském státě Evropské unie, ve členském státě Schengenského prostoru nebo organizací či jednotlivcem pověřených Národním institutem veřejného zdraví.

17. Příslušník slovinské armády, policie nebo jiného státního úřadu, vracející se ze služebního úkolu v zahraničí;

18. Představitel policie nebo soudního orgánu cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu předání hledané nebo odsouzené osoby za účelem výkonu trestu, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení své činnosti.

POTVRZENÍ O TESTU:

Test na SARS-CoV-2 nesmí být starší více než 36 hodin od vydání potvrzení a musí být pořízen v členském státě EU nebo Schengenského prostoru anebo subjektem pověřeným slovinským Národním institutem veřejného zdraví.

Dle sdělení slovinské policie se pro účely vstupu do Slovinska vyžaduje výlučně PCR test na SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

ROZHODNUTÍ O KARANTÉNĚ - VYDÁVÁ SE OSOBÁM, KTERÉ PŘICHÁZÍ DO SLOVINSKA ZE ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU NA SEZNAMU BEZPEČNÝCH ZEMÍ  A NESPADAJÍ DO NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VÝJIMEK (NETÝKÁ SE TRANZITU)

Rozhodnutí o karanténě budou vydávána přímo na slovinské hranici. Při vstupu do Slovinska policie zapíše osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného pobytu nebo místo pobytu, kde bude karanténa ve Slovinsku vykonána) a předá je slovinskému Ministerstvu zdravotnictví, které vydá rozhodnutí o karanténě. Následně jej zašle policii na dotčeném hraničním přechodu. Teprve po převzetí rozhodnutí o karanténě může být dotčená osoba vpuštěna do Slovinska. Od 20. 7. 2020 mohou osoby, které splňují podmínky pro vydání rozhodnutí o karanténě, vstoupit do Slovinska na kterémkoli hraničním přechodu, na kterém je pro ně povolen vstup (pro české občany a další cizince jsou otevřeny pouze některé přechody, jejich seznam - viz výše).