česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Bridgesward from Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poskytování přeshraničních služeb ve Slovinsku: Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele při krátkodobém vyslání pracovníků? (Q&A)

Na velvyslanectví se často obracejí české společnosti s dotazy, jaké náležitosti musí zaměstnavatel splnit, když vysílá své zaměstnance na přechodný výkon práce ve Slovinsku. Níže uvádíme odpovědi na nejčastější dotazy.
 

Jak dlouho může trvat přeshraniční poskytování služeb? Je zákonem nějak omezeno?

Doba vyslání může v souladu se článkem 14 Zákona o poskytování krátkodobých přeshraničních služeb (Transnational Provision of Services Act) trvat maximálně 12 měsíců. V odůvodněných případech (např. dokončení stavebních prací v rámci infrastrukturních projektů) pak může být prodlouženo až na 18 měsíců. O prodloužení je firma povinna zažádat na místně příslušném úřadu práce (Employment Service of Slovenia).

Jsou čeští zaměstnanci před vysláním povinni absolvovat zdravotní prohlídku?

Absolvování zdravotní prohlídky není podmínkou pro vyslání či zahájení výkonu přeshraničních služeb ve Slovinsku, pokud to od firmy nevyžaduje česká legislativa. Slovinský Zákoník práce (Employment Relationships Act) sice povinnost zdravotní prohlídky před zahájením pracovně-právního vztahu definuje, ale týká se subjektů se sídlem ve Slovinské republice. Na zahraniční subjekty by se začal vztahovat pouze v případě, že by vyslání pracovníků trvalo více než 12, resp. 18 měsíců.

Je český zaměstnavatel povinen se zaměstnanci před vysláním uzavřít novou smlouvu či dodatek ke smlouvě? Jakým právem se má česká firma řídit?

Zaměstnavatel je v souladu se článkem 210 slovinského Zákoníku práce (Employment Relationships Act) povinen zajistit vyslanému zaměstnanci práva v souladu s legislativními předpisy Slovinské republiky a kolektivními smlouvami pro jednotlivé sektory, které upravují pracovní dobu, přestávky, odpočinek, noční práci, minimální roční dovolenou, mzdu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a rovnoprávnost na pracovišti, je-li to pro vyslaného zaměstnance výhodnější.

Pokud vyslání přesáhne zákonem stanovenou maximální dobu vyslání, je zaměstnavatel povinen pracovní smlouvu plně harmonizovat s pracovně-právními předpisy Slovinské republiky a kolektivními smlouvami pro jednotlivé sektory, je-li to pro vyslaného zaměstnance výhodnější.

Které dokumenty musí zaměstnavatel za účelem vyslání zaměstnancům standardně zajistit?

Dle článku 14 Zákona o poskytování krátkodobých přeshraničních služeb (Transnational Provision of Services Act) je zaměstnavatel povinen uchovávat základní dokumenty v místě výkonu služeb a na vyžádání je předložit inspekčnímu orgánu. To jsou např. pracovní smlouva, smlouva mezi zadavatelem a subdodavatelem o výkonu služby, platný formulář A1, výplatní pásky, evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, potvrzení slovinského úřadu práce o přihlášení výkonu služeb aj. Dokumenty uvedené ve článku 14 je vhodné mít opatřené anglickým překladem, přičemž inspekční orgán si může od zaměstnavatele vyžádat rovněž překlad vybraných dokumentů do slovinského jazyka. Inspekční orgán může od zaměstnavatele požadovat předložení těchto dokumentů ještě 24 měsíců po ukončení výkonu služeb.

Je nutné vyslané zaměstnance někam nahlásit? Kdy a jakým způsobem?

Nejpozději den (1) před zahájením poskytování přeshraničních služeb je zaměstnavatel povinen přihlásit vyslané zaměstnance na místním úřadu práce (Employment Service of Slovenia) a získat potvrzení tohoto úřadu. Přihlášení je nejjednodušší provést elektronicky v dostatečném předstihu na odkaze Registration of the provision of services by an employer established in another EU Member State or the EEA, or Switzerland, který je k dispozici také v anglickém jazyce.

Po příjezdu do Slovinska je nutné vyslané pracovníky přihlásit na cizineckém oddělení místně příslušné městské/obecní správy a získat povolení k přechodnému pobytu. Přihlašovací povinnost je nutné vykonat v místě přechodného bydliště pracovníků, seznam všech městských/ obecních úřadů je k dispozici na: http://www.upravneenote.gov.si/ K žádosti pro každého pracovníka je nutné zpravidla předložit potvrzení místního úřadu práce z předchozího odstavce, osobní dokument, fotografii, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnaneckém poměru nebo smlouvu o zaměstnání či jiný typ podobného dokumentu, který prokazuje smluvní vztah mezi vysílající firmou a vyslanými pracovníky; a také smlouvu, ze které je zřejmý účel vyslání pracovníků, např. smlouva mezi zadavatelem a subdodavatelem, resp. mezi českou společností a firmou, pro kterou bude česká společnost přeshraniční služby vykonávat.

Kde lze získat více informací?

Kompletní seznam povinností na straně zaměstnavatele, který vysílá své zaměstnance na krátkodobý výkon služeb do Slovinska, je přehledně popsán na:

- portále Posted workers: Obligations of employers

- stránkách místního úřadu práce: Provision of services in Slovenia with posted workers

 

Dagmar Šober, Ekonomicko-obchodní oddělení, Velvyslanectví ČR v Lublani