english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání Přátel Jana Patočky na rezidenci velvyslance

Ve čtvrtek 7. března 2019 hostil velvyslanec Libor Sečka s chotí ve své rezidenci recepci na počest spolku „Friends of Jan Patočka – Přátelé Jana Patočky“, který pečuje o odkaz tohoto významného českého filozofa ve Spojeném království. 

Po úvodním slově velvyslance Sečky promluvil Graham Henderson, který spolek „Friends of Jan Patočka“ formálně zastupuje, a shrnul plánované aktivity spolku na nadcházející období – velmi sympatickým a ambiciózním plánem je organizace čtyř mezinárodních konferencí, vždy s jiným přístupem a pohledem na Patočkovo dílo, dále vydání knihy ve Spojeném království o životě a díle Jana Patočky a na něj navazující překlady a vydání knihy v zahraničí. Poděkoval Ministerstvu kultury ČR za významný finanční příspěvek na chod spolku a připomněl, že stále chybí asi čtvrtina z předpokládaných nákladů na veškeré plánované projekty, tj. asi 25.000 GBP. Jelikož se jednalo o částečně fundraisingovou akci, vyzval Graham Henderson přítomné hosty, aby v případě zájmu přispěli, ať už finančně, či poskytnutím relevantních kontaktů, k dalšímu rozvoji a aktivitám spolku.

Následně s krátkým referátem o Patočkově díle vystoupila profesorka filozofie na Univerzitě v Hertfordshire, Dr. Erin Plunkett, která je znalkyní jeho díla, a nastínila obecné principy Patočkova přístupu k chápání filozofických témat.

Na závěr oficiálního programu vystoupil s krátkým koncertem profesionální  klavírista William Howard, který zahrál výběr skladeb českých autorů na klavír značky C. Bechstein, vyrobený ještě před první světovou válkou, který je pýchou interiéru rezidence velvyslance v Londýně.

Akci zakončila recepce, kterou hostil velvyslanec Sečka.

Hosté recepce si při poslechu klavírního koncertu Williama Howarda

Hosté recepce si při poslechu klavírního koncertu Williama Howarda

Klavírní koncert Williama Howarda

Klavírní koncert Williama Howarda