english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Udělení záslužných křížů ministra obrany České republiky

Velvyslanec Libor Sečka a přidělenec Ministerstva obrany ČR plk. Jiří Niedoba dnes v reprezentačním sále Velvyslanectví ČR v Londýně udělili záslužné kříže ministra obrany České republiky třem osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj česko-britských vztahů v oblasti péče o odkaz československých ozbrojených sil na území Spojeného království. Paní Gerry Manolas, pana George Scotta i pana Toma Doležala považujeme za partnery a přátele našeho velvyslanectví a srdečně gratulujeme k převzetí vojenskému vyznamenání, který si každý z nich zasloužil za řadu let vynikající spolupráce.

Medailonky jednotlivých osobností:

Gerry MANOLAS

Britská občanka, vnučka československého veterána z druhé světové války Bohuslava Šulce. V roce 2018 se stala členkou představenstva Svazu Letců svobodného Československa (Free Czechoslovak Air Force Association), který nejprve změnil název na Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans (MAFCSV) s cílem postupně sloučit všechny česko-slovenské krajanské spolky ve Velké Británii věnující se památce československých veteránů z druhé světové války. Na podzim roku 2019 (28. 9. 2019) pak došlo k oficiálnímu připojení Československé obce legionářské v zahraničí (Association of Czechoslovak Legionaries Abroad - ACLA) k MAFCSV. V současné době svaz MAFCSV zastřešuje organizaci výročních vzpomínkových akcí u těchto československých památníků: na vojenském hřbitově v Brookwoodu, v parku zámku Cholmondeley a v Leamington Spa u fontány československých parašutistů, kteří uskutečnili atentát na Heydricha. V blízké budoucnosti svaz MAFCSV plánuje slavnostně vztyčit pomník česko-slovenským bojovníkům za svobodu a demokracii v letech 1939-1945 a 1948-1989, který má být umístěn v National Memorial Arboretum (Lichfield, Staffordshire, UK), na kterém jsou umístěny památníky k vojenským a civilním obětem v moderní britské historii. Internetové a facebookové stránky svazu jsou: https://www.mafcsv.co.uk/ a https://www.facebook.com/mafcsv/.

Dr. George SCOTT (PhD MA MSc FRICS)

Britský občan, syn československého veterána z druhé světové války Jiřího Scotta, (rozeného Šnábl/Schnabl). Čestný člen výboru Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans (MAFCSV) a historik, který dříve pracoval jako dobrovolník v Imperial War Museum v Londýně. Zasloužil se o to, že odhalil zapomenutý příběh uložení ostatků kpt. Karla Šedy z Manchesteru na československý hřbitov v Brookwoodu v roce 1964, přičemž dosud nebyl vztyčen náhrobní kámen. Na základě iniciativy pana Scotta byla veřejnost seznámena s příběhem kpt. Karla Šedy a jeho novým náhrobkem při virtuální vzpomínkové akci k 75. výročí ukončení 2. světové války u Národního československého památníku na vojenském hřbitově v Brookwoodu dne 8. 5. 2020.

Tom DOLEZAL

Britský občan, syn československého veterána z druhé světové války Oldřicha Doležala (velitele letounu, který potopil německou loď Alsterufer). Pan Dolezal provádí průzkum a sběr informací a dokumentů vázajících se k operační činnosti příslušníků Československých vzdušných sil působících v RAF za druhé světové války. Je koordinačním ředitelem „Free Czechoslovak Air Force Associates ltd“ odpovědným za správu a publikaci informací o příslušnících Československých perutí bojujících na straně západních spojenců v průběhu druhé světové války na internetovém portálu https://fcafa.com/. Jmenovaný byl spoluzakladatelem tohoto informačního portálu, který je považovaný za největší informační zdroj informací o československých pilotech působících za války v zahraničí. Portál významnou měrou přispívá k uchování památky Československých vzdušných sil a jejich příslušníků bojujících v zahraničí pro budoucí generace. Publikované poznatky jakož i archiv asociace je využíván jak rodinnými příslušníky československých veteránů tak i publicisty a historiky provádějící pátrání po působení Československých vzdušných sil na západě v průběhu 2 světové války. Dále jmenovaný velkou měrou napomáhá ÚPO Londýn řešit individuální požadavky zahraničních občanů, jakož i občanů ČR v oblasti dohledávání informací o konkrétních československých vojácích působících v RAF. Internetové a facebookové stránky, které Tom spravuje: www.fcafa.comwww.facebook.com/CzRAF, @FreeCzechAF.

Tom Doležal v roce 2014 obdržel Záslužný kříž Ministra obrany ČR III. stupně. Při dnešní ceremonii obdžel Záslužný kříž Ministra obrany ČR II. stupně.

Galerie


Záslužné kříže ministra obrany ČR