english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Stoke-on-Trent
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

80 let Operace Anthropoid - Vzpomínková akce k vyhlazení Lidic ve Stoke-on-Trent

V pátek 10. června jsme si připomněli 80. let od vypálení Lidic, obce nedaleko Prahy. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nastalo na území Protektorátu Čechy a Morava období nacistických represí za účelem postihu osob spojených s útokem na protektora, tzv. „Heydrichiáda“. Lidice se staly její nejznámější obětí. Vzpomínkové akce k výročí masakru pořádané ve měste Stoke-On-Trent se zúčastnil také zástupce velvyslankyně Michal Strouhal.

Klíčovou roli v příběhu Lidic hrál romantický dopis adresovaný Anně Maruščákové od lidického občana Václava Říhy, který se dostal do rukou jejímu zaměstnavateli, kolaborantu Jaroslavu Pálovi. Obsah psaní vzbudil u Pála pochybnosti a podezření, že by Říha mohl mít dočinění s atentátem, a proto se rozhodl předat dopis místnímu oddělení gestapa. Nacisté podnikli v Lidicích rozsáhlé razie a zatýkací akce, avšak záhy se ukázalo, že nikdo z podezřelých neměl s atentátem na Heydricha nic společného. Ani to ovšem Lidice od tragického osudu nezachránilo.

Na demonstraci nacistické moci byly na návrh SS-Gruppenführera Karla Hermanna Franka Lidice od rána 10. června vyklízeny a následně vypáleny. Všichni muži starší patnácti let byli zastřeleni, ženy uvězněny do koncentračních táborů a děti odvedeny na převýchovu nebo do vyhlazovacího tábora Kulmhof. Celkový počet obětí masakru dosáhl počtu 340 (192 mužů, 60 žen a 88 dětí). Obec byla definitivně zničena v roce 1943.

Zpráva o Lidicích se donesla až do města Stoke-on-Trent, kde v té době vykonával funkci městského rady, a zároveň poslanecký mandát v Dolní komoře britského parlamentu, Sir Barnett Stross, který byl osudem Lidic dojat natolik, že se rozhodl s pomocí místních obyvatel vesnici obnovit. Na tento popud vzniklo hnutí „Lidice Shall Live“, které zorganizovalo sbírku na rekonstrukci Lidic, a k jehož aktivitám se připojila řada různých spolků a podporovatelů i z dalších států. Krom této sbírky vznikal v padesátých a šedesátých letech ze Strossovy iniciativy růžový sad, ve kterém byly vysazeny exempláře z různých koutů světa. V obci lze nalézt i Lidickou sbírku umění, která je symbolem mezinárodní umělecké solidarity s osudem Lidic.

Iniciativa a úsilí Barnetta Strosse zásadním přičiněním přispěla k posílení československo-britských vztahů a k tomu, že byla zachována vzpomínka na oběti Heydrichiády. V roce 1957 se Stross stal čestným občanem obnoveného města Lidice, a v památníku je k navštívení i výstava věnována jeho osobě. V roce 2012 byl k 70. výročí tragédie vydán dokumentární snímek pod názvem „Lidice – A Light Across the Sea“, jež zachycuje atmosféru doby a příběh solidarity města Stoke-on-Trent.

Město Stoke-on-Trent si svoji vazbu na Lidice zachovalo i do dnešní doby. Památka Lidic je každý rok pravidelně připomínána, dnes také vyvěšením české vlajky na veřejných budovách ve městě. Zástupci města se v letošním roce osobně zúčastnili vzpomínkových akci v Lidicích v České republice a společně s jeho obyvateli si smutné výročí připomněl v pátek 10. června ve Stoke také zástupce velvyslankyně, pan Michal Strouhal. Velvyslanectví České republiky v Londýně proto na tento rok připravilo sérii informačně-vzpomínkových akcí s názvem „80 let operace Anthropoid", vzpomínka byla součástí této série.

Galerie


Stoke-on-Trent Lidice 2022