english  česky 

rozšířené vyhledávání

Volby

Informace pro občany České republiky, kteří pobývají trvale či přechodně v zahraničí, o možnosti volit a o podmínkách hlasování ve volbách.

Aktuální informace k volbám (stránky Ministerstva vnitra ČR)
Výsledky voleb (volební server Českého statistického úřadu)


Na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska lze hlasovat pouze na Velvyslanectví ČR v Londýně nebo na Generálním konzulátu v Manchesteru podle místa bydliště voliče v konzulárním obvodu konkrétního úřadu ČR. Na honorárních konzulátech ČR nelze hlasovat. Při hlasování se volič musí na úřad dostavit osobně.

Podle současné právní úpravy lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při:

  • volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • volbě prezidenta republiky

Ve výše uvedených volbách může na Velvyslanectví ČR v Londýně hlasovat:

České zákony neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.

Pokud se chce volič, který je zapsán do zvláštního seznamu voličů na velvyslanectví, zúčastnit na území ČR voleb do Senátu Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a voleb do zastupitelstev krajů, může požádat velvyslanectví o vydání voličského průkazu a s tím pak volit v ČR. Do zastupitelstev obcí na základě voličského průkazu volit nelze.

 

II. kolo volby prezidenta republiky - informace k průběhu volby a voličským průkazům

volby_2013

Volebními dny pro druhé kolo prezidentské volby jsou pátek 27. ledna a sobota 28. ledna 2023. více ►

Informace pro občany ČR o konání volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a o podmínkách hlasování v zahraničí

volby_2013

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta České republiky na dny 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Hlasovat bude možné i na Velvyslanectví ČR v Londýně. více ►

Volba prezidenta republiky 2023 - informace k průběhu volby

volby_2013

Volebními dny pro první kolo prezidentské volby jsou pátek 13. a sobota 14. ledna 2023. V pátek začíná hlasování v 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. V sobotu začíná hlasování ve 8.00 hodin a končí v 12.00 hodin. více ►

Volba prezidenta 2023: Dne 04.12.2022 končí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů

volby_2013

V neděli dne 4. prosince 2022 v 16 hodin, končí zákonná lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v souvislosti s volbou Prezidenta ČR. více ►

Volba prezidenta republiky - výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků kandidátů

volby_2013

Státní volební komise vylosovala dne 14. 12. 2022 na svém 189. zasedání čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých kandidátů pro volbu prezidenta republiky. více ►

Zápis do zvláštního seznamu voličů

volby_2

Na zastupitelských úřadech v zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky. více ►

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

thumb

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky. více ►

Voličský průkaz

volicsky_prukaz

Zde můžete nalézt informace o možnostech volit s voličským průkazem ve volbách do zastupitelstev krajů, volbách do Senátu, volbách do Poslanecké sněmovny, volbách do Evropského parlamentu a volbě prezidenta. více ►