english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: TN Nova
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Říjnové volby do Senátu Parlamentu ČR

V pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 se v České republice uskuteční volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR.

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se obměňuje jedna třetina senátorů. Říjnové volby se tedy uskuteční ve 27 volebních obvodech, v nichž uplyne volební období senátorů, kteří byli zvoleni v roce 2014. Přehled volebních obvodů naleznete na webové stránce Senátu.(https://www.senat.cz/senat/volby/index.php?ke_dni=13.7.2018&O=11&lng=cz)

Druhé kolo voleb do třetiny Senátu by se konalo v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném obvodu nadpoloviční většinu hlasů. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020.


Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Při volbách do Senátu se tedy na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje.


Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem se mohou hlasování v ČR zúčastnit, pokud budou mít voličský průkaz.

Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě musí být našemu zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 25. září 2020, případně předána osobně nejpozději do středy 30. září 2020.

O vydání voličského průkazu je tedy možné požádat písemně nebo osobně. Písemné podání může být:

  • v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (podpis lze ověřit bez poplatku i na honorárních konzulátech),
  • v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.
     

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu bude zveřejněna na webové stránce Ministerstva vnitra ČR. (https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx) Zde bude zveřejněna i podrobná informace o tom, jak hlasovat ve volbách do Senátu na voličský průkaz.

Upozorňujeme, že pro tyto senátní volby se zvláštní seznam voličů pro veřejnost uzavírá dne 23. srpna 2020. Do tohoto data je tedy možné předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Ve stejném termínu proběhnou v ČR i volby do zastupitelstev krajů.

Hlasování při volbách do zastupitelstev krajů probíhá pouze na území České republiky. Zastupitelské úřady neplní při těchto volbách žádné úkoly.

Voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na zastupitelských úřadech, ani jim zastupitelský úřad nevydá pro tyto volby voličský průkaz. Ve volbách do zastupitelstev krajů mohou voliči hlasovat pouze na území ČR ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, a to v případě, že jde o voliče u kterého je ve výpisu ze stálého seznamu voličů uvedena poznámka, že je zaspán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Takovému voliči bude ve volbách do zastupitelstev krajů umožněno hlasování aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo v den voleb okrskové volební komisi předložit potvrzení o svém vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu. 

Informace o volbách do zastupitelstev krajů se nachází na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.