english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Arnaud Jaegers on Unsplash
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

(Archivní článek, platnost skončena 21.06.2022 / 11:30.)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 8. a 9. října 2021. Pro možnost hlasování na zastupitelském úřadě je nutné se včas zapsat do zvláštního seznamu voličů nebo si zařídit ke dni voleb voličský průkaz.

Volebními dny jsou pátek 8. října a sobota 9. října  2021. V pátek začíná hlasování ve 12.00 hodin a končí v 22.00 hodin. V sobotu začíná hlasování ve 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin.

Pro vstup do volební místnosti bude potřeba míst nasazenou roušku, jednorázové roušky budou k dispozici na místě.

Na honorárních konzulátech ČR nelze hlasovat. Při hlasování se volič musí na úřad dostavit osobně, hlasovací lístky obdrží ve volební místnosti.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č.39 je volební místnost na Velvyslanectví ČR v Londýně (26-30 Kensington Palace Gardens, London, W8 4QY) .

V říjnových volbách voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje, který byl vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky. Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji naleznete v příloze na konci této stránky.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí  na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska umožňuje zákon zápis do zvláštního seznamu voličů na Velvyslanectví ČR v Londýně nebo na Generálním konzulátu v Manchesteru podle místa bydliště voliče v konzulárním obvodu konkrétního úřadu voličům, kteří na některý z těchto úřadů doručí žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů doloženou originálem či ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště na území Velké Británie. Žádost musela být doručena na ZÚ Londýn anebo GK Manchester do 29.srpna 2021 do 16.00 hodin. V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v místě trvalého pobytu v ČR. Pokud by volič v budoucnu chtěl volit na území České republiky, musí požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů v zahraničí, kde je veden. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které jer nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů pro volby do PSP 2021 bylo možné provést nejpozději do 6. října 2021.

Volič mohl požádat o vystavení voličského průkazu. Žádost bylo nutné doručit úřadu do 1. října 2021, anebo požádat osobně u zastupitelského úřadu nejpozději do 6. října do 16.00 hodin.

Informace k zápisu do zvláštního volebního seznamu naleznete zde.

Informace k vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů naleznete zde.

Informace k vydávání voličských průkazů naleznete zde.

Bližší informace ke konání voleb v zahraničí a jednotlivým způsobům hlasování naleznete zde.

Další informace o volbách jsou k dispozici na volebním webu Ministerstva vnitra ČR.

 

přílohy

Seznam registrovaných kandidátních listin - Ústecký kraj 54 KB PDF (Acrobat dokument) 24.8.2021