english  česky 

rozšířené vyhledávání

AKTUÁLNÍ STAV

Spojené království opouští Evropskou unii ve 23:00 britského (24:00 středoevropského zimního) času v pátek 31. 1. 2020. Z hlediska českých občanů a firem tím zatím NEDOCHÁZÍ k praktickým změnám, jelikož až do konce roku 2020 bude platit tzv. přechodné období. To vyplývá z přijaté výstupové dohody a během něj budou vztahy s Británií, co se týká života ve Spojeném království (UK), cestování či obchodování s Británií, probíhat jako dosud. Českým občanům žijícím a pracujícím v UK, kteří chtějí v zemi setrvat i po konci přechodného období (31.12.2020), však doporučujeme se zaregistrovat v britském „EU Settlement Scheme“, pokud tak již neučinili. Konec přechodného období přinese řadu podstatných změn, a to i v případě, že bude včas přijata zcela nová dohoda o partnerství mezi EU a Británii pro období po roce 2020. O té se bude EU s Británií jednat v průběhu letošního roku.

Co to je brexit

Brexit je označení pro proces vystoupení UK z EU. Dne 23. června 2016 proběhlo v UK referendum, ve kterém se Britové 51,9 % většinou (17,2 mil. hlasů) vyjádřili pro odchod UK z EU. V návaznosti na výsledek tohoto referenda vláda UK dne 29. března 2017 formálně oznámila svůj záměr z EU vystoupit, čímž byl proces vystoupení zahájen v souladu s čl. 50 Smlouvy o EU (SEU). Tento článek zakotvuje pravidla pro případ, že se některý z členských států rozhodne z EU vystoupit, přičemž předjímá možnost uzavření dohody mezi EU a dotčeným státem o podmínkách jeho vystoupení s ohledem na jeho budoucí vztahy s EU. UK je historicky prvním členským státem EU, který se rozhodl z EU vystoupit.

Podle čl. 50 odst. 3 SEU přestává být právo EU pro vystupující stát použitelné dnem vstupu výstupové dohody v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva  roky  po  oznámení  jeho záměru vystoupit, ledaže EU po dohodě s dotčeným státem rozhodne  o  prodloužení lhůty. V případě UK byla tato lhůta, která měla uplynout 29. března 2019, již potřetí prodloužena. Stávající nejzazší termín odchodu UK z EU je stanoven na 31. ledna 2020.

Více informací k brexitu naleznete na stránkách české vlády zde.

Britská vláda vydala informační brožuru se základními informacemi a vysvětlením pojmů - What you need to know about Brexit (PDF, 275 KB)

Pobyt českých občanů v UK - EU Settlement Scheme (Statut usedlíka)

thumb

Spojené království opustilo Evropskou unii dne 31. 1. 2020. Z hlediska českých občanů a firem tím zatím NEDOCHÁZÍ k praktickým změnám, jelikož až do konce roku 2020 bude platit tzv. přechodné období. To vyplývá z přijaté výstupové dohody a během… více ►

CESTOVÁNÍ ČESKÝCH OBČANŮ

UŽITEČNÉ ODKAZY