english  česky 

rozšířené vyhledávání

BREXIT

Od 1. února 2020 Spojené království již není součástí Evropské unie. EU a Spojené království vyjednaly podmínky jeho vystoupení, jež jsou obsaženy v dokumentu nazvaném “dohoda o vystoupení” (dohoda o brexitu). Na základě těchto podmínek se na Spojené království a ve Spojeném království bude do konce přechodného období, které končí 31. prosince 2020, nadále uplatňovat právo EU, včetně volného pohybu v EU.  Z hlediska českých občanů a firem tím zatím tedy NEDOCHÁZÍ k praktickým změnám, Českým občanům žijícím a pracujícím v UK, kteří chtějí v zemi setrvat i po konci přechodného období (31.12.2020), však velmi doporučujeme  zaregistrovat se v britském systému „EU Settlement Scheme“ (pokud tak již neučinili). Konec přechodného období přinese řadu podstatných změn, a to i v případě, že bude včas přijata zcela nová dohoda o partnerství mezi EU a Spojeným královstvím  pro období po roce 2020. O této dohodě EU se Spojeným královstvím jedná. 

Co to je brexit

Brexit je označení pro proces vystoupení UK z EU. Dne 23. června 2016 proběhlo ve Spojeném království (UK) referendum, ve kterém se Britové 51,9 % většinou (17,2 mil. hlasů) vyjádřili pro odchod UK z EU. V návaznosti na výsledek tohoto referenda vláda UK dne 29. března 2017 formálně oznámila svůj záměr z EU vystoupit, čímž byl proces vystoupení zahájen v souladu s čl. 50 Smlouvy o EU (SEU). Tento článek zakotvuje pravidla pro případ, že se některý z členských států rozhodne z EU vystoupit, přičemž předjímá možnost uzavření dohody mezi EU a dotčeným státem o podmínkách jeho vystoupení s ohledem na jeho budoucí vztahy s EU. UK je historicky prvním členským státem EU, který se rozhodl z EU vystoupit.

Podle čl. 50 odst. 3 SEU přestává být právo EU pro vystupující stát použitelné dnem vstupu výstupové dohody v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva  roky  po  oznámení  jeho záměru vystoupit, ledaže EU po dohodě s dotčeným státem rozhodne  o  prodloužení lhůty. V případě UK byla tato lhůta, která měla uplynout 29. března 2019, již potřetí prodloužena. Termín odchodu UK z EU byl 31. ledna 2020.

Více informací k brexitu naleznete na informačním portálu české vlády zde, nebo na webové stránce britské vlády zde

 

POBYT ČESKÝCH OBČANŮ V UK - EU SETTLEMENT SCHEME

thumb

Od 1. února 2020 Spojené království (UK) již není součástí Evropské unie.(EU) EU a UK vyjednaly podmínky jeho vystoupení, jež jsou obsaženy v dokumentu nazvaném “dohoda o vystoupení” (dohoda o brexitu). Na základě těchto podmínek se… více ►

CESTOVÁNÍ ČESKÝCH OBČANŮ

UŽITEČNÉ ODKAZY