english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Telegraph
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

POBYT ČESKÝCH OBČANŮ V UK - EU SETTLEMENT SCHEME

Spojené království již od 1. února 2020 není součástí Evropské unie. EU a Spojené království vyjednaly podmínky jeho vystoupení, jež jsou obsaženy v dokumentu nazvaném “dohoda o vystoupení” (dohoda o brexitu). Na základě těchto podmínek se na Spojené království do konce přechodného období, které skončilo 31. prosince 2020, nadále uplatňovalo právo EU, včetně volného pohybu v EU. Dne 24.12.2020 bylo oznámeno dosažení dohody Evropské komise se Spojeným královstvím na podobě budoucí spolupráce. Takzvaná dohoda o obchodu a spolupráci nyní upravuje podobu vztahů mezi EU a Spojeným královstvím od 1.1.2021, kdy Spojené království pozbylo všech svých práv a povinností, které mělo coby členský stát EU a během přechodného období definovaného výstupovou dohodou. Více informací k dohodě o obchodu a spolupráci a ke změnám, které s sebou nová dohoda přináší, naleznete zde. Českým občanům žijícím a pracujícím ve Spojeném království, kteří chtějí v zemi setrvat i po konci přechodného období, velmi doporučujeme  zaregistrovat se v britském systému „EU Settlement Scheme“ (pokud tak již neučinili).
 

Budu moci setrvat v UK i po brexitu?

Díky dohodě o vystoupení mezi EU a UK je status pobytu občanů ČR, kteří přišli do Spojeného království před koncem přechodného období (tj. před 31. 12. 2020) chráněn a tito občané mohou požádat o nový status pobytu podle právních předpisů Spojeného království v oblasti přistěhovalectví. Za tímto účelem zřídila vláda UK systém registrace pobytu občanů EU “EU Settlement Scheme”, který rovněž vychází z dohody o vystoupení.  Bude-li Vaše žádost v systému registrace úspěšná, získáte buď “status usazené osoby” (Settled), nebo “předběžný status usazené osoby” (Pre-Settled), podle toho, jak dlouho jste v UK před podáním žádosti pobývali.

Pokud žádost v systému EUSS nepodáte před stanovenou lhůtou 30. června 2021, může být Váš budoucí pobyt ve Spojeném království protiprávní.

Jak a kdy si požádat o status usedlíka?

Všichni občané ČR a jejich rodinní příslušníci (nehledě na jejich občanství), kteří do UK přijeli před 31. 12. 2020 a hodlají zde zůstat i po tomto datu, musí o status usedlíka požádat.

Systém registrace představuje bezplatný proces podávání žádosti, který spravuje Ministerstvo vnitra UK (Home Office). Ministerstvo vnitra v žádosti kontroluje 3 věci: 1) Vaší totožnost, 2) Váš pobyt v UK a 3) jakýkoli trestní záznam, který máte. Přístup k registraci naleznete zde. Těm občanům EU, kteří si již žádost o registraci podali a museli za ni uhradit poplatek, bude poplatek automaticky vrácen.

Registraci proveďte i v těchto případech:

 1. narodili jste se v UK, ale nejste britským občanem,
 2. jste držiteli potvrzení o trvalém pobytu v UK "Permanent Residency Document/Certificate" (takové potvrzení 31. prosince 2020 pozbylo platnosti),
 3. člen vaší rodiny je britský občan.

Registrovat se naopak nemusíte v případě, že:

 1. máte neomezené povolení ke vstupu do UK (indefinite leave to enter) nebo
 2. máte neomezené povolení k pobytu v UK (indefinite leave to enter) nebo
 3. jste současně český a britský nebo irský občan.

Nicméně i v případě, že máte neomezené povolení ke vstupu/pobytu v UK, doporučujeme se v EU Settlement Scheme registrovat, a to vzhledem k širšímu rozsahu práv spojených se statusem usedlíka pro případ, že chcete trávit čas mimo území UK.

Pokud v UK pracujete, ale nežijete tu, registrovat se do EU Settlement Scheme nemusíte. Průvodce pro přeshraniční pracovníky naleznete zde.

Do kdy bude možné se registrovat?

Českým občanům žijícím a pracujícím v UK, kteří chtějí v zemi dlouhodobě setrvat i po konci přechodného období, tedy po 31. prosinci 2020, se proto důrazně doporučuje provést co nejdříve registraci v systému registrace „EU Settlement Scheme“. Předpokladem pro registraci je skutečnost, že daný občan EU prokazatelně pobýval ve Spojeném království nejpozději k 31. 12. 2020. Registrace do EU Settlement Scheme je otevřená do 30.6.2021. Doporučujeme však registraci provést co nejdříve.

Co budu pro registraci potřebovat?

Při registraci budete muset prokázat:

 1. Vaši totožnost (potřebujete platný biometrický pas nebo občanský průkaz a digitální fotografii obličeje),
 2. Váš pobyt v UK, pokud nemáte platné potvrzení o trvalém pobytu (Permanent Residence Document/Certificate) nebo platné neomezené povolení k pobytu nebo vstupu (indefinite leave to enter/remain) na území UK, délku pobytu v UK Vám umožní prokázat např. i číslo britského národního pojištění (National Insurance Number - NIN), případně i další dokumenty, více informací o dokladech prokazujících pobyt v UK naleznete na této adrese: https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
 3. Pokud jste starší 18 let, budete požádáni, abyste uvedli svá případná odsouzení za trestné činy uvedená v trestním rejstříku v UK nebo v zahraničí. Pokud jste byli odsouzeni pouze za méně závažný trestný čin, můžete být přesto způsobilí pro status “usazené osoby” nebo “předběžný status usazené osoby”. Jakákoli nepravdivá odpověď může mít negativní vliv na Vaši žádost.

Více informací k předkládaným dokumentům naleznete zde.

Dále budete potřebovat:

 1. spolehlivé internetové připojení (3G a více, wi-fi) a individuální e-mailovou adresu pro zřízení účtu pro účely registrace,
 2. britské telefonní číslo pro komunikaci a zaslání kódu pro přístup do vašeho registračního účtu,
 3. mobil s operačním systémem Android (verze 6.0 nebo novější) nebo iOS (verze 13.2 nebo novější, iPhone 7 nebo novější) se zapnutou funkcí NFC (zjistíte v nastaveních), případně laptop. Pokud nemáte k takovému mobilu přístup, doporučujeme se obrátit na některé z center technické podpory, kde si budete moci údaje z vašeho pasu potřebné pro registraci načíst.

Jak registraci provést?

Během procesu registrace Vám bude vytvořen účet v registrační databázi britského Home Office. Na tento účet dostanete po ukončení registračního procesu zprávu o vašem statusu, případně o zamítnutí registrace.

Mobil s operačním systémem Android nebo iOS umožňuje načíst data z čipové karty pasu žadatele a pořídit fotografii žadatele přímo do registrační databáze britského Home Office, takže si žádost o registraci můžete podat i z domova.

Aplikaci pro podání žádosti o registraci pomocí mobilu najdete v Play Store/Apple Store pod názvem EU Exit: ID Document Check.

Instruktážní videa v anglickém jazyce naleznete zde.

Instruktážní video v českém jazyce společnosti Compas Charity, které obsahuje podrobný návod, jak si zažádat o status usazené osoby / předběžný status usazené osoby (settled status / pre-settled status) v EU Settlement Scheme, naleznete zde.

Použijete-li k registraci občanský průkaz, je nutno počítat s tím, že ho budete muset odeslat na britské Home Office k ověření. Po ověření Vám bude doklad vrácen.

Jestliže se vám nepodaří prokázat délku pobytu pomocí NIN, můžete pobyt doložit i jinými dokumenty, jejichž kopie nebo fotografie pak můžete přidat k žádosti i pomocí tabletu, laptopu či počítače. Více informací v anglickém jazyce naleznete zde a zde.

Pro pomoc s registrací se lze obrátit na EU Settlement Resolution Centre nebo na vládní web https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

Co dělat, pokud nemám k dispozici platný doklad totožnosti nebo jiné podpůrné dokumenty?

Britský Home Office vydal příručku upravující seznam dokumentů, které mohou být alternativně přijaty jako podpůrné doklady při registraci v EU Settlement Scheme. Více informací naleznete v příručce pro žadatele. Případ každého žadatele bude ze strany britského Home Office posouzen individuálně.

Co mi registrace přinese?

Pokud bude Vaše žádost o registraci vyřízena kladně, získáte buď

 1. status usazené osoby (settled status, v zásadě v případě dosavadního prokázaného pobytu po dobu 5 let), nebo
 2. předběžný status usazené osoby (pre-settled status, pobyt do 5 let).

Vaše práva se budou lišit v závislosti na tom, který status získáte.

Více informací k podmínkám získání statusu a právům z něj vyplývajícím (včetně možnosti přivést si rodinné příslušníky) naleznete zde.

Osoby, které přestaly pracovat (trvalá neschopnost, odchod do důchodu) nebo začaly pracovat v jiném státě EU, naleznou bližší informace zde.

Pokud je Vaše žádost o registraci zamítnuta, můžete požádat o správní přezkum rozhodnutí (více informací zde) nebo požádat o registraci znovu.

Žádáte-li o status pro své dítě mladší 21 let, naleznete bližší informace zde.

Kompletní informace k EU Settlement Scheme v anglickém jazyce naleznete zde.

Co když se přistěhuji do UK až po dni jeho vystoupení z EU?

Občané ČR a jejich rodinní příslušníci mohli do konce přechodného období, tj. do 31. 12. 2020, přijet do Spojeného království, žít zde, pracovat či studovat jako doposud.

Pokud občan přicestuje do UK počínaje 1.1.2021 a nebude se jednat o krátkodobý turistický pobyt, bude si muset předem zažádat o povolení k pobytu podle nových imigračních pravidel, která byla ve Spojeném království zavedena od 1. 1. 2021.

Podrobněji o tomto tématu informujeme na našich webových stránkách zde.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VYBRANÉ SKUPINY OBČANŮ:

Informace pro seniory – Zaregistrujte se i přesto, že v budoucnu neplánujete dlouhodobě žít ve Spojeném království. Stejně tak se musíte zaregistrovat i tehdy, pokud jste již v zemi dlouhodobě žili. Pokud jste držiteli neomezeného povolení k pobytu v UK (indefinite leave to remain), je stejně vhodné se v EU Settlement Scheme zaregistrovat, aby tak byla vaše práva lépe ochráněna. S registrací Vám mohou pomoci vaše děti nebo vnoučata.

Informace pro studenty – Plánujete po ukončení studia najít si v UK zaměstnání? Plánujete zůstat v zemi z osobních důvodů? Vaše práva k pobytu v zemi a práva k přístupu na trh práce mohou být ochráněna, pokud jste přišli do UK před koncem přechodného období (tj. před 31. 12. 2020) a pokud se nyní zaregistrujete v EU Settlement Scheme. Pokud vaše studium bude probíhat i po 1.7.2021 a nebudete registrovaní v EU Settlement Scheme, budou se na Vás po tomto datu vztahovat vízová pravidla pro studenty.

Informace pro rodiče nezletilých dětí – Aby se na děti vztahovala stejná výše školného v UK jako pro místní občany, musíte si již nyní požádat o nový status v rámci EU Settlement Scheme. I když jsou děti mladší 18 let, stejně musí mít svůj vlastní status - status rodičů se na děti nevztahuje! Britský rodný list není dostatečným důkazem britského občanství, proto je nutné u dětí narozených v UK co nejdříve prověřit, zda mají nebo nemají britské státní občanství a podle toho registraci provést.

Informace pro nezaměstnané – Zaregistrovat se můžete i v případě, že aktuálně nemáte práci nebo máte problémy doložit vaše předchozí zaměstnání. Status v rámci EU Settlement Scheme budete potřebovat, abyste mohli mít i nadále přístup na trh práce.

Právě jste se přistěhovali do UK nebo naopak odcestovali kvůli pandemii covid-19. Jste občan EU, právě jste se přistěhoval do UK a uvažujete, že zde zůstanete do budoucna, nebo žijete v UK, ale museli jste se vrátit domů kvůli pandemii covid-19? Uvažujete, že se chcete v budoucnu zase vrátit do UK nebo zde zůstat? Musíte se zaregistrovat v EU Settlement Scheme. Učiňte tak již nyní.