english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Telegraph
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pobyt českých občanů v UK - EU Settlement Scheme (Statut usedlíka)

Spojené království opustilo Evropskou unii dne 31. 1. 2020. Z hlediska českých občanů a firem tím zatím NEDOCHÁZÍ k praktickým změnám, jelikož až do konce roku 2020 bude platit tzv. přechodné období. To vyplývá z přijaté výstupové dohody a během něj budou vztahy s Británií, co se týká života ve Spojeném království (UK), cestování či obchodování s Británií, probíhat jako dosud. Českým občanům žijícím a pracujícím v UK, kteří chtějí v zemi setrvat i po konci přechodného období (31.12.2020), však důrazně doporučujeme se zaregistrovat v britském „EU Settlement Scheme“, pokud tak již neučinili. Konec přechodného období přinese řadu podstatných změn, a to i v případě, že bude včas přijata zcela nová dohoda o partnerství mezi EU a Británii pro období po roce 2020. O té se bude EU s Británií jednat v průběhu letošního roku.

 

Budu moci setrvat v UK i po brexitu?

Českým občanům žijícím v UK, kteří zde chtějí nadále setrvat, doporučujeme si neprodleně podat žádost o status usedlíka (settled status), díky kterému budou zachována jejich práva i po odchodu UK z EU.

 

Jak a kdy si požádat o status usedlíka?

Pro získání statusu usedlíka se registrujte v EU Settlement Scheme. Registrovat se mohou i Vaši rodinní příslušníci nehledě na jejich občanství.

Registraci v EU Settlement Scheme spravuje britské Ministerstvo vnitra (Home Office) a je otevřena zde.

Registrace je bezplatná. Těm občanům EU, kteří si již žádost o registraci podali a museli za ni uhradit poplatek, bude poplatek automaticky vrácen.

Registraci proveďte i v těchto případech:

 1. narodili jste se v UK, ale nejste britským občanem,
 2. jste držiteli potvrzení o trvalém pobytu v UK (takové potvrzení pozbyde platnosti 31. prosince 2020),
 3. člen vaší rodiny je britský občan.

Registrovat se naopak nemusíte v případě, že:

 1. máte neomezené povolení ke vstupu do UK (indefinite leave to enter) nebo
 2. máte neomezené povolení k pobytu v UK (indefinite leave to remain) nebo
 3. jste současně irský občan.
 • Nicméně i v případě, že máte neomezené povolení ke vstupu/pobytu v UK, doporučujeme se v EU Settlement Scheme registrovat, a to vzhledem k širšímu rozsahu práv spojených se statusem usedlíka pro případ, že chcete trávit čas mimo území UK.

Registrovat se nemůžete v případě, že jste současně britský občan.

Pokud v UK pracujete, ale nežijete tu, registrovat se do EU Settlement Scheme nemusíte. Průvodce pro přeshraniční pracovníky naleznete zde.

 

Dokdy bude možné se registrovat?

Nehledě na níže uvedená data doporučujeme českým občanům žijícím v UK registrovat se EU Settlement Scheme již nyní.

 

Registrovat se budete moci do 30. června 2021. Doporučujeme nicméně registraci provést co možná nejdříve.

 

 

Co budu pro registraci potřebovat?

Při registraci budete muset prokázat:

 1. vaši totožnost (potřebujete platný biometrický pas nebo občanský průkaz a digitální fotografii obličeje),
 2. váš pobyt v UK, pokud nemáte platné potvrzení o trvalém pobytu (permanent residence document) nebo platné neomezené povolení k pobytu nebo vstupu (indefinite leave to enter/remain) na území UK, délku pobytu v UK Vám umožní prokázat číslo britského národního pojištění (National Insurance Number - NIN),
 3. pokud jste starší 18 let, budete požádáni, abyste uvedli svá případná odsouzení za trestné činy uvedená v trestním rejstříku v UK nebo v zahraničí.

Více informací k předkládaným dokumentům naleznete zde.

Dále budete potřebovat:

 1. spolehlivé internetové připojení (3G a více, wi-fi) a individuální e-mailovou adresu pro zřízení účtu pro účely registrace,
 2. britské telefonní číslo pro komunikaci a zaslání kódu pro přístup do vašeho registračního účtu,
 3. mobil s operačním systémem Android (verze 6.0 nebo novější) nebo iOS (verze 13.2 nebo novější, iPhone 7 nebo novější) se zapnutou funkcí NFC (zjistíte v nastaveních), případně laptop. Pokud nemáte k takovému mobilu přístup, doporučujeme se obrátit na některé z center technické podpory, kde si budete moci údaje z vašeho pasu potřebné pro registraci načíst.

 

Jak registraci provést?

Během procesu registrace Vám bude vytvořen účet v registrační databázi britského Home Office. Na tento účet dostanete po ukončení registračního procesu zprávu o vašem statusu, případně o zamítnutí registrace.   

Mobil s operačním systémem Android nebo iOS umožňuje načíst data z čipové karty pasu žadatele a pořídit fotografii žadatele přímo do registrační databáze britského Home Office, takže si žádost o registraci můžete podat i z domova.

Aplikaci pro podání žádosti o registraci pomocí mobilu najdete v Play Store/Apple Store pod názvem EU Exit: ID Document Check.

Funkce NFC pak umožňuje provést scan vašich dokumentů v dané aplikaci. Mobil slouží jako vstupní zařízení pro přenos vložených dat, která se v něm neukládají. Pomocí jednoho mobilu si tak může žádost podat i více osob.

Instruktážní videa v anglickém jazyce naleznete zde.

Použijete-li k registraci občanský průkaz, je nutno počítat s tím, že ho budete muset odeslat na britské Home Office k ověření. Po ověření Vám bude doklad vrácen.

Jestliže se vám nepodaří prokázat délku pobytu pomocí NIN, můžete pobyt doložit i jinými dokumenty, jejichž kopie nebo fotografie pak můžete přidat k žádosti i pomocí tabletu, laptopu či počítače. Více informací v anglickém jazyce naleznete zde.

Pro pomoc s registrací se lze obrátit na EU Settlement Resolution Centre.

 

Co mi registrace přinese?

Pokud bude vaše žádost o registraci vyřízena kladně, získáte buď

 1. status usedlíka (settled status, v zásadě v případě dosavadního prokázaného pobytu po dobu 5 let),
 2. nebo předběžný status usedlíka (pre-settled status, pobyt do 5 let).

Vaše práva se budou lišit v závislosti na tom, který status získáte.

Více informací k podmínkám získání statusu a právům z něj vyplývajícím (včetně možnosti přivést si rodinné příslušníky) naleznete zde.

Osoby, které přestaly pracovat (trvalá neschopnost, odchod do důchodu) nebo začaly pracovat v jiném státě EU, naleznou bližší informace zde.

Pokud je vaše žádost o registraci zamítnuta, můžete požádat o správní přezkum rozhodnutí (více informací zde) nebo požádat o registraci znovu.

Žádáte-li o status pro své dítě mladší 21 let, naleznete bližší informace zde.

K odběru aktualizací o registraci e-mailem se můžete přihlásit zde.

Kompletní informace k EU Settlement Scheme v anglickém jazyce naleznete zde.

 

Co když se přistěhuji do UK až po dni jeho vystoupení z EU?

Během přechodného období, tj. do 31. 12. 2020, budou moci občané EU a jejich rodinní příslušníci do UK přijet, žít zde, pracovat či studovat jako doposud.

Budou-li nově příchozí občané EU chtít zůstat v UK i po 31. 12. 2020 déle než 6 měsíců, budou muset znovu zažádat o další povolení k pobytu podle nových imigračních pravidel, která by měla být zavedena od roku 2021. Žádost bude posouzena podle podmínek platných v době jejího podání. Je ovšem možné, že na základě nových podmínek již některým žadatelům nebude vyhověno a budou muset zemi opustit po vypršení platnosti povolení k pobytu.

Průvodce pro tyto případy naleznete zde.

Pro získávání aktuálních informací e-mailem se přihlaste zde.