english  česky 

rozšířené vyhledávání

Registrace v EU Settlement Scheme

Dovolujeme si upozornit, že termín pro řádnou registraci do systému EU Settlement Scheme skončil dnem 30. 6. 2021. Pokud jste registraci neprovedli, ale splňujete potřebné  podmínky, lze v některých případech požádat i po uvedeném datu.

Informace o pozdních žádostech naleznte na této webové stránce: https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-information-for-late-applicants/eu-settlement-scheme-information-for-late-applicants
Registrace je nutná i pro nezl. děti, a to i v případě, že  rodič je již registrován, nebo dítě se narodilo ve Spojeném království.

Pokud nejste držitelem platného cestovního pasu, a máte v úmyslu se v EU Settlement Scheme registrovat, co nejdříve si podejte žádost o jeho vydání, a to na Velvyslanectví ČR v Londýně nebo na Generálním konzulátu ČR v Manchesteru. Doporučujeme ihned požádat Home Office o podání pozdní žádosti k registraci.  O tento postup je nutné žádat předem telefonicky EU Settlement Resolution Centre, tel. 0300 123 7379, (nebo +44 (0)20 3080 0010 ze zemí mimo Spojené království), pondělí- pátek 8.00 - 20.00, sobota + neděle 9.30 - 16.30 hodin.

Papírovou žádost o registraci do EU Settlement Scheme (EUSS) je nyní možné získat volně na webu Home Office. Žádost lze stáhnout z webových stránek GOV.UK https://www.gov.uk/government/publications/apply-to-the-eu-settlement-scheme-by-post-or-email

Vyplněnou a oskenovanou žádost lze zašlat emailem přímo na adresu Home Office: approvedeusspaperform@homeoffice.gov.uk.

Případně je možné žádost poslat fyzicky na adresu: EU Settlement Scheme, PO Box 2075, Liverpool, L69 3PG. Doporučujeme uchovat si potvrzení o odeslání (email, potvrzení z pošty).

Podání žádosti bez platného dokladu totožnosti musí být řádně odůvodněno, Home Office si může dodatečně vyžádat další doklady, které potvrzují oprávněnost Vaši papírové žádosti. Důvodem může být např. skutečnost, že vydání cestovního pasu ČR v zahraničí může trvat v některých případech až 120 dnů. Potvrzení velvyslanectví ČR v Londýně o lhůtě k vydání dokladu naleznete zde (PDF, 54 KB) můžete si ho vytisknout a přiložit k žádosti.

Vyplňte pečlivě všechny oddíly formuláře, přiložte doklady, které mohou podpořit nebo potvrdit Váš nárok na udělení „settled“ nebo „pre-settled“ statusu. Home Office žádosti podané v papírové formě posuzuje zcela individuálně.

Pro vydání prvního cestovního pasu např. pro děti narozené v UK, je nutné nejdříve zajistit zápis narození do české matriky a vydání českého rodného listu a osvědčení o státním občanství a až poté je možné podat žádost o cestovní pas. Vzhledem k tomu, že toto řízení může trvat až 3 měsíce, i v těchto případěch požádejte ihned o papírovou formu. Pro sdělení důvodů papírové žádosti můžete rovněž použít potvrzení velvyslanectví, které naleznete zde (PDF, 54 KB). Je možné ho vytisknout a přiložit k žádosti.

Spolu s písemnou žádostí je nutné Home Office zaslat i další své dokumenty včetně Vašeho neplatného dokladu totožnosti (pokud ho máte). Dalšími doklady (kromě neplatného pasu) , kterými můžete prokázat svou totožnost a státní občanství je např. řidičský průkaz rodný list, oddací list, doklad s Vašim číslem národního pojištění “NINO”, doklad o penzi apod. Doporučujeme, abyste si před odesláním dokladů udělali kvalitní fotokopie, a to pro případ, že by došlo ke ztrátě poštovní zásilky.

Pokud se Vám nedaří spojit s EU Settlement Resolution Centre, nebo nemáte jazykové schopnosti odůvodnit žádost papírovou formou, prosíme, neprodleně vyhledejte pomoc od komunitních a charitativních organizací.

Kde můžete hledat pomoc a podporu

  • EU Settlement Scheme průvodce;  Základní informačním zdrojem je průvodce na vládních webových stránkách: www.gov.uk/eusettlementscheme
  • EU Settlement Scheme Resolution Centre; V případě jakýchkoliv dotazů, včetně pomoci s vyplňováním, volejte EU Settlement Resolution Centre, tel. 0300 123 7379, (nebo +44 (0)20 3080 0010 ze zemí mimo Spojené království), pondělí- pátek 8.00 - 20.00, sobota + neděle 9.30 - 16.30 hodin.
  • Digitální asistence; Tato služba zdarma je k dispozici telefonicky nebo při osobní návštěvě. Pomoc dostanete, pokud nemáte schopnost nebo důvěru vyplnit elektronickou žádost. Službu kontaktuje na čísle: 03333 45 675 (pondělí až pátek 9.00 - 17.00). Více informací naleznete na We Are Digital (gov.uk/eu-assisted-digital).
  • Služba pro skenování dokladů totožnosti; Tato služba Vám pomůže dokončit kroky při potvrzení identifikace totožnosti v případě, že nemáte přístup k příslušné aplikaci. Za tuto službu může být účtován poplatek.
  • Komunitní a charitativní organizace

Home Office podporuje 72 organizací po celém Spojeném království, které poskytují pomoc občanům EU a jejich rodinným příslušníkům v registraci. Jejich jmenovitý seznam můžete nalézt na webových stránkách britské vlády: www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations Existují i další charitativní a místní organizace, které poskytují pomoc a podporu občanů EU a jejich rodinným příslušníkům v jejich registraci: Vyhledat je můžete na stránkách zřízených delegací EU ve Spojeném Království: www.eurights.uk/search