english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní průkaz

Cestovní průkaz určený k jednotlivé cestě. Platnost pouze pro jednu cestu. Neobsahuje biometrické prvky.

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty Cestovní průkaz neobsahuje biometrické prvky a lze ho vydat na dobu platnosti nejvýše 6 měsíců.

 Za děti mladší 15 let podávají žádost jejich zákonní zástupci (obvykle rodiče), nebo opatrovníci, osoby starší 15 let podávají žádost samy se souhlasem zákonného zástupce (obvykle rodiče), nebo opatrovníka, který musí být při podání žádosti přítomen (je třeba prokázat vazbu mezi zákonným zástupcem a dítětem, např. originálem rodného listu dítěte nebo rozhodnutím příslušného soudu. V případě nezletilých umístěných do náhradní rodičovské péče/pěstounské péče prosím předem kontaktujte konzulární úsek velvyslanectví na adrese: consulate.london@embassy.mzv.cz)

 Žádost se podává osobně na zastupitelském úřadě, podání žádosti v zastoupení nebo zaslání cestovního průkazu poštou není možné. Cestovní průkaz se vydává pouze na cestu do ČR. 

 Další náležitosti k žádosti:

  • doklad totožnosti prokazující, že se jedná o osobu žadatele (např. neplatný cestovní pas, řidičský průkaz apod.). Totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky
  • fotokopie dokladů, potvrzujících státní občanství České republiky
  • 2 pasové fotografie o rozměru 35 x 45 mm
  • doklad prokazující odůvodněnost žádosti - např. potvrzení o krádeži pasu od policie
  • u nezletilých starších 15 let musí přítomný zákonný zástupce (rodiče), nebo opatrovník, předložit dokument prokazující vazbu mezi zákonným zástupcem a dítětem, např. originálem rodného listu dítěte
  • zaplacení poplatku

 V odůvodněných případech lze vydat cestovní průkaz i českému občanovi, který je rodičem nově narozeného dítěte a zatím nebylo narození registrováno v matrice v ČR a nebyl vydán český matriční doklad.  Odůvodněným případem se rozumí například neodkladná cesta do ČR.  

K žádosti o vydání cestovního průkazu pro nově narozené dítě je nutné doložit:

  • britský rodný list dítěte (jedná se o doklad v plné formě, tj. rodný list s informacemi o rodičích dítěte nazvávaná obykle “Certified Copy of na Entry). Zjednodušená forma britského rodného listu “Certificate of Birth” , kde je uvedeno pouze jméno dítěte bez označení rodičů nestačí. Britský rodný list musí být opatřen apostilní doložkou, kterou vydává britské ministerstvo zahraničí – bližší informace naleznete zde.
  • doklad totožnosti a doklad o státním občanství ČR rodiče (např. cestovní pas, občanský průkaz),
  • 2 pasové fotografie dítěte,
  • zaplacení poplatku

Při cestě do ČR s nově narozeným dítětem je nutné počítat s tím, že v ČR je třeba provést registraci narození v matrice a vydání českého rodného listu, poté požádat o vydání cestovního pasu, se kterým lze z ČR vycestovat zpět. 

Po uskutečnění cesty je třeba cestovní průkaz odevzdat v ČR na městském úřadě v místě Vašeho bydliště.

 Žádost se podává osobně po předchozím sjednání schůzky.

Kontakty: Velvyslanectví České republiky - konzulární oddělení (linka otevřena v po-pá 9-12 hod.). Pokud se Vám nepodaří nás kontaktovat telefonicky, zašlete laskavě e-mail na adresu: consulate.london@embassy.mzv.cz a uveďte Váš návrh termínu, a zda máte k dispozici výše uvedené doklady.