english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní průkaz

Nouzový doklad určený k jednotlivé cestě. Platnost pouze pro jednu cestu. Neobsahuje biometrické prvky.

Cestovní průkaz lze vydat v odůvodněných případech českému občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, např. při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí. Cestovní průkaz se vydává k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty.

 

Za děti mladší 15 let podávají žádost jejich zákonní zástupci (rodiče), nebo opatrovníci, osoby starší 15 let podávají žádost samy se souhlasem zákonného zástupce (rodiče), nebo opatrovníka, který musí být při podání žádosti přítomen (je třeba prokázat vazbu mezi zákonným zástupcem a dítětem, např. originálem rodného listu dítěte).

 

Žádost se podává osobně na zastupitelském úřadě, podání žádosti v zastoupení nebo zaslání cestovního průkazu poštou není možné.

 

Další náležitosti k žádosti:

  • doklad totožnosti prokazující, že se jedná o osobu žadatele (např. neplatný cestovní pas, řidičský průkaz apod.). Totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky
  • doklad o státním občanství České republiky
  • 2 pasové fotografie o rozměru 35 x 45 mm
  • doklad prokazující odůvodněnost žádosti - např. potvrzení o krádeži pasu od policie
  • u nezletilých starších 15 let musí přítomný zákonný zástupce (rodiče), nebo opatrovník, předložit dokument prokazující vazbu mezi zákonným zástupcem a dítětem, např. originálem rodného listu dítěte
  • zaplacení poplatku ve výši dle položky č. 157b Sazebníku poplatků formou platby v hotovosti
    (dle aktuálního kurzu britské libry - cca 13 -14 GBP).

 

Pozn.: Cestovní průkaz pro novorozence / dítě, jehož narození není dosud registrováno v ČR

 

Po uskutečnění cesty je třeba cestovní průkaz odevzdat v ČR na městském úřadě v místě Vašeho bydliště!

 

Žádost se podává osobně po předchozím sjednání schůzky.

Kontakty: Velvyslanectví České republiky - konzulární oddělení (linka otevřena v po-pá 9-12 hod.). Pokud se Vám nepodaří nás kontaktovat telefonicky, zašlete laskavě e-mail na adresu: consulate.london@embassy.mzv.cz a uveďte Váš návrh termínu, zda máte k dispozici výše uvedené doklady.