english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV

COVID 19 - aktuální podmínky cestování do Spojeného království a návratu do ČR

Podmínky vstupu na území Spojeného království se řídí podle absolvovaného očkování a země odkud cestující do Spojeného království vstupuje. Od 9. ledna  2022 plně očkovaní cestující a cestující  mladší 18 let již nemusí absolvovat před odletem test nebo se sami izolovat, musí ale i nadále pokračovat v absolvování testů po příletu.

VSTUP NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

Informace zde uvedené se týkají vstupu do Anglie. informace pro vstup do Severního Irska, Walesu, Skotska se mohou lišit a naleznete je v jednotlivých odkazech.


OČKOVANÉ OSOBY

Vstup na území Anglie bude umožněn při splnění následujících podmínek:

- předložení dokladu o provedeném očkování

Provedené očkování se dokládá dokumentem v papírové nebo digitální formě, kterým cizinec prokáže provedené  očkování, od kterého uplynulo minimálně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a zároveň cizinec nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Uvedený dokument musí obsahovat:

  •  jméno a příjmení
  •  datum narození
  •  značku a výrobce vakcíny
  •  datum aplikace vakcíny u obou dávek
  •  stát případně oblast očkování a/nebo vydavatele certifikátu.
  •  cestující očkovaní ve státech EU se prokazují EU Digitálním COVID certifikátem.

S platností od 04:00 v neděli 9. ledna 2022

  • 2. den po příjezdu podstoupit antigenní test
  • antigenní test lze rezervovat od pátku 7. ledna zde
  • antigenní test nutno absolvovat nejpozději do konce 2. dne po příjezdu na území
  • povinnost vyplnit v období 48 hodin před odjezdem příjezdový formulář.

NEOČKOVANÉ OSOBY (TESTOVANÉ OSOBY)

Vstup na území Anglie bude umožněn při splnění následujících podmínek:

- předodletový PCR test v období 48 hodin před vstupem do Anglie
- objednané a zaplacené 2 PCR testy (na 2. dne a 8. den po příjezdu
- povinnost nastoupit na území Anglie karanténu v délce 10 dní.
- povinnost objednané PCR testy postupně absolvovat, jeden nejpozději 2. den po vstupu a druhý nejdříve 8. den po
   vstupu do Anglie
- povinnost vyplnit v období 48 hodin před odjezdem příjezdový formulář

Neočkovaní cestující  s výjimkou cestujících z červených zemí si mohou zkrátit 10 denní karanténu tím, že 5. den po příjezdu absolvují za příplatek další komerční test v rámci schématu Test to Release – pokud je negativní, mohou karanténu ukončit. I nadále však platí povinnost absolvovat  oba  PCR testy  (2. a 8. den po příjezdu; smyslem testu 2. den po příjezdu je identifikace případné zahraniční mutace koronaviru, smyslem testu 8. den vyloučení šíření nákazy). Pokud rodiče absolvují test ze schématu Test to Release, musí jej děti všech věkových kategorií ze stejné domácnosti absolvovat také.

Pro další specifické informace se informujte na oficiálních stránkách britské vlády.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Anglie nemá samostatná pravidla pro vstup osob s prodělaným covidem.


DĚTI

Děti do věku 4 let nemusí podstupovat žádné testování.

Na všechny děti od 5. do 17. let věku se vztahují podmínky vstupu jako na plně očkované osoby.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Příjezdový formulář musí být vyplněn v období 48 hodin před odjezdem do Anglie.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Za první lednový týden bylo zaznamenáno skoro 180000 nových případů nákazy, což je výrazný nárůst oproti konci roku 2021. Počet pacientů v nemocnicích s Covidem se téměř zdvojnásobil. Anglie se snaží tuto vlnu Covidu zvládnout bez uzavírek a omezení. Je doporučeno ve školách dětem nosit roušky od druhého stupně. Školy zůstávají otevřené.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Každý kdo obdrží pozitivní výsedek svého antigenního testu musí okamžitě nadtoupit do sebeizolace na 10 dnů a objednat si NHS PCR test na gov.uk.


TRANZIT (mezinárodní - navazující letecké spojení mimo UK)

Letecký tranzit ("airside“) – cestující neprochází britskou hraniční kontrolou a v rámci letiště přechází rovnou na navazující let.

Osoby tranzitující přes Velkou Británii „letecky - airside“ - očkované osoby nemusí před cestou podstoupit test na COVID-19, ale nemusí vyplnit příjezdový formulář. Neočkované osoby musí před cestou podstoupit test na COVID-19.

Pozemní tranzit ("landside“) – cestující prochází britskou hraniční kontrolou, ale po vstupu do Velké Británie její území opět opustí v krátkém časovém úseku (obvykle v rámci 24 hodin).  

Osoby tranzitující přes Velkou Británii „po zemi - landside“ - očkované osoby nemusí před cestou podstoupit test na COVID-19 a musí vyplnit příjezdový formulář - passenger locator form. Neočkované osoby musí před cestou podstoupit test na COVID-19.

Cestující je povinen zůstat na stejném letišti/nádraží/přístavu v případě čekání na navazující spoj.

Cestující je povinen cestovat přímo z jednoho letiště/nádraží/přístavu na druhé v případě přesunu na navazující spoj.

Detailní informace k tranzitu přes Velkou Británii jsou dostupné zde:


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Další informace o vládních omezeních ve Spojeném království je možné nalézt zde.

Web britského Ministerstva zdravotnictví zde, NHS zde a Ministerstva dopravy zde.

Cestovní doporučení britské vlády zde


PODROBNÉ INFORMACE

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19, a to zejména z důvodu restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána množstvím zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Upozorňujeme, že výše uvedená opatření se mohou kdykoliv změnit, stejně tak se mohou změnit platná dopravní omezení v rámci tranzitních zemí.

MZV zároveň důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Cestující by měli očekávat delší čekací doby při odbavení z důvodu zavedených opatření.


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky.