english  česky 

rozšířené vyhledávání

IMIGRAČNÍ PRAVIDLA PRO OBČANY EU PLATNÁ VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ OD 1. 1. 2021

Volný pohyb mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií skončí 31. prosince 2020. Od 1. ledna 2021 zavede Spojené království nový bodový imigrační systém (PBS – points-based immigration system). Tento systém staví na stejnou úroveň občany EU a občany ze zemí mimo EU. Rozhodující roli budou mít dovednosti a talent jednotlivců. Od 1. ledna 2021 tedy bude platit, že pokud již trvale nežijete ve Spojeném království nebo již nemáte zajištěná práva v rámci EU Settlement Scheme, budete jako občané EU muset splnit specifické požadavky, abyste mohli do Spojeného království nově přijít studovat nebo pracovat. Žádosti o vízum v příslušném vízovém programu se budou podávat online na gov.uk.

Jaká pravidla budou platit pro běžné cestování do Spojeného království?

Informace pro studenty ze zemí EU

Dětské studentské vízum

Postgraduální vízum

Pracovní vízum – obecné informace

Vízum pro kvalifikované pracovníky

Vízum pro vysoce kvalifikované pracovníky – Global Talent víza

Programy Start-up a Innovator

Pracovní povolení pro přeshraniční pracovníky – frontier worker permit

Další programy pro zájemce o pracovní víza

Karta zdravotního pojištění - UK Global Health Insurance Card (GHIC)

Občané EU, EHS a Švýcarska, kteří žili ve Spojeném království již před 31. prosincem 2020, si nyní mohou podat žádost o novou kartu zdravotního pojištění, která ponese označení UK Global Health Insurance Card (GHIC). Tato nová karta zajišťuje… více ►